دانلود پروژه آمار آسیب ها و جراحات شغلی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم پایه » آمار  »  دانلود پروژه آمار آسیب ها و جراحات شغلی

تعریف آسیب های شغلی دانلود پروژه آمار آسیب ها و جراحات شغلی آسیب های شغلی مقاله تحقیق دانلود پروژه آمار صدمات آسیب های شغلی پرستاری آسیب های شغلی در حسابداران آسیب های شغلی کشاورزی آسیب های شغلی در پرستاری آمار صدمات شغلی

Statistics of occupational injuries

 

مقدمه:
در این گزارش در مورد موضوعاتی مثل طبقه بندی حوادث ناشی از کار وتهیه دستورالعملهای جدید بین المللی آن بحث می شود. در این مقاله به ضرورت وجود استانداردهای اصلاح شده در مورد حوادث ناشی از کار توجه شده و همچنین بر اهمیت آمار در همه زمینه های بهداشت و ایمنی شغلی از قبیل بیماریهای شغلی، عوامل زیان آور و تأثیر استرس- اعمال تکراری و ناایمن و دیگر موارد نامطلوب بر سلامت کارگران تأکید گردیده است.
فهرست مطالب:
۱- مقدمه
۲- چارچوب حوادث ناشی از کار
۳- اهداف و موارد کاربرد آمار حوادث شغلی
۱-۳- موارد استفاده
۲-۳- اجزاء و تعاریف
۳-۳- حوادث شغلی
۴-۳- حوادث رفت و آمد
۵-۳-  آسیب های شغلی
۶- ۳- واحد یا مورد آسیب شغلی
۳-۷- از کار افتادگی
۴- دامنه شمول
۱-۴- آسیب های شغلی
۲-۴- اشخاص، فعالیت های اقتصادی و مناطق جغرافیایی
۳-۴- انواع داده ها
۵- اندازه گیری و برآورد مصدومیت های شغلی
۱-۵- مصدومیت های منجر به فوت
۲-۵- زمان از دست رفته
۳-۵- مقادیر مقایسه ای (نسبی)
۴-۵- ضریب تکرار
۵-۵- شدت وقوع حادثه
۶-۵- ضریب شدت
۷-۵- روزهای از دست رفته در اثر حوادث
۸-۵- منابع و مراجع اطلاعاتی
۶- طبقه بندی حوادث شغلی
۱-۶- طبقه بندی محل حادثه
۲-۶- دسته بندی از نظر نتایج حوادث
۳-۶- طبقه بندی بر مبنای فرآیند انجام کار
۴-۶- طبقه بندی بر اساس یک فعالیت مشخص
۵-۶- طبقه بندی بر اساس انحراف از حالت عادی
۶-۶- طبقه بندی بر اساس نوع و چگونگی صدمه وارده
۷-۶- طبقه بندی بر اساس نوع مواد یا وسایل
۸-۶- طبقه بندی حوادث رفت و آمد
۷- ضمائم
۸- تعاریف
۹- دامنه شمول
۱۰- انواع اطلاعات
۱۱- اندازه گیری
۱-۱۱- آسیب های شغلی
۲-۱۱ حوادث منجر به فوت
۳-۱۱ زمان از دست رفته به علت حوادث شغلی
۴-۱۱ اندازه گیری مقایسه ای
ضمیمه A: طبقه بندی بر اساس فعالیت اقتصادی
ضمیمه B: طبقه بندی بر اساس اندازه سازمان
ضمیمه C: طبقه بندی مشاغل
ضمیمه D: طبقه بندی بر مبنای چگونگی وضعیت استخدامی
ضمیمه E: طبقه بندی بر مبنای نوع آسیب و جراحت
ضمیمه F: طبقه بندی بر اساس بخشی از بدن که آسیب دیده است
ضمیمه G: طبقه بندی بر مبنای محل حضور فرد


قیمت : 3500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات