دانلود گزارش کارآموزی تولید نخ

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی تولید نخ

تاریخچه تولید نخ دانلود گزارش کارآموزی تولید نخ مراحل تولید نخ ابریشم دستگاه تولید نخ پروژه گزارش کاراموزی نخ کارورزی شرکت نخ شرکت تولیدی رضا نخ مشهد دستگاه تولید نخ دندان خط تولید نخ دندان کارخانه تولید نخ کارخانه تولید نخ بخیه روش تولید نخ مراحل تولید نخ پلی استر تولید نخ ابریشم تولید نخ پلاستیکی

Training yarn Reza

 

موضوع : گزارش کارآموزی تولیدی نخ رضا

« فهرست مطالب »
تاریخچه ……………………………………………………………………………………………….. ۴
فرآیند تولید محصولات …………………………………………………………………………. ۵
نمای شماتیک ماشین آلات …………………………………………………………………….. ۸
مواد اولیه……………………………………………………………………………………………… ۹
مفاهیم علمی (۱) نخ های هایبالک…………………………………………………………. ۱۳
تبدیل تو به تاپس به روش برش ……………………………………………………………. ۱۴
دستگاه توبریکر ……………………………………………………………………………………. ۲۱
کاتالوگ ماشین توبریکر ……………………………………………………………………….۲۳
مفاهیم علمی (۲) (کشش) ………………………………………………………………………۲۶
حدریسندگی ……………………………………………………………………………………….۲۹
تمرینات ………………………………………………………………………………………………۳۱
محاسبات ماشین توبریکر ……………………………………………………………………….۳۱
دستگاه ری بریکر (برش مجدد) …………………………………………………………….۳۸
چراغها و کلیدهای ری بریکر ……………………………………………………………….۳۹
تمرینات …………………………………………………………………………………………….. ۴۰
کاتالوگ دستگاه ری بریکر …………………………………………………………………..۴۱
محاسبات ماشین ری بریکر…………………………………………………………………….۴۱
مفاهیم علمی ۳ …………………………………………………………………………………….۴۳
ماشین پاساژ (گیل باکس) ……………………………………………………………………..۴۷
پوشش شانه های گیل باکس …………………………………………………………………۴۹
سیستمهای اتولولر…………………………………………………………………………………۵۴
محاسبات پاساژها …………………………………………………………………………………۵۶
دستگاه فینیشرfinisher …………………………………………………………………………59
روشهای کشش در فینیشر……………………………………………………………………….۶۱
کیفیت نیمچه نخ …………………………………………………………………………………۶۴
کاتالوگ ماشین فینیشر…………………………………………………………………………۶۶
تمرینات ……………………………………………………………………………………………..۶۸
جداول مربوط به ریسندگی ………………………………………………………………..۷۱

ماشین رینگ ………………………………………………………………………………………….۷۵
روشهای کشش در ماشین رینگ ………………………………………………………………۷۹
کشش منطقه ای و کشش کل ………………………………………………………………….۸۳
تاب نخ …………………………………………………………………………………………………۸۶
قسمتهای تشکیل دهنده مکانیزم تاب نخ در ماشین رینگ…………………………….۸۸
آنالیز مکانیکی تاب دادن و پیچیدن نخ در ماشین رینگ……………………………..۹۶
ساختمان بوبین نخ …………………………………………………………………………………۱۰۲
تنظیم کننده سرعت رینگ ……………………………………………………………………..۱۰۹
کار بادامک ها در رینگ ………………………………………………………………………..۱۱۲
مراحل تولید ریسندگی فا ستونی ……………………………………………………………۱۱۵
محاسبات ماشین رینگ ………………………………………………………………………….. ۱۱۸
تمرینات ……………………………………………………………………………………………….۱۱۹
روش ریسندگی و تابیدن ……………………………………………………………………….۱۲۱
کیفیت نخ، درجه بندی آن و ضایعات ریسندگی ………………………………………۱۲۸
نتیجه گیری ، انتقادات و پیشنهادات ………………………………………………………..۱۳۲

شرکت تولیدی رضا نخ مشهد


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات