گزارش کارآموزی کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن

دانلود گزارش کارآموزی کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن کارورزی رشته عمران پروژه مقاله دانلود گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن مجموعه گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن word گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن ایراندوست دانلود مجموعه گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن گزارش کار تکنولوژی بتن و آزمایشگاه

Concrete Technology Lab

 

موضوع : گزارش کاراموزی کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن

فهرست مطالب
گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن. ۷
هدف: آزمایش استاندارد برای تعیین جرم حجمی سیمان. ۸
شرح دستگاه‎ها و وسایل: ۸
نتیجه‎گیری و عوامل خطا و پیشنهادات و اصلاحات: ۹
به طور کلی: ۹
منابع و مراجع: ۱۰
شرح دستگاه‎ها و وسایل: ۱۰
بحث و تفسیر و مقایسه با استانداردها:‌ ۱۲
نتیجه‎گیری و عوامل خطا و پیشنهادات و اصلاحات: ۱۲
منابع و مراجع: ۱۳
هدف: آزمایش استاندارد برای تعیین زمان گیرش‎ نهایی سیمان. ۱۴
شرح دستگاه‎ها و وسایل: ۱۴
روش آزمایش: ۱۴
اطلاعات و نتایج به دست آمده: ۱۵
مرتبه آزمایش.. ۱۵
۱٫ ۱۵
بحث و تفسیر نتایج و مقایسه با استانداردها: ۱۵
نتیجه‎گیری و عوامل خطا و پیشنهادات و اصلاحات: ۱۶
منابع و مراجع: ۱۶
هدف: دانه‎بندی مصالح سنگی ریزدانه و درشت دانه (دانه‎بندی مکانیکی ‎mm075/0 ‎D >) 18
تجزیه و تحلیل تئوری آزمایش: ۱۸
شرح دستگاه‎ها و وسایل: ۱۹
روش آزمایش: ۲۰
درصد عبوری.. ۲۱
اطلاعات و نتایج به دست آمده: ۲۱
الف- شن به مقدار ۲ کیلوگرم. ۲۲
درصد عبوری.. ۲۲
حث و تفسیر و مقایسه با استانداردها: ۲۵
درصد وزنی ریزتر. ۲۶
اندازه‎ی الک.. ۲۶
‎BS 882: 1983. 26
رده‎بندی.. ۲۶
ریز = ‎F. 26
متوسط ‎= ‎M.. 26
درشت = ‎C.. 26
درصد وزنی ریزتر. ۲۶
درصد وزنی ریزتر. ۲۸
شماره الک.. ۲۸
اندازه اسمی شن با دانه‎بندی کم‎عرض… ۲۸
اندازه اسمی شن با دانه‏بندی عریض… ۲۸
نتیجه‎گیری و عوامل خطا و پیشنهادات و اصلاحات: ۲۹
منابع و مراجع: ۲۹
هدف: تعیین درصد رطوبت کلی سنگ دانه‎ها توسط خشک کردن. ۳۱
شرح دستگاه‎ها و وسایل: ۳۱
روش آزمایش: ۳۲
نتیجه‎گیری و عوامل خطا و پیشنهادات و اصلاحات: ۳۲
منابع و مراجع: ۳۳
هدف: تعیین چگالی و جذب آب مصالح سنگی ریزدانه ۳۴
تجزیه و تحلیل تئوری آزمایش: ۳۴
روش‌ آزمایش: ۳۶
اطلاعات و نتایج به دست آمده: ۳۹
بحث و تفسیر در مقایسه با استانداردها: ۳۹
نتیجه‎گیری و عوامل خطا و پیشنهادات و اصلاحات: ۴۰
منابع و مراجع: ۴۰
هدف: تعیین چگالی و جذب آب مصالح سنگی درشت دانه ۴۱
تجزیه و تحلیل تئوری آزمایش: ۴۱
شرح دستگاه‎ها و وسایل: ۴۲
روش آزمایش.. ۴۲
بحث و تفسیر و مقایسه با استانداردها: ۴۳
منابع و مراجع: ۴۵
هدف: تعیین اسلامپ بتن. ۴۶
تجزیه و تحلیل تئوری آزمایش: ۴۶
شرح دستگاه‎ها و وسایل:‌ ۴۶
روش آزمایش: ۴۷
بحث و تفسیر و مقایسه با استانداردها: ۴۷
نوع ساختمان. ۴۸
دیوارها و پی‎های بتن مسلح. ۴۸
پی‎ها، بندها و دیوارهای غیرمسلح. ۴۸
تیرها و دیوارهای مسلح. ۴۸
ستونهای ساختمان. ۴۸
روسازی‎ها و دال‎ها
بتن حجیم.
درجه کارائی.
خیلی پایین.
راه‎سازی با تراکم ماشین‎های قوی..
پایین.
متوسط.. ۴۹
بالا. ۴۹
نتیجه‎گیری و عوامل خطا و پیشنهادات و اصلاحات:
منابع و مراجع:
آزمایش تعیین درصد هوای بتن تازه
تجزیه و تحلیل تئوری آزمایش:
وسایل آزمایش:
روش آزمایش:
روش به دست آوردن ‎G:
نتایج و محاسبات:‌
منابع خطا:
تجزیه و تحلیل تئوری.
شرح دستگاه‎ها و وسایل:
روش آزمایش:
موارد خطا:
نتایج نمونه مکعبی:
آزمایش بلین.
تجزیه و تحلیل تئوری.
وسایل مورد نیاز:
روش آزمایش:
نتایج و محاسبات:
نتیجه:
موارد خطا:


قیمت : 4500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات