دانلود گزارش کارآموزی ساختمان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی ساختمان

دانلود گزارش کارآموزی ساختمان دانلود گزارش کارآموزی ساختمان بتنی گزارش کارآموزی معماری پروژه کارورزی دانلود گزارش کارآموزی ساختمان فولادی دانلود گزارش کارآموزی ساختمان با word دانلود گزارش کارآموزی سازه بتنی و نکات اجرایی دانلود گزارش کارآموزی عمران ساختمان بتنی دانلود رایگان گزارش کارآموزی ساختمان بتنی دانلود گزارش کارآموزی تاسیسات ساختمان

Training Building Report

 

موضوع : گزارش کارآموزی ساختمانی واقع در کرج

فهرست مطالب
مقدمه صفحه
فصل اول: کلیات پروژه
وضعیت فیزیکی پروژه ۷
موقعیت ساختمان در سایت ۷
کروکی سایت ۷
پیشرفت کار در روش کار پیمانکار ۹
انواع قراردادهای پیمانکاری ۹
انواع مناقصه ۹
مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری ۱۰
اصول طرح کارگاه و ساختمان ۱۰
جدول مصالح مصرفی در انبار ۱۰
نحوه انجام گزارش کارگاه در مورد مسئولیتها ۱۱
گزارش روزانه ۱۱
فصل دوم: عملیات ساختمانی
– بازدید شناسایی زمین ۱۱
– طبقه بندی زمین از نظر خاک و مقاومت آن ۱۲
– آزمایش خاک ۱۲
– طبقه بندی زمین ها (بر حسب نوع مصالح، وضعیت طبیعی) ۱۳
– زمینهای خاکریزی شده یا زمینهای مصنوعی ۱۴
– زمینهای طبیعی و انواع آن ۱۴
– زمینهای غیر قابل تراکم ۱۶
– زمینها با تراکم کم ۱۷
– تخریب ۱۷
– خاکبرداری ۱۸
– گودبرداری (پی کنی) ۱۸
– گودبرداری و پی کنی در زمینهای آبدار ۱۹
– روش پایین بردن سطح آب ۱۹
– ابعاد پی و پی سازی ۲۱
– شمع بندی ۲۳
– ترازکردن کف پی ۲۳
– شفته ریزی ۲۴
– قالب بندی پیها ۲۴
– آرماتوربندی ۲۵
– کلافبندی افقی ۲۶
– کلافبندی قائم ۲۷
– بتن پی ۲۷
فصل سوم: ساختمان
– عملیات ساختمانهای بتنی ۲۸
– مزایای ساختمانهای بتنی ۲۸
– ابعاد پی ۲۸
– بتن مگر ۲۹
– میلگردهای کف پی ۲۹
– قالبندی ۲۹
– داربست ۳۰
– قالبندی پیها ۳۰
– آرماتوربندی ۳۰
– شناژ ۳۱
– ساختمانهای بتنی ۳۲
– دانه بندی ۳۲
– سیمان ۳۲
– بردن بتن تا محل مورد نیاز ۳۲
– ریختن بتن ۳۳
– عمل آوردن بتن ۳۳
– حفظ کردن بتن ۳۳
– ستون ۳۴
– تیرها ۳۵
– اتصال اسکلت بتنی ۳۶
– باز کردن قالبها ۳۶
– وصله کردن آرماتور ۳۷
فصل چهار: سقفهای تیرچه بلوک
– تیرچه ۴۰
– بلوک ۴۰
– میلگردهای ممان منفی ۴۲
– میلگرد حرارتی ۴۲
– کلاف عرضی ۴۲
– بتون ریزی ۴۳
– بامهای تخت یا مسلح ۴۳
– عکس از مراحل اجرای سقف تیرچه بلوک ۴۵
– پوشش بامهای تخت یا مسلح ۴۶
– دیوار جان پناه ۴۷
فصل پنج : مصالح وجزئیات
– گچ ۴۸
– اجرای کاشی کاری ۴۹
– کارگذاری پنجره ها در نما ۵۱
– کف سازی ۵۱
– سقف کاذب ۵۱
– میلگردهای عمودی ۵۲
– میلگردهای افقی چپ و راست ۵۲
– رابیتس ۵۳
– کچ کاری روی رابیتس ۵۳
– عایق کاری ۵۳
– پله ۵۴
– فنداسیون ۵۶
– آزمایشگاه بتن ۵۶
– نحوه اجرای سرویسها ۵۶
– محوطه سازی ۵۷
– اجرای آسانسور ۵۷
– عکس از مراحل اجرایی آسانسور و چاله آسانسور ۵۸
– سقف کاذب ۵۹
– پارکینگ ۵۹
– تأسیسات ۶۰
– اجرای فاضلاب ۶۱

 


قیمت : 6000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات