گزارش کارآموزی شرکت علمی و تحقیقاتی اصفهان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی شرکت علمی و تحقیقاتی اصفهان

شرکت علمی تحقیقاتی ایده گستر فرادیس شرکت علمی و تحقیقاتی اصفهان دانلود گزارش کارآموزی شرکت علمی و تحقیقاتی اصفهان پروژه کارورزی گزارش کارآموزی شرکت علمی و تحقیقاتی گزارش کارآموزی دانشگاه علمی کاربردی فرم گزارش کارآموزی دانشگاه علمی کاربردی نمونه گزارش کارآموزی دانشگاه علمی کاربردی شرکت علمی تحقیقاتی مشاوران برگ

Report on Corporate Training and Scientific Research

 

موضوع : گزارش کارآموزی شرکت علمی و تحقیقاتی اصفهان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
آشنایی کلی با مکان کارآموزی ……………………… ۱

آشنایی با دستگاههای مورد استفادهدر آزمایشگاههای
متالوگرافی ………………………………………………….. ۵
۱ – دستگاه سنباده ……………………………………….. ۵
۲- دستگاه پولیش مکانیکی …………………………. ۸
۳- دستگاه برش ………………………………………… ۱۲
۴- دستگاه مانت ………………………………………… ۲۱
۵- بررسی ریز ساختارهای انعکاسی
با میکروسکوپ ………………………………………….. ۲۴
۶- پولیش شیمیایی – محلولهای اچ ……………… ۲۹

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
کلیات و اهداف
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در شمال غربی شهر اصفهان، در مجاورت دانشگاه صنعتی واقع شده است و محلی است که واحدهای تحقیقاتی مستقل و یا وابسته به سازمانها و صنایع در آن متمرکز می شوند. این مجموعه که به صورت یک منطقه ویژه تحقیقاتی عمل می کند با ترویج فضای نوآوری و رقابت در میان شرکتها و مؤسساتی که فعالیت هایشان مبتنی بر علم و دانش است و همچنین با تعمیق ارتباط بین دانشگاهها و سازمانهای تحقیقاتی، واحدهای تولیدی و مراکز تصمیم گیری دولتی شرایط را برای رسیدن به هدف نهایی توسعه فناوری فراهم می سازد.

ایجاد مراکز رشد (انکوباتورها) و کمک به تشکیل و رشد مؤسسات نوپا در زمینه تحقیقات و فناوری از اقدامات بنیادینی است که این شهرک در جهت نیل به هدف فوق انجام می دهد.

کاهش فاصله فناوری با کشورهای توسعه یافته، نوسازی صنایع و افزایش توان رقابتی آنها، بومی سازی فناوری و ایجاد اشتغال مولد در بخش خصوصی برای فارغ التحصیلات جوان از دیگر اهداف این شهرک است.


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات