مقاله ای درمورد بذر کاری

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » کشاورزی و دامپروری  »  مقاله ای درمورد بذر کاری

دانلود مقاله ای درمورد بذر کاری تحقیق مقاله کشاورزی روش های بذرکاری مقاله کیفیت بذر مقاله تکنولوژی بذر مقاله بذر گندم مقاله بذر قارچ مقاله اصلاح بذر مقاله خواب بذر مقاله انگلیسی بذر مقالات بذر مقاله درباره بذر تحقیق در مورد بذر تحقیق در مورد اصلاح بذر مقاله کشاورزی نوین مقاله کشاورزی پایدار مقاله کشاورزی ارگانیک مقاله کشاورزی با ترجمه

Paper seed

 

موضوع : مقاله ای درمورد بذر کاری

سبز شدن بذر در صورت فراهم بودن شرایط محیط (رطوبت، درجه حرارت …)با رشد جنین آغاز و اندامهای اولیه نهال شامل ریشه و ساقه با استفاده از مواد ذخیره در بذر تولید می شود. رشد بقیه اندامها تا وقتی که ساقه بتواند از خاک خارج شده و به نور آفتاب جهت انجام فتوسنتز (تولید مواد هیدروکربنه) دسترسی پیدا کند از مواد ذخیره بذر خواهد بود.اصولا بذر در گیاهان مرتعی در مقایسه بذر در گیاهان زراعی کوچک بوده و از مواد ذخیره محدودی برخوردار هستند.


به طور مثال وزن ۱۰۰۰ دانه بذر گیاهان علفی مرتعی از ۵/۳ تا ۱۵/۰ گرم متغیر است که در مقایسه با بذر گندم ۱۰۰۰ دانه آن برابر ۴۰ تا ۴۵ گرم می باشد.
بذر گیاهان می بایستی در عمقی کاشته شود که مواد ذخیره ای آن برای تامین مواد غذایی مورد نیاز جهت شروع و ادامه رشد اولیه نهال کافی باشد.بر این مبنا عمق کاشت گیاهان مرتعی کمتر از عمق گیاهان زراعی است. لذا عمق کاشت یکی از موارد اساسی در بذرکاری مراتع می باشد و همانطوری که ذکر شد برای بذر هر گیاه حدی وجود دارد.این حد بستگی به خصوصیات آناتومیکی و مورفولوژیکی نهال سبز شده دارد و از طریق گیاه مادر به نهالها انتقال می یابد.


سبز شدن بذور و خروج آن از خاک یکی از موارد بوده و بقاء نهالهای تولید شده بستگی به رطوبت خاک و مواد غذایی موجود در آن دارد. بنابراین در صورت سبز شدن بذور اگر سیستم ریشه گسترش پیدا نکند، نهالهای تولید شده از بین خواهند رفت. برای فراهم کردن شرایط و تامین رطوبت لازم برای رشد بذور نهالهای تولید شده بهتر خواهد بود که عمق کشت تا اندازه ای عمیق در نظر گرفته شود تا نهالهای حاصل شده در اثر خشک شدن خاک سطحی از بین نرفته، فرصت استقرار و نفوذ ریشه های خود را در خاک داشته باشند. معمولا عمق کشت بستگی به بزرگی و کوچکی بذر دارد. بذور ریزتر باید در عمق کم که در پاره ای موارد کشت بذور بدون پوشانیدن آن را ایجاب می کند، در مورد بذور درشت تر عمق کشت افزایش می یابد.


قیمت : 2000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات