دانلود مقاله ای درباره چرخدنده ها

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله  »  دانلود مقاله ای درباره چرخدنده ها

دانلود مقاله ای درباره چرخدنده ها پروژه تحقیق پایان نامه مقاله چرخ دنده ها مقاله در مورد چرخ دنده ها دانلود مقاله چرخ دنده ها دانلود مقاله در مورد چرخ دنده ها مقاله انواع چرخ دنده ها استاندارد چرخ دنده ها دانلود کتاب چرخ دنده ها محاسبات چرخ دنده ها چرخ دنده ها

Article gear

 

 موضوع : مقاله چرخدنده ها

فهرست مطالب

انواع چرخدنده ها
چرخدنده های مارپیچHelical gears
چرخدنده های مخروطیbevel Gears
واژه ها و مشخصات فنی
گام قطری (Diametral Pitch)p
اندازه سر دنده ( Addendum ):
سردنده(top land ) :
اندازه پای دنده (Dedendum)b :
گوی کل دنده
آزادی یا لقی(Clearance ):
پس زنی:( Backlash ):
پس زنی:( Backlash ) :
عمل جفت شدن یا مزدوج Conjugate Action
خواص گسترده یا پوش دایرهINVOLUTE PROPERTIES
تداخل یا میاندوی Interference
شاپ ایرانی
شکل دادن دنده های چرخدنده Forming of cear teeth
فرزکاری Milling
صفحه تراش shaping
برش با فرز حلزونیHobbing
کارهای تکمیلی پرداخت نهایی Finishing
چرخدنده های مارپیچ با محورهای موازی
تقریب تردگلد
چرخدنده های حلزونی

دانلود مقاله ای درباره چرخدنده ها

مختصری از مقاله :
انواع چرخدنده ها
چرخدنده های صاف یا سادهSuper Gears که در شکل(۱۳-۱) می بینیم برای انتقال حرکت از یک میل محور به میل محور موازی با آن بکار می روند و دنده های آنها بامحورشان موازی است. از میان همه گونه های چرخدنده ها چرخدنده های صاف ساده ترین آنها است و به همین سبب برای توضیح روابط اولیه سینماتیک منحنی دنده بکار خواهد رفت.
چرخدنده های مارپیچHelical gears که در شکل ۱۳-۲ می بینیم دنده های کجی نسبت به محور دوران چرحدنده دارند. این چرخدنده ها را می توان برای همان کاربرد چرخدنده های صاف بکار برد ولی مانند آنها پرصدا نیستند زیرا در گیری دنده ها بتدریج رخ می دهد. دنده های کج بارهای محوری و گشتاورهای خمشی پدید می آورند که در چرخدنده های صاف نداریم. چرخدنده های مارپیچ گاهی برای انتقال حرکت بین دو محور ناموزای( متنافر) بکار می روند.
چرخدنده های مخروطیbevel Gears که در شکل(۱۳-۳) می بینیم دنده هایی روی سطوح مخروطی دارند و بیشتر برای انتقال حرکت بین میل محور های متقاطع بکار می رود.
آنچه که در شکل می بینید درواقع چرخدنده های مخروطی ساده یا دنده دار استstraight-tooth bevel gears است. چرخدنده های مخروطی مارپیچ spral bevel Gears بگونه ای هستند که دنده های آنها راست نیستند بلکه به صورت کمان دایره است( مارپیچ). چرخدنده های هیپوئید کاملاَ شبیه چرخدنده های مخروطی مارپیچ است با این تفاوت که میل محور آنها متنافر است.
در شکل(۱۳-۴) نوع چهارم از انواع اصلی چرخدنده ها را می بینید که حلزون و چرخ حلزون است چنانچه می بینید حلزون شبیه یک پیچ است. جهت گردش چرخ حلزون به جهت گردش حلزون بستگی دارد و نیز اینکه دنده های حلزون راست گرد، تراشیده شده باشد یا چپ گرد. مجموعه حلزون و چرخ حلزون ها را ممکن است بگونه ای بسازید که یا دنده های یکی، دیگری را در بر گیرد و یا هر دو بکدیگر را در بر گیرند. این مجموعه چرخدنده ها را تک دربرگیر single – eveloping و دو در برگیر double- enveloping گویند ارتباط حلزون و چرخ حلزون بیشتر هنگامی بکار می رود که نسبت سرعت دو میل محور زیاد مثلاَ ۳ یابیشتر باشد.
واژه ها و مشخصات فنی
مجموعه واژه های فنی دنده های چرخدنده صاف را در شکل(۱۳-۵) می بینیم تعاریفی که در زیر می آید نیز در شکل می بینیم.
دایره گام(pitch circle ) دایره فرضی است که همه محاسبات همیشه بر پایه قطر آن که قطر گام باشد انجام می شود. دوایر گام یک جفت چرخدنده به هنگام کار با یکدیگر مماس هستند. از دو چرخدنده در گیر آنکه کوچکتر است را چرخ کوچک(pinion) و آنکه بزرگتر است را معمولاَ چرخدنده(Gear ) گویند.

 

 

 


قیمت : 2500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات