گزارش کارآموزی حسابداری سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه گذاری

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی حسابداری سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه گذاری

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه گذاری دانلود کارورزی حسابداری پروژه کارورزی گزارش عملکرد صندوق های سرمایه گذاری گزارش سرمایه گذاری خارجی گزارش افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری سرمایه گذاری نوین گزارش روزانه دانلود رایگان گزارش کارورزی حسابداری مالی

Internships Accounting for Investments

 

موضوع : گزارش کارآموزی حسابداری سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه گذازی

فهرست مطالب

حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت های سرمایه‌گذاری
عنـوان صفحه
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………
فصل اول – کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………..
تعاریف …………………………………………………………………………………………………………………..
دامنه کاربرد ……………………………………………………………………………………………………………..
تعریف شرکت سهامی ………………………………………………………………………………………………
انواع شرکت سهامی ………………………………………………………………………………………………….
جهات افتراق شرکت سهامی عام و خاص …………………………………………………………………..
کلیات …………………………………………………………………………………………………………………….
تاریخچه شرکت‌های سرمایه‌گذاری …………………………………………………………………………….
شرکت‌های سرمایه‌گذاری ………………………………………………………………………………………….
هدف شرکت‌های سرمایه‌گذاری …………………………………………………………………………………
شرایط اختصاصی پذیرش شرکت‌های سرمایه‌گذاری …………………………………………………….
ضوابط اختصاصی پذیرش شرکت‌های سرمایه‌گذاری ……………………………………………………
ضوابط اختصاصی پذیرش شرکت‌های هلدینگ ……………………………………………………………
ارتباط واحد سرمایه‌گذار و واحد سرمایه‌پذیر ………………………………………………………………
مدیریت سرمایه‌گذاری ……………………………………………………………………………………………..
نفوذ قابل ملاحظه …………………………………………………………………………………………………….

طبقه‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها………………………………………………………………………………………….
تغییر طبقه‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها …………………………………………………………………………………
انواع سرمایه‌گذاری …………………………………………………………………………………………………..
انواع راه‌های سرمایه‌گذاری ………………………………………………………………………………………..
سرمایه‌گذاری خطرپذیر …………………………………………………………………………………………….
شرکت‌های سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر ………………………………………………………………………..
استانداردهای حسابداری ایران …………………………………………………………………………………
حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها ……………………………………………………………………………………….
قیمت سهام ……………………………………………………………………………………………………………..
سرمایه‌گذاری در سهام ………………………………………………………………………………………………
طبقه‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها در سهام …………………………………………………………………………….
حسابداری برای سرمایه‌گذاری‌ در سهام ………………………………………………………………………
سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله – روش ارزش بازار، و یا اقل بهای تمام شده و خالص ارزش افزوده ……………………………………………………………………
گزارشگری سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله به ارزش متعارف بازار ………………………………..
دریافت سود سهمی در یک سرمایه‌گذاری سریع‌المعامله ……………………………………………….
سایر سرمایه‌گذاری‌های جاری (غیر سریع‌المعامله)
روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش، و یا خالص ارزش فروش …………………..
حسابداری سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت با روش ارزش ویژه ………………………………………….
شرکت‌های عملی (مشارکت مخصوص) – حسابداری به روش ارزش ویژه ……………………
حسابداری سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت با روش تلفیق ………………………………………………….
حسابداری تلفیقی …………………………………………………………………………………………………….
سود یک واحد تلفیقی ………………………………………………………………………………………………
سرمایه‌گذاری‌ها در اوراق قرضه (اوراق مشارکت) و اسناد بدهی ……………………………………
حسابداری سرمایه‌گذاری‌های اوراق قرضه …………………………………………………………………..
سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله روش ارزش بازار ……………………………………………………….
سرمایه‌گذاری بلندمدت در اوراق بدهی – روش بهای منقضی شده ………………………………..
حسابداری فعالیت‌های بین‌المللی ……………………………………………………………………………….
حسابداری مبادلات بین‌المللی ……………………………………………………………………………………
خریدهای نسیه ………………………………………………………………………………………………………..
فروش‌های نسیه ……………………………………………………………………………………………………….
مقابله با ریسک – تدبیری جهت اجتناب از زیان‌های تسعیر ارز خارجی ………………………….
تلفیق واحدهای فرعی خارجی …………………………………………………………………………………..
استانداردهای بین‌المللی حسابداری ………………………………………………………………………….
تنوع رویه‌های عمل حسابداری در سطح بین‌المللی ………………………………………………………
حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها ……………………………………………………………………………………….
خرید یک مجموعه از سرمایه‌گذاری‌ها ………………………………………………………………………..
فصل دوم – پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………….
فصل سوم – روش تحقیق ……………………………………………………………………………………….
فصل چهارم – یافته‌ها و نتایج تحقیق ……………………………………………………………………….
منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………..


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات