تحقیق اهمیت و ضرورت پژوهش در زمینه تاثیر علل یادگیری مشارکتی به پیشرفت تحصیلی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله  »  تحقیق اهمیت و ضرورت پژوهش در زمینه تاثیر علل یادگیری مشارکتی به پیشرفت تحصیلی

مقاله درباره پیشرفت تحصیلی دانلود تحقیق مقاله پروژه اهمیت ضرورت پژوهش تحقیق اهمیت و ضرورت پژوهش در زمینه تاثیر علل یادگیری مشارکتی به پیشرفت تحصیلی اهمیت و ضرورت تحقیق و پژوهش تحقیق در مورد پیشرفت تحصیلی تحقیقات پیشرفت تحصیلی تحقیق درباره پیشرفت تحصیلی تحقیق ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تحقیقات خارجی پیشرفت تحصیلی

Collaborative learning

 

موضوع : تحقیق اهمیت و ضرورت پژوهش در زمینه تاثیر علل یادگیری مشارکتی به پیشرفت تحصیلی

این فایل دارای پرسشنامه می باشد.
فهرست مطالب
فصل اول :اهیمت و ضرورت پژوهش      ۱
فصل دوم:اهداف و پیشینه پژوهش       ۳
فصل سه :فرضیه ها و تعاریف عملیاتی واژه های کلیدی     ۹
فصل چهارم :روش اجرای پژوهش و ابزار گردآوری داده ها  :    ۹
فصل پنجم: طرح پژوهش و روشهای تجزیه و تحلیل داده ها:    ۱۸
فصل ششم:نتیجه گیری و پیشنهاد:    ۲۲
فصل هفتم : منابع و پیوست ها :    ۲۵

فصل اول :
«اهمیت و ضرورت پژوهش»

«تاثیر علل یادگیری مشارکتی در  پیشرفت تحصیلی »
چون هرگاه صحبت از روش تدریس می شود معمولاً توجه همه به سوی تعامل معلم و شاگرد جلب می شود. اما نحوه تحمل شاگردان با یکدیگرکمتر مورد توجه قرار می گیرد.
در رابطه با تعامل شاگردان درکلاس درس سه رویکرد اساسی وجود دارد :۱-رقابتی ۲- انفرادی ۳- مشارکتی
۱-رقابتی : در این رویکرد شاگردان برای «بهتر شدن » با یکدیگر به رقابت بر می خیزند در چنین حالتی هر دانش آموز سعی می کند از دیگری پیشی بگیرد. اما این سعی و تلاش پس از مدتی به «در جا زدن» عده ای زیادی از شاگردان می انجامد.
چون این روش حالت مسابقه ای دارد لذا عده ای زیادی از دانش آموزان چون از دور مسابقه خارج می شوند ، سر خورده شده و نومیدی می شوند. از طرفی دیگر دانش آموزانی که پیشرفت هایشان در این مسابقه، نزدیک به هم است، با یکدیگر در چالشند و از پیشرفت های یکدیگر ناخشنود و از پس رفت ها خشنودند. به اعتقاد صاحبنظران رقابت در بین شاگردان ، عملاً روحیه همکاری مشارکت و روابط عاطفی بین آنان را تضعیف می کند.
۲-انفرادی  : در این رویکرد شاگردان بدون توجه به پیشرفت یکدیگر به طور انفرادی برای رسیدن به هدفهایشان تلاش می کنند و از دیگران توقع کمک و همکاری ندارند. در این رویکرد چون معلم مرجع اصلی است، لذا مهمترین نقص یادگیری انفرادی محسوب می شود. بعلاوه این یادگیری بدلیل اینکه در تنهایی صورت می گیرد و تعامل با دیگران در آن دیده نمی شود روش یکنواخت و خسته کننده ای است.
۳-مشارکتی : در این رویکرد دانش آموزان از طریق همکاری و مشارکت و در قالب گروه ها به یادگیری می رسند و در قبال یادگیری احساس مسئولیت می کنند. زمانی که همکلاسانشان نیاز به کمک داشته باشند به کمک آنها می شتابند و موفقیت دیگران موفقیت آنها و شکست دیگران شکست آنها محسوب می شود. این رویکرد که یادگیری مشارکتی نام گرفته است موجب یادگیری عمیق تر و خلاقیت و نوآوری بیشتر در شاگردان می شود.
شواهد تحقیقاتی نشان می دهد که اکثر دانش آموزان ، مدرسه را یک مکان رقابتی می دانند که در آن هر فرد سعی دارد بهتر از دیگران باشد. معمولاً کمتر پیش می آید که دانش آموزان موفقیت های یکدیگر را تبریک بگویند، همدیگر را به انجام دادن کارها تشویق کنند و بدون در نظر گرفتن نژاد، موفقیت تحصیلی ، زبان و ظاهر با یکدیگر کار کنند.
آیا راهی برای سازماندهی برنامه های و روش های آموزشی وجود دارد که از طریق آن      می توان یادگیری را برای همه شاگردان دلپذیر ساخت ، فرصت های آموزشی را به طور برابر در اختیار همه شاگردان قرار داد، رقابت را به رفاقت تبدیل کرد. روحیه همکاری و مشارکت را تقویت کرد. و همه شاگردان کلاس را به تفکر و خلاقیت فراخواند.
تحقیقات نشان می دهد که رویکرد یادگیری مشارکتی در این زمیه موثر بوده است. زیرا دانش آموزان از طریق بحث و مشورت در قالب گروها میتوانند راه حل های گوناگونی را برای حل مسائل ارائه دهند و راهبردهای موثر حل مسئله را به کمک همکلاسان خود و با راهنمائی معلم فرا گیرند.
-این موارد شناخت و پژوهش اینجانب را در زمینه تاثیر علل یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مقاطع مختلف ضروری و لازم الاجرا کرده است که هم از باب اینکه بنده به نقش تاثیر گذار یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی واقف بوم و هم طرفداران این روش تدریس.


قیمت : 2500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات