گزارش کارآموزی کار در بیمارستان بصورت گزارش مقایسه ای با کار عملی در بیمارستان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی کار در بیمارستان بصورت گزارش مقایسه ای با کار عملی در بیمارستان

دانلود گزارش کارآموزی کار در بیمارستان بصورت گزارش مقایسه ای با کار عملی در بیمارستان پروزه کارورزی گزارش کارورزی حسابداری بیمارستان کارآموزی در آزمایشگاه بیمارستان گزارش کارآموزی در بیمارستان گزارش کارآموزی کامپیوتر بیمارستان مقدمه کارآموزی بیمارستان کارآموزی آزمایشگاه بیمارستان پروژه کارآموزی بیمارستان

Reports of practical training in a hospital

 

موضوع : گزارش کارآموزی کار عملی در بیمارستان

بیمارستان‌ها از نهادهای مه ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی است که با امکانات و تسهیلات ویژه خود در بازگشت سلامت جسمی و روانی افراد، تحقیقات پزشکی و آموزشی نیروی ماهر در بخش بهداشت درمان نقش مهمی ایفا می‌کند.
اهمیت تجهیزات پزشکی و پیشرفت این تکنولوژی در پیشگیری، تشخیص، درمان و آموزش اامری مسلم و واضح می‌باشد. این تجهیزات پزشکی باید منطبق در نیازهای واقعی بیمارستان و متناسب با نیروی انسانی واجد شرایط باشد.
با توجه به اینکه حدود ۳۰‌% از هزینه‌های اختصاص یافته به هر تخت بیمارستان صف تهیه تجهیزات پزشکی می‌گردد و از طرف دیگر شواهد بیانگر آن است که عدم توجه به اصول صحیح مدیریت نگهداشت تجهیزات پزشکی، عملکرد ضعیف و نگهداری غیر مؤثر انها را موجب گردیده است و هزینه‌های گزافی صرف تعویض و تعمیر به مراکز درمانی و خصوصاً بیمارستان‌ها تحمیل گردیده است. هزینه خرید تجهیزات پزشکی، نگهداری توأم با پیشگیری و هزینه تعمیر حدود ۱۵-۵ درصد بودجه یک بیمارستان را به خود اختصاص می‌دهد و به این روند افزایش هزینه مدیریت می‌تواند اساسی برای کاهش هزینه نگهداری و استفاده مطلوب از تجهیزات پزشکی باشد.
برنامه ریزی و تربیت تامین نیروی انسانی به خودی خود سبب بهبود مراقبت های بهداشتی نمی شوند و نیازمند مدیریت صحیح هستند، به عبارت دیگر می توان با فراهم آوردن شرایط شغلی مناسب و نظارت حمایتی، سبب تقویت انگیزه، ایجاد رضایت شغلی و بهبود و کارکد نیروی انسانی بهداشتی شد. پیامدهای تربیت نیروی انسانی بهداشتی شد. پیامدهای تربیت نیروی انسانی متخصص پزشکی و پیراپزشکی و مراقبتهای بهداشتی، مستقیماً تحت تاثیر چگونگی مدیریت نیروی انسانی و میزان دانش و مهارتهای لازم و مناسب مدیران ستاد دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور است. لذا ارتقاء مهارت و دانش مدیران مذکور می تواند بطور اثر بخشی در بهبود و توسعه آموزش پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور است. لذا ارتقاء مهارت و دانش مدیران مذکور می تواند بطور اثر بخشی در بهبود و توسعه اموزش پزشکی (تربیت نیروی انسانی پزشکی) و خدمات بهداشتی و درمانی کشور تاثیر گذار باشد.
در سالهای اخیر سازمان بهداشت جهانی اقدام به تهیه برنامه‌ها و بسته‌های آموزشی نموده است. دیوید کانیور (۲۰۰۳) در این رابطه می‌نویسد: بسته های آموزشی شامل یک قسمت از برنامه های آموزشی توسعه یافته است که با همکاری سازمان بهداشت جهانی در بسیاری از زیر بنای توسعه آموزش عالی در بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، توسعه و تربیت حرفه‌ای مدیران ستادی دانشگاهها به عنوان مهمترین بازوهای اجرایی و مؤثرترین نیروهای این بخش می‌باشد.
هدف کشورهای پیشرفته تهیه شدهاست. این یک برنامه جهانی است که بمنظور مساعدت و کمک فنی برای تقویت کردن بخش بهداشت و ارزشیابی و طراحی سیستمهای اطلاعاتی بهداشتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بنابراین توسعه و تربیت حرفه ای مدیران دانشگاهها از اهمیت و اولویت ویژه‌ای برخوردار است و شاید بتوان گفت زیر بنای آموزش در دانشگاهها، آموزش مدیران آنان می باشد. در عصر انفجار دانش و تکنولوژی، هنوز بسیاری از مدیران دانشگاهها، بدون اختصاص وقت برای مطالعه و روز آمد کردن اطلاعات خود مدیریت می‌کنند. گاهاً آموزشهایی نیز که از آن برخوردار می شوند، بیشتر شامل برگزاری جلسات سخنرانی و کارگاههای آموزشی است که با نیازهای واقعی و در اولویت مدیران تطابق ندارد. یا برای آموزش ازروشهایی استفاده می شود که مناسب آموزش بزرگسالان نیست.در حالیکه مدیران ستادی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی که نقش توامان در تربیت نیروی متخصص و حرفه ای پزشکی و نیز هدایت سازمان بزرگی به نام شبکه‌های بهداشت و خدمات درمانی را بر عهده دارند، ضروری است آنان از مهارتهای تحلیلی، انسانی ، ادراکی و تخصصی برخوردار باشند. و این مهم تنها از طریق آموزش و پرورش مداوم این مدیران تحقق می‌پذیرد. در نتیجه آموزش مدیران دانشگاهی مانند هر برنامه آموزشی دیگر نیاز به بازنگری و نواوری دارد. بنابراین به دلیل ناکار آمد بودن و پایین بودن کیفیت آموزش های پیشین، ناهماهنگی تحصیلات مدیران دانشگاهی با پستهای آنان، پراندگی و ناهمگونی و عدم انسجام آموزشهای قبلی و نیز به منظور پرورش و ارتقاء دانش و مهارت مدیران ستادی دانشگاههای علوم پزشکی، طراحی یک برنامه آموزش جدید و تهیه مواد و بسته‌های آموزشی ویژه مدیران ضرورت پیدا می‌کند.
حال مدیریت منابع انسانی از دید دیگر تعریف می کنیم.
«مدیریت منابع انسانی» اصطلاحی است، برای توصیف گستره‌ای از فعالیت های متنوع شامل جذب و نگهداری و پرورش نیروی کار با استعداد و پر انرژی «مدیریت منابع انسانی بر مسئولیت مدیران برای تجهیز سازمان با کارکنان توانند و حصول اطمینان از مطلوبیت به کارگیری استعدادهای آنان دلالت دارد و برخی از صاحبنظران به این باورند که اگر افراد مناسب استخدام شوند و در جای مناسب به کار گمارده شوند، همه چیز به خوبی پیش خواهد
کارمندیابی فرآیندی است که به وسیله آن کسانی که به نظر می‌رسد توانایی بالقوه‌ای برای عضویت در سازمان و انجام دادن وظایف محول دارند شناسایی می‌گردند و موجبات جذب انها به سوی سازمان فراهم می‌شود.
کارمندیابی یک فرایند واسطه‌ای است یعنی طی این فرآیند کسانی که جویای کارمند و کسانی که خواهان نیرومند کارند برای نخستین بار با یکدیگر روبرو می‌شوند تا طی فرایند بعد که انتخاب و گزینش است توانایی واقعی آنها برای احراز شغل ورود به سازمان تعیین گردد.
فرآیند کارمندیابی در سازمان باید به گونه‌ای باشد که تعداد زیادی از داوطلبان واجد شرایط متقاضی شغل شوند بدیهی است هر قدر تعداد متقاضیان شغل بیشتر باشد سازمان حق انتخاب بیشتر می‌خواهد داشت ولی البته این فرآیند هنگامی مؤثر است که نه تنها افراد واجد شرایط جذب سازمان شوند بلکه کسانی که فاقد صلاحیت هستند نیز در همان ابتدایی به این امبر ببرند و داوطلب شغل شوند این دو شرایط یعنی جذب افراد واحد شرایط و از دور خارج کردن افراد فاقد شرایط هزینه‌های کارمندیابی را به حداقل خواهد رساند.
این بیمارستان اهداف مهمی چون جلب رضایت بیماران و بهبود وضعیت هتلینگ و نیز تقویت کمیته‌های بیمارستانی و ارتقاء کیفیت خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی و رفع مشکلات موجود در فرآیند خدمات درمانی و …. نیاز به برنامه‌ریزیها و تصمیم‌گیریهای دقیق مدیریت و مقامات صورت می‌گیرد که بنا به تعریف برنامه‌ریزی عبارتند از فراگر تعیین و تعریف هدفهای سازمان و تدارک پیشاپیش و دقیق اقدامات و وسایلی که تحقق هدفها را میسر می‌سازد که اقدامات و وسایل مورد نیاز عبارتند از: پیش بینی روشها، زان، مکان، منابع و افراد، پس حاصل نهایی این فعالیتها، فراهم شدن برنامه‌ای است که راهنمای اعمال و فعالیتهای اعضای سازمان قرار می‌گیرد. و به طور کلی برنامه‌ریزی، عملیات سازمانی را پیش نگری و بر هدفهای سازمان متمرکز کرده، عمل نظارت را تسهیل می‌کند.
در این بیمارستان نیز با برنامه‌ریزهای صحیح ۱- وضعیت هتلینگ بیمارستان که بسیار قدیمی و فرسوده بود در کل بیمارستان اصلاح شد. لازم به ذکر می‌باشد که این بخشها اع از روبالشی، روتختی، ملحفه، وسایل شخصی مصرفی بیماران شالم می‌شود و یا به منظور ارتقای کیفیت خدمات پیراپزشکی رفع مشکلات موجود در فرآیند خدمات درمانی معاونت درمان در این بیمارستان تأسیس گردید. و نیز فعالیتهایی چون بازسازی بخش های بیمارستان و راه‌اندازی درمانگاههای تخصصی و استفاده از فرمولاسیون‌های اماده جهت بهبود وضع تغذیه و نیز صدع تصمیم دیگر درست اقدام می‌باشد. و اما برنامه‌ریزی‌هایی که در جهت سازماندهی و فعالیتهای دوره‌ای که تغییرات مطلوبی در ساخت بیمارستان ایجاد می‌کند و یا بنا به تعریفی که داریم سازماندهی فراگردی است که طی آن، با تقسیم کار میان افراد و گروه‌های کاری، و ایجاد هماهنگی میان آنها، برای کسب اهداف مهم تلاش می‌شوند. در ابتدا در مورد سازماندهی به طور کلی و به اجمال اظهارنظر می شود ولی بتدریج برخی از صاحبنظران اقدام به تشریع ساخت سازمانی می‌کنند و جنبه‌هایی از سازماندهی، نظیر تخصص و رسمیت را مورد بررسی قرار می‌دهند البته سازماندهی با دیگر فراگردهای مدیریت تعامل دارد و نقش مهمی در کسب هدفهای سازمان ایفا می‌کند.

دانلود گزارش کارآموزی کار عملی در بیمارستان
گزارش مقایسه‌ای یافته‌های علمی با کار عملی در بیمارستان

فهرست مطالب

فصل اول
مقدمه
تاریخچه بیمارستان امام حسین(ع)
اساسنامه بیمارستان امام حسین(ع)

فصل دوم- مطالعه منابع
برنامه‌ریزی
تعریف برنامه‌ریزی
جایگاه برنامه‌ریزی در سازمان
مزایای برنامه‌ریزی
ارتباط برنامه‌ریزی با سایر وظایف مدیریت
تقدم برنامه‌ریزی نسبت به سایر وظایف مدیریت
روش‌های حل مشکلات
معرفی تکنیک‌های تصیم‌گیری
معرفی مراحل طراحی برنامه‌ریزی عملیاتی
معرفی تکنیک‌های برنامه‌ریزی
نظام برنامه و تأمین نیروی انسانی
طرح‌ریزی و براورد احتیاجات منابع انسانی
استخدام
کارمندیابی منابع داخلی و خارجی
روش‌های انتخاب و گزینش
نظام بهسازی منابع انسانی:
ارزیابی شایستگی کارکنان
نظریه‌های ارزیابی
نظام نگهداری منابع انسانی:
بهداشت و ایمنی در محیط کار
خدمات رفاهی و بیمه و خدمات پرسنل
آموزش ضمن خدمت کارکنان و مدیران
برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی نیوری انسانی بیمارستان امام حسین(ع)
سازمان:
تعریف سازمان
نقش سازمان در عصر کننونی
سازمان‌های رسمی
سازمان‌های غیر رسمی
تأثیر سازمانهای غیررسمی به سازمانهای رسمی
فوائد سازمانهای غیررسمی
انواع نمودارهای سازمانی
سازمان در در قالب سیستم
اصول سازماندهی
مبانی و انواع تقسیم کار و طبقه‌بندی وظایف در سازمان
مزایا و معایب تقسیم کار
توسعه شغلی و چرخش شغلی
قلمرو نظارت در سازمانی
صف و ستاد
لزوم استقرار واحدهای ستادی
اختیار و مسئولیت
تفویض اختیار
هماهنگی و اهمیت راههای ایجاد هماهنگی
مدیریت زمان در سازمان
مدیریت بحران در سازمان
چارت بیمارستان امام حسین(ع)
نیروی انسانی در بیمارستان امام حسین(ع)
وضعیت نیروی انسانی
گروه‌های شغلی بیمارستان امام حسین(ع۹
تنظیم گروه‌ها شغلی
تاریخچه طبقه بندی مشاغل در ایران
خلاصه‌ای از تاریخچه و سیر تحول و فواید طبقه‌بندی مشاغل
طبقه‌بندی مشاغل در بیمارستان امام حسین(ع)
علل وجود طبقه‌بندی مشاغل
اجرای طبقه بندی مشاغل در آن
فواید طبقه‌بندی مشاغل
شرح وظایف هر یک از مشاغل
نظام پرداخت در بیمارستان امام حسین(ع)
توضیح در مورد نحوه تنظیم لیست حقوق و مزایا و نظام پرداخت آن
نحوه محاسبه حق بیمه
بازنشستگی
اضافه‌کاری
خرید کارکنان
مالیات
غیبت
حوادث
نحوه پرداخت وام‌ها از قبیل وام ازدواج، وام مسکن
صدور احکام
نحوه صدور احکام داخلی کارکنان
نحوه اعطائ رتبه، مرتبه گروه، درجه ارتقاء
ارزشیابی مشاغل
ارزشیابی مشاغل و روش‌های مختلف آن از جهت نظری
نحوه ارزشیابی مشاغل در محل کارآموزی
بایگانی و اداره امور اسنادی
تعریف بایگانی و اداره امور اسنادی
ضرورت حفظ و نگهداری اسناد و مدارک
طبقه‌بندی و روشهای تنظیم اسناد
اصول و روشهای مختلف بایگانی
نحوه بایگانی اسناد و مدارک تخصصی
تعریف مکاتبات اداری و امور دفتری
هدف و وظایف اداره امور دفتری و دبیرخانه
روش‌های اداره امور دفتری و انواع دبیرخانه
فرم‌ها ودفاتر و وسایل امور دفتری
انواع نامه‌های اداری و مراحل آن
شیوه نگارش برای نامه‌های اداری
بررسی روش‌های اداری محل کارآموزی
سیستم بایگانی
مدیریت امور اسناد
نحوه مکاتبات و امور دبیرخانه محل کارآموزی

اموال:
تعریف انواع اموال
انواع مالکیت
اموال دولتی
نقش دیوان محاسبات و نظارت بر اموال دولتی
انبار
تعریف انبار
اهمیت و جایگاه انبار
وظایف مدیر انبار
انواع طبقه‌بندی کالا
استانداردهای موجود در انبارداری
روش‌های مختلف انبار ک ردن کالا
شیوه‌های کنترل موجودی در انبار
حمل و نقل در انبار
مسائل ایمنی انبار
سیستم پشتیبانی در محل کاراموزی
بررسی سیستم پشتیبانی
کارپردازی (تدارکات)
نحوه تأمین نیازمندی‌ها
روش‌های انبارداری
سیستم حسابداری
تعریف حسابداری
حسابداری یک موسسه بایگانی
صدور سند
تنظیم دفاتر روزنامه و کل
انجام اصلاحات
تنظیم تراز آزمایش
تنظیم صورت سود و زیان
تنظیم صورت حساب سرمایه
تنظیم ترازنامه
ثبت روزنامه بستن حسابهای موقت و انتقال به دفتر کل
تنظیم تراز اختتامی
بستن حسابهای دائم و انتقال به دفتر کل
تنظیم تراز اختتامی – افتتاح حسابها در اول دوره در دفاتر روزنامه و کل
تعریف بودجه و اصول آن
مراحل بودجه
انواع طبقه‌بندی بودجه از نظر درآمد و هزینه‌ها
نحوه تهیه و مبادله موافقت‌نامه‌های جاری
و طرح‌های عمرانی
انواع بودجه‌های عملیاتی
سیستم حسابداری محل کارآموزی

روش تحقیق:
شناخت روش علمی تحقیق
شناخت مسئله یا مشکل به منظور آغاز تحقیق
تنظیم سئوالات تحقیق
نحوه تدوین و تبیین فرضیه در باب علل بوجود آمدن مشکل
انتخاب فرضیه یا فرضیه‌های اهم
تعریف جامعه آماری و جامعه نمونه و نحوه انتخاب آن
روشهای مختلف یادداشت‌برداری
جمع آوری اطلاعات برای فرضیه یا فرضیه‌های اهم
طبقه بندی اطلاعات جمع آوری شده
تجزیه و تحلیل اطلاعات
طرز تهیه گزارش تحقیق یا کتاب

فصل سوم: مقایسه و تجزیه و تحلیل

فصل چهارم: نتایج پیشنهادات و محدودیتها در عمل
بخش اول – نتایج
نتایج حاصل از مقایسه و تجزیه و تحلیل
بخش دوم – پیشنهادات
پیشنهادات اجرایی
پیشنهاد به منظور تحقیق در آینده
بخش سوم – محدودیت‌ها در عمل
اهم محدودیت‌ها
پیوست‌ها


قیمت : 14000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات