دانلود گزارش کارآموزی سیستم ثبت نمرات

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی سیستم ثبت نمرات

دانلود گزارش کارآموزی سیستم ثبت نمرات خرید گزارش کارورزی کامپیوتر دانلود گزارش کارورزی کامپیوتر گزارش کارورزی سیستم ثبت نمرات دانلود سیستم ثبت نمرات سیستم ثبت نمرات دانشگاه ازاد تبریز سیستم ثبت نمرات دانشگاه آزاد زنجان ثبت نمرات در سیستم گلستان سیستم ثبت نمرات دانشگاه ازاد بناب سیستم ثبت نمرات پیام نور

Sign grades

 

موضوع : گزارش کارآموزی سیستم ثبت نمرات

فهرست مطالب

فصل اول:
بخش اول: سیستم اطلاع رسانی وثبت نمرات مدرسه
سیستم اطلاع رسانی (تلیا) ۱
بخش نرم افزاری ونرم افزاری ۲
بخش نرم افزاری ۳
بخش سخت افزاری ۴
امکانات سیستم (تلیا) ۵
محصولات سیستم ۶
بخش دوم:
سیستم ثبت و مدیریت سرامد ( نرم افزار) ۷
بخش های مختلف این سیستم ۸
هسته مرکزی و بخش های تشکیل شده در ان ۹
قابلیت های هسته مرکزی نرم افزار سرامد ۱۰
دهها امکانات مدیریت امور اموزشیمدرسه سرامد ۱۱
بخش سوم:
سیستم اتوماسیون ۱۲
قابلیت های نرم افزار اتوماسیون ۱۲
نحوه برگزاری یک ازمون توسط سیستم اتوماسیون ۱۳
مراحل برگزاری هر ازمون ۱۳
مرحله اول:
تعریف شرکت کنندگان ازمون ۱۴
مرحله دوم:
چاپ پاسخنامه ۱۵
مرحله سوم:
وارد کردن اطلاعات مربوط به سوالات ازمون ۱۶
بخش های تشکیل دهنده
۱-وارد کردن کلید سوالات ۱۶
۲-مرزبندی سوالات ۱۷
مرحله چهارم:
روش اول:
ثبت اطلاعات پاسخنامه ها درنرم افزار ۱۸
خواندن اطلاعات به صورت خودکار توسط اسکنر ۱۸
مرحله پنجم:
محاسبات ۱۹
مرحله ششم:
گزارش کارنامه ۲۰
گزارش لیست دبیر ۲۱
گزارش لیست کلی نمرات ۲۱
روش دوم:
وارد کردن اطلاعات پاسخنامه ها به صورت دستی ۲۲
نرم افزارمحتوای الکترونیکی ۲۳
فصل دوم:
بخش اول:
مبانی اشنایی باword 24
۱-۱ تعریف وازه پرداز
۱-۲ قابلیت های عمومی وازه پردازها ۲۵
۱-۳ معرفی وازه پردازword
۱-۴ قابلیت های خاص وازه پردازword 26
بخش دوم:
۱-۲ نحوه اجرای برنامه
۲-۲ برنامه word در اولین قدم ۲۷
۳-۲ اجزای محیط word 28
نوارها وابزارها ۲۹
بخش سوم:
اشنایی با مفاهیم اولیه تایپ ۳۰
بخش چهارم:
عملیات اولیه تایپ ۳۱
۱-۴ تایپ متن ۳۲
۲-۴ تنظیمات صفحه جهت چاپ ۳۲
۳-۴ تنظیمات قلم ۳۶-۳۲
۴-۴ تنظیمات پاراگراف ۳۷
بخش پنجم:
نحوه جابجایی مکان نما در وازه پرداز word 37
۱-۵ جابجایی کاراکتری ۳۸
۲-۵ جابجایی سطری ۳۸
بخش ششم:
۱-۶ نحوه انتخاب متن درword 39
بخش هفتم:
۱-۷ اصلاح متن ۳۹
۲-۷ کپی وتکرار(copy,paste) 39
۳-۷ حذف موقت(cut) 40
۴-۷ حذف (delete) 41
۵-۷ جستجو(find) 41
۶-۷ جایگزینی(replace) 42
بخش هشتم:
۱-۸ ایجاد فایل جدید(new) 43
۲-۸ ذخیره سازی فایل ۴۴
۳-۸ بازیابی فایل ها(open) 45
۴-۸ پیش نمایش چاپ ۴۶
۵-۸ چاپ(print) 46
۶-۸ راهنمایی (help) 47
۷-۸ خروج(exit) 48
بخش نهم:
اشنایی با فرامین دیگر
۱-۹ بزرگنمایی(zoom) 49
۲-۹ درج ستونی ۵۰
۳-۹ سرصفحه و پا صفحه(header,footer) 51
۴-۹ شماره صفحه (page number) 52
۵-۹ پاورقی (footnote) 53
۶-۹ اندیس (بالاوپایین) ۵۴
۷-۹ شماره گذاری ۵۵
۸-۹ نشانه گذاری ۵۶
۹-۹ درج تاریخ وساعت ۵۷
۱۰-۹ افزودن متن به صورت اتوماتیک ۵۸
۱۱-۹ کادربندی ۶۰
۱۲-۹ غلط یابی واصلاح ۶۱
بخش دهم:
استفاده از امکانات ترسیمی
۱-۱۰ رسم خط ۶۲
۲-۱۰ رسم اشکال ساده واماده ۶۳
۳-۱۰ تغییر اندازه اشکال ۶۴
۴-۱۰ رنگ امیزی اشکال ۶۴
۵-۱۰ درج متون وکوتاه به صورت ساده ۶۵
۶-۱۰ درج متون کوتاه با حالت های ویزه ۶۶
۷-۱۰ سه بعدی یا سایه دار کردن اشکال ۶۷
بخش یازدهم:
درج اجزای غیرمتنی درفایل
۱-۱۱ تصاویر اماده ۶۸
۲-۱۱ فایل های تصویری ۷۰
۳-۱۱ فایل های گوناگون لا فرمت های مختلف ۷۱
فصل دوم:EXCEL
بخش اول:
نوار ابزار استاندارد ۷۲
۱-۱ تولید یک فایل جدید(NEW) 73
۲-۱ بازکردن یک فایل جدید(OPEN) 73
۳-۱ ذخیره کردن یک فایل موجود(SAVE) 74
۴-۱ چاپ کردن فایل (PRINT) 75
۵-۱ نمای PRINT PREVIEW 76
۶-۱ انتقال بخشی از کاربرگ(CUT) 76
۷-۱ فرمان UNDO,REDO 77
۸-۱ فرمان ZOOM 77
۹-۱ فرمانHELP 78
بخش دوم: توانایی قالب بندی کاراکترها وپاراگراف ها
۱-۲ قالب بندی کاراکترها ۷۹
۲-۲ انتخاب قلم ازطریق (FONT) 79
۳-۲ کلیدهای underline italic,bold 79
۴-۲ کلید ترازبندی ۸۰
۵-۲ کلید mergeand crnter 81
۵-۲ کلید currency style 81
۶-۲ کلید percent style 82
۷-۲ کلید comma style 82
۸-۲ کلید increase decimal 82
۹-۲ کلید decrease decimal 82
۱۰-۲ کلید increase index,decrease index 83
۱۱-۲ کلیدborbers 83
۱۱-۱-۲ کلیدdraw border 84
۱۱-۲-۲ کلید erase border 84
۱۱-۳-۲ کلیدline style 84
۱۱-۴-۲ کلید line color 84
۱۲-۲ کلید fill color 85
۱۳-۲ کلید font color 85
سفارشی کردن نرم افزار ۸۶
اساس صفحه گسترده ۸۷
مرتب کردن کاربرگ ۸۸
گروه بندی کاربرگ ۸۹
مرور یک کاربرگ ۹۰
ذخیره داده های ورودی در excel 93
راه های ذخیره کردن فایل ۹۵
تفاوت میان دو راه ذخیره سازی ۹۶
نشان دادن عملیات با شکل ۹۷
کنترل نمای کاربرگ ۹۹
ثابت نگاه داشتن قسمتی از کاربرگ ۱۰۱
تقسیم بندی صفحه نمایش ۱۰۲
پنهان سازی ردیف هاو ستون ها ۱۰۳
ساخت سری های داده ها ۱۰۵- ۱۰۸

مقدمه :

تأسیس دارالفنون

دارالفنون نخستین مدرسه ای است که به سبک جدید در ایران تأسیس گردید.

این مدرسه در زمان ناصر الدین شاه و با پشتکار و پیگیری امیر کبیر، با هدف رفع نیاز علوم و فنون جدید دایر شد. برای ایجاد آن، قسمتی از ارگ سلطنتی انتخاب شد و ساختمان سازی در آن شروع شد.
این مدرسه در ۵ ربیع الاول ۱۲۶۸ با شرکت ۱۰۰ نفر از فرزندان شاه، امرا، اعیان و رجال برای تحصیل آغاز به کار کرد. معلمین آن بیشتر از اطریش بودند؛ که بعدها با اعتراض انگلستان ازدیگر
کشورها نیز معلمینی استخدام شدند.
رشته های آن در ابتدا پیاده نظام، توپخانه، مهندسی، سواره نظامی، طب و جراحی، معدن شناسی ودوا سازی بود. بعدها رشته های دیگر نیز به آن افزوده شد و مدرسه عالی طب و قسمت های نظامی ازآن جدا گردید. با تغییر نظام آموزشی، این مدرسه به دبیرستان دارالفنون تبدیل گردید.


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات