دانلود گزارش کارآموزی درمورد حقوق و دستمزد

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی درمورد حقوق و دستمزد

دانلود گزارش کارآموزی درمورد حقوق و دستمزد گزارش کارورزی حقوق و دستمزد پروژه گزارش کارآموزی حسابداری حقوق و دستمزد گزارش کارآموزی حسابداری آموزش و پرورش (حقوق و دستمزد) دانلود رایگان گزارش کارآموزی حقوق و دستمزد کارآموزی حقوق و دستمزد کارآموزی حسابداری حقوق و دستمزد

Payroll Training

 

موضوع : گزارش کارآموزی درمورد حقوق و دستمزد

فهرست مطالب

فرم اطلاعات کارآموزی و چکیده کارآموزی ۱

برگ سه نسخه‌ای ۱

صورت مغایرت ۲

ترازگیری سند‌های شهریه ۳

فصل اول

«تعاریف کلی و اصول» ۴

مقدمه ۶

«بیان مسأله» ۷

ضرورت تحقیق و اهداف آن: ۱۵

قلمرو تحقیق: ۱۵

مفاهیم تئوریک: ۱۶

فصل دوم

یافته‌های تحقیق ۲۲

نتیجه‌گیری : ۲۶

برگ سه نسخه‌ای

طریقه پر کردن برگ سه نسخه‌ای چک به بانک :

تاریخ بالای کادر به تاریخ واگذاری چک به بانک تاریخگذاری می‌شود و بقیه موارد بالای کادر را مانند برگ ارائه شده پر می‌کنیم و در داخل کادر تاریخ وصول چک، شماره چک و شماره حساب ،نام بانک و شعبه مورد نظر و مبلغ چک را به حروف وعدد یادداشت می‌کنیم .
توضیح درمورد برگه سه نسخه :
برگ ۱- سند حسابداری :سند حسابداری بانک است.
برگ ۲ – اعلامیه بستانکاری برای مشتری:وصول قطعی به منزله وصول قطعی چک می‌باشد (یعنی اینکه مبلغ به حساب کسی که چک نزد او بوده است واریز گردیده است.
برگ ۳- رسید موقت: ،تا زمانی که چک وصول نگردیده است و در بانک جهت وصول باقی می‌باشد نزد مشتری می‌باشد.
برگه سه نسخه‌ای چک به بانک را دو روز قبل از تاریخ سر رسید چک همراه با چک نزد بانک شعبه یونک قرار می‌دهند این عمل را کلرنیگ می‌گویند.
کلرینگ به این معناست که اگر چک مورد نظر چک بانک ملی باشد یا سایر چک‌ها این گونه عمل می‌کنند که چک بانک ملی را نزد اداره پایاپای بانک ملی می‌برند و سایر چک‌ها را به اتاق پایاپای اسناد بانکی می‌برند و این گونه چک‌های موسسه را وصل می‌نماید.


قیمت : 3800 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات