گزارش کارآموزی فرستنده های رادیویی توان بالا با استفاده از تکنولوژی نیمه هادی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی فرستنده های رادیویی توان بالا با استفاده از تکنولوژی نیمه هادی

دانلود گزارش کارآموزی فرستنده های رادیویی توان بالا با استفاده از تکنولوژی نیمه هادی خرید کاراموزی مخابرات کارورزی مخابرات گزارش کارورزی مخابرات پروژه کارورزی مخابرات گزارش کاراموزی مهندسی مخابرات دانلود کارورزی مخابرات دانلود گزارش کارورزی مخابرات کارورزی در مخابرات کارورزی اداره مخابرات کارورزی شرکت مخابرات کارورزی کامپیوتر در مخابرات گزارش کار کارورزی مخابرات

Internships radio transmitters

 

موضوع : گزارش کارآموزی فرستنده های رادیویی توان بالا با استفاده از تکنولوژی نیمه هادی

فهرست مطالب
مقدمه ۷

شرحی مختصردرمورد تاریخچه شرکت نصیرموج گسترش ۸

سا ختار فرستنده ۹

۱-بخش منابع تغذیهDC power supplies 11
۱-۱)تغذیه پرقدرت ۱۱
۱-۲)تغذیه کم قدرت ۱۵

۲-محرک RF 16
۲-۱)مجموعه مدارهای محرک RFدردرون سینی کنترل اصلی ۱۸
۲-۱-۱)اسیلاتور فرکانس کریر ۱۸
۲-۱-۲)پیش تقویت کننده RF 18
۲-۱-۳)راه انداز RF 19
۲-۱-۴)فیلتر فرکانس کریر ۲۰
۲-۲)مجموعه مدارهای محرکRFمربوط به سلول های قسمت ۲۰
۲-۲-۱) راه انداز RF 20
۲-۲-۲) فیلتر فرکانس کریر ۲۱

-۳مدارPWMوکنترل قدرت ۲۲
۳-۱)کنترل مقدار قدرت خروجی فرستنده (PLC) 23
۳-۲)مولد پالس PWM(PWMG) 23
۳-۲-۱)تولید پالس PWM 23
۳-۲-۲)جبران سازی تغییرات برق شهر ۲۴
۳-۳)تقویت اولیه پالسPWM 25
۳-۴)کنترل وضعیت قدرت فرستنده (PSC) 26

۴-مدارهای حفاظت ۲۷
۴-۱)سیستم حفاظت عمومی فرستنده ۲۷
۴-۲)سیستم حفاظت ماژولهای قدرت فرستندهMWJD50 27
۴-۲-۱)بخش حفاظت دما ۲۸
۴-۲-۲)بخش حفاظت جریان ۲۸
۴-۲-۳)بخش راه انداز PWM 29
۴-۲-۴)بخش نمایش دهنده ۲۹
۴-۳)مدار مولد ولتاژهای مرجع یا PLG 30

۵-قسمت مونیتورینگ ۳۰
۵-۱)نمایش وضعیت عملکرد فرستنده ۳۱
روش اندازه گیری قدرت مستقیم وقدرت باز تابنده
۵-۲)خطاهای سیستم ۳۲
۵-۲-۱)خطاهای اساسی ۳۳
۵-۲-۲)خطاهای غیر اساسی ۳۴
۵-۲-۳)خطاهای اخطاری ۳۴
۵-۳)فرمانهای سیستم ۳۴
۵-۳-۱)کلید فشاریoff , stand by 35
۵-۳-۲)فرمانهای فعال یا غیر فعال کردن فرستنده ۳۵
۵-۳-۳)فرمانreset 35
۵-۳-۴)فرمانManual/auto power on 35
۵-۳-۵)تنظیم قدرت خروجی ۳۵
۵-۳-۶)کلید سرویس service key 36

منابع ۳۷
اختصارات ۳۸

فهرست شکلها و نمودارها

شکل(۱)دیاگرام بلوکی کلی فرستنده ۱۰
شکل(۲) دیاگرام بلوکی بخش تغذیه فرستنده ۱۲
شکل(۳) دیاگرام بلوکی منبع تغذیه پر قدرت فرستنده ۱۳
شکل(۴) دیاگرام بلوکیقسمت محرکRF 17
شکل(۵)شماتیک مدار راه انداز -۴ RFماسفتی سینی کنترل ۱۹
شکل(۶) شماتیک مدار راه انداز-۸ RF ماسفتی در سینی RF 21
شکل(۷)بلوک دیاگرام مدارمولدPWMوکنترل قدرت ۲۲
شکل(۸)دیاگرام بلوکی سیستم مولد پالس PWM 24
شکل(۹) دیاگرام بلوکی سیستم جبران ساز تغییرات برق شبکه ۲۵
شکل(۱۰) دیاگرام بلوکی کامل سیستم تقویت کننده سیگنال PWM 26
شکل(۱۱) دیاگرام بلوکی کارت حفاظتPMCC 28
شکل(۱۲)نمای صفحه جلوئی کارت های حفاظتPMCC 29

فرستنده های رادیویی توان بالا بااستفاده ازتکنولوژی نیمه هادی
مقدمه
فرستنده های پرقدرت رادیویی NASIRساخت جهاد دانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی با بهره گیری کامل از قطعات نیمه هادی وبدون استفاده از لامپ های خلا ساخته می شوند. لذا این فرستند هادارای طول عمربسیار زیادی هستند ونیاز به تعویض دوره ای عناصرفعال پرقدرت نظیرلامپ ندارند.

علاوه برآن ولتاژهای استفاده شده دراین فرستنده ها نسبتا پایین بوده ومشکلات ناشی از ولتاژهای بالادرهنگام نصب وراه اندازی وهمچنین هنگام نگهداری وتعمیرات درآنها وجود ندارند.راندمان بالای ابن فرستنده ها مرهون استفاده از تکنولوژی سوئیچینگ است وباعث می شود اولا مصرف برق آنها مقرون به صرفه باشد‘ثانیا گرمای تولید شده توسط آنهادرهنگام کارکمترازفرستنده های لامپی باشد.مزیت اخیرباعث می شود ایستگاههای فرستنده نیاز کمتری به سیستم های خنک کننده مفصل وگرانقیمت داشته باشند.

ازآنجا که درمقایسه با لامپها ‘عناصرنیمه هادی درترکیب های مختلف تقویت کنند ه ها نمی توانند قدرت بسیار بالایی راتولید کنند ‘لازم است که طراحی فرستنده ها ی مبتنی برنیمه هادی به صورت ماژولار صورت گیرد ودرنهایت قدرت تولیدی توسط ماژولها به روشی با هم ترکیب گرد.این امرسبب می شود که در صورت خرابی یک یا چند ماژول ‘فرستنده ها از کار نیفتد وقدرت خروجی فرستنده بکلی قطع نشود.درنتیجه فرستنده با قدرتی کمتر از مقدار نامی کارکرده وشنودگان همواره صدارادریافت کنند.درحالی که اگر دریک فرستنده لامپی ‘یکی از لامپ های مسیر قدرت خراب شده یا عمرش به پایان برسد ‘فرستنده خاموش می شود واین امری است که ازدیدگاه گردانندگان سازمانهای صداوسیما درهیچ کشوری قابل قبول نیست. حسن دوم طراحی ماژولاردراین است که می توان ماژولهای قدرت را به تنهایی حفاظت کردودرصورت بروز خرابی فقط ماژول خراب را برای تعمیرازفرستنده خارج کرد.مزیت سوم طراحی ماژولار که بیشتر برای تولیدکنندگان اهمیت دارد ‘امکان تولید قدرتهای بالاتر با ترکیب جدیدی ازفرستنده های کم قدرت تر است .
در این نوشتار سعی داریم به معرفی ساختار واجزای تشکیل دهنده فرستنده های نصیر بپردازیم .


قیمت : 4000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات