دانلود گزارش کارآموزی ویندوز xp و تنظیمات رجیستری آن

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی ویندوز xp و تنظیمات رجیستری آن

دانلود پروژه گزارش کارآموزی ویندوز xp و تنظیمات رجیستری آن گزارش کارورزی windows xp و تنظیمات رجیستری آن گزارش کارآموزی ویندوز اکسپی و تنظیمات رجیستری آن کارآموزی ویندوز گزارش کارآموزی نصب ویندوز

Windows xp

 

موضوع : گزارش کارآموزی ویندوز xp و تنظیمات رجیستری آن

فهرست مطالب

مقد مه
ها Application وXPبخش اول:نصب ویندوز
…………………………………۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫xp  فصل اول:آموزش تصویری نصب ویندوز
۱۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫Application   فصل دوم:نصب
………………………………………………………………………………….۱۶Office      نصب ۲۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫Front page      نصب ……………………………………………………………………………………..۲۷Spss      نصب
………………………………………………………………………………۳۴Assembly      نصب
۳۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ Orcad       نصب
۴۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫Turbo Pascal       نصب
…………………………………………………………………………….۴۳Anti Virus       نصب
……………………………………………………………………….۴۸Visual Studio       نصب
بخش دوم:شبکه و سخت افزار
فصل اول:شبکه…………………………………………………………………………………۵۶
فصل دوم:سخت افزار………………………………………………………………………….۵۷
………………………………………………۵۸Word,Publisherبخش سوم:کار با نرم افزار
XPبخش چهارم:کار با رجیستری ویندوز
مقدمه……………………………………………………………………………………………..۶۲
فصل اول: ترمیم ونگهداری رجیستریها……………………………………………………..۶۷
نحوه کپی گرفتن از رجیسترها………………………………………………………………۶۷
…………………………………………………………………..۷۱     Back up      نحوه فراخوانی
فصل دوم:پاک کردن برنامه های مزاحم از کامپیوتر……………………………………۷۳
…………………………۷۳Add Remove Progarm        پاک کردن برنامه ها از منوی
اجرای برنامه ها در شروع ویندوز…………………………………………………………۷۴
پاک کردن ویروسها از کامپیوتر………………………………………………………….۷۵
فصل سوم :انجام تغییرات گرافیکی در محیط ویندوز………………………………….۷۷
…………………………………………………………….۷۷Start از منویRun       برداشتن
…………………………………………………………………..۷۸      DeskTop        مخفی کردن
………………………………………۷۹ Run    فصل چهارم:امنیت کامپیوتر با رجیستری و
………………………..۷۹My Document         پاک کردن منوهای میانبر ایجاد شده در
……………………………………………………………….۸۱      User Name          پاک کردن
حذف راست کلیک………………………………………………………………………….۸۲            قفل کردن درایوها به کمک رجیستری………………………………………………………….۸۳
فصل پنجم:افزایش سرعت کامپیوتر با رجیستری………………………………………۸۵
افزایش سرعت اینترنت بدون نرم افزار……………………………………………….۸۶
…………………………………………………………….۸۷ Ps2          بالا بردن سرعت پورت
فصل ششم:تنظیمات کامپیوتر با رجیستری……………………………………………..۸۸     ………………………………………………………………..۸۸BIOS           مشاهده اطلاعات
……………………………………..۸۹CD-ROM,DVD-ROM          راه انداری اتوماتیک
……………………………………………….۹۰     Windows Xp فصل هفتم:تنظیمات جانبی
…………………………………………………………………………………….۹۰         Fire Wall        ………………………………………………………………………۹۱      Win           کاربردهای کلید
روشن شدن کامپیوتر در زمان دلخواه…………………………………………………..۹۱

مقدمه
امروزه رایانه در بیشتر زمینه های علوم وفنون نقش بسزایی داردو استفاده از آن یکی از ضروریات زندگی بشر بوده.به طو کلی کامپیوتر به ۲ بخش اصلی سخت افزار ونرم افزار تقسیم می شود که به کلیه برنامه های نوشته شده در کامپیوتر نرم افزار می گویند .سیتم عامل مهم ترین نرم افزار کامپیوتر است که مدیریت استفاده از منابع کامپیوتری را برعهده دارد سیتم عامل های مختلفی توسط شرکتهای سازنده کامپیوتر تهیه شده است    کار می کند اما  DOS .   ویندوز نرم افزاری که تحت سیستم عامل MS-DOS ,WINDOWSمثل
خارج است.MS-DOSقابلیتهای قدرتمندی را به کامپیوتر می افزاید که از عهده سیستم عامل
با بوجود آمدن سیتم عامل ویندوز نرم افزار های کاربردی و زبان های برنامه نویسی سیستم عامل هم ایجاد شدکه برای استفاده از این سیستم عامل ونرم افزار های تحت این سیستم باید آنها را بر روی کامپیوتر خود نصب کنیم.
در۳ بخش اول این گزارش کارهایی که من دردانشگاه آزاداسلامی واحدتهران سما انجام داده ام آمده
وتعدادی از نرم افزار های ارائه شده تحت این سیستم عامل  – در بخش  XP (در بخش اول با نصب ویندوز
آشنا می شویم.)Word,Publisherدوم با شبکه وسخت افزار-در بخش سوم با کارگیری نرم افزار

ونحوه به کار گیری آن آشنا می شویم.XPدر بخش چهارم هم با تنظیمات رجیستری  ویندوز

 


قیمت : 8500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات