گزارش کاراموزی آفات و بیماری گیاهان نگهداری فضای سبز

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کاراموزی آفات و بیماری گیاهان نگهداری فضای سبز

گزارش کاراموزی آفات و بیماری گیاهان نگهداری فضای سبز دانلود پروژه کارورزی افات و بیماری گیاهان گزارش کاراموزی بیماری گیاهان گزارش کاراموزی فضای سبز کارآموزی فضای سبز شهرداری گزارش کارآموزی فضای سبز دانلود گزارش کارآموزی فضای سبز گزارش کار کارآموزی فضای سبز نوشتن گزارش کارآموزی فضای سبز گزارش کارآموزی مهندسی فضای سبز گزارش کارآموزی رشته فضای سبز

Pests and diseases of plants and green space maintenance

 


موضوع : گزارش کاراموزی آفات و بیماری گیاهان نگهداری فضای سبز

فهرست مطالب

تاریخچه پارک: ۵
موقعیت جغرافیایی: ۷
کروکی پارک.. ۷
مشکلات: ۹
مراکز فرهنگی: ۱۱
وضعیت روشنایی: ۱۱
سرویس و تجهیزات رفاهی و بهداشتی.. ۱۴
امکانات تفریحی کودکان: ۱۵
امکانات و خدمات شهری همجوار. ۱۶
نکات و موارد دیگر: ۱۶
نقشه و مشخصات پارک: ۱۷
وضعیت خیابانهای پارک به صورت سنگی است… ۱۷
گلکاری و چمن کاری: ۱۷
چارت زمانی پارک.. ۲۰
فصل دوم: ۲۱
موارد مختلف استفاده از چمن.. ۲۱
تهیه زمین چمن.. ۲۳
مقدار بذر در واحد سطح.. ۲۵
نگهداری چمن: ۲۵
کودپاشی: ۲۷
آبیاری چمن: ۲۸
علفهای هرز چمن بر دو نوع می باشند. ۲۹
علف های هرز چمن و مبارزه با آن ها: ۳۰
توضیح علفکش ۲٫۴D… ۳۰
کاربرد تزئینات چمن: ۳۲
بررسی گیاهان در طراحی فضای سبز و مباره با آفات آنها: ۳۴
نارون: ۳۴
نگهداری گیاهان: ۳۵
کوددهی.. ۳۶
مالچ پاشی.. ۳۷
هرس درختان و درختچه ها: ۳۸
زمان مناسب هرس…. ۳۸
الف: هرس زمستانه: ۳۹
ج: هرس پائیز: ۳۹
د: هرس بهاره: ۴۰
روش های هرس: ۴۱
هرس تنک: ۴۲
زمستانگذارانی فضای سبز. ۴۲
روش کاهش خسارات زمستانی: ۴۳
بادسوختگی: ۴۳
کاهش شدید دما ۴۴
آفتاب سوختگی.. ۴۵
برآمدن یا آماس خاک: ۴۵
آسیب ناشی از برف و یخ.. ۴۶
خسارت ناشی از نمک: ۴۶
خسارت ناشی از برف روبی: ۴۷
پوسیدگی چمن.. ۴۷
نشانه های بیماری: ۴۸
عامل بیماری: ۴۹
زیست شناسی: ۴۹
عامل بیماری: ۵۱
تاریخچه، انتشار و اهمیت… ۵۲
نشانه بیماری: ۵۳
منابع و مآخذ مورد استفاده. ۵۴


قیمت : 7500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات