دانلود پرسشنامه مدیریت سایبرنتیک

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پرسشنامه  »  دانلود پرسشنامه مدیریت سایبرنتیک

دانلود پرسشنامه مدیریت سایبرنتیک مدیریت سایبرنتیک سایبرنتیک در مدیریت کاربرد سایبرنتیک در مدیریت پرسشنامه آماده مدیریت سایبرنتیک در مدیریت آموزشی سایبرنتیک و مدیریت سایبرنتیک و مدیریت آموزشی پرسشنامه مدیریت پرسشنامه مدیریتی

Inventory Management Cybernetics

 

پرسشنامه آماده مدیریت

این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که حاوی ۱۹ سوال برای سنجش ابعاد زیر می باشد:
تمایزات و روابط: ۱ تا ۳
تنوع و محدودیت: ۴ تا ۶
آنتروپی و اطلاعات: ۷ تا ۹
بازخور: ۱۰ تا ۱۲
هدف گذاری و کنترل: ۱۳ تا ۱۶
ضرورت تنوع و قاعده تصمیم: ۱۷ تا ۱۹


قیمت : 3500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات