گزارش کارآموزی حسابداری اداره دارایی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی حسابداری اداره دارایی

گزارش کارآموزی حسابداری اداره دارایی حسابداری اداره دارایی گزارش کاراموزی در اداره دارایی کاراموزی اداره دارایی کارورزی دارایی کارورزی اداره مالیات دانلود گزارش کارآموزی حسابداری اداره مخابرات

Accounting Department of Finance

 

موضوع : گزارش کارآموزی حسابداری اداره دارایی

حقوق و دستمزد اولیه در مفهوم خدمات عمومی به مضابی اولین حقوق و دسمزدی است که با تخصیص مستخدم در یکی از جداول رشته های خدمات شغلی به او پرداخت می گردد باید توجه داشت

فهرست مطالب
فصل اول :
آشنایی با مکان کار آموزی :
بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز
تعریف حقوق و دستمزد:
فصل دوم :
حقوق و مزایای رسمی دولتی
نگاهی آماری بر وضعیت مستخدمین دولت
مستخدم دولت کیست؟
تعریف مستخدم دولت براساس بودجه:
مفهوم مستخدم دولت
لزوم هماهنگی سازمان ها در زمینه حقوق و دستمزد با شورای مربوط:
انواع مستخدمین دولت:
الف- مستخدم رسمی:
مستخدمین رسمی آزمایشی و مستخدمین قطعی:
ب: مستخدم پیمانی
حقوق و مزایای مستخدمین پیمانی:
۱-۱           فوق العاده مخصوص:
۲-۱ پاداش ها
رضایت از خدمت مستخدم
۳-۱- مرخص ها
الف: مرخص استحقاقی
ب) مرخصی استعلاجی:
۴-۱- حقوق از کار افتادگی
ج- مستخدم خرید خدمتی
د- مستخدم روزمزد
هـ. مستخدم حکمی:
مفهوم طبقه بندی مشاغل:
حقوق و مزایای مستخدمین رسمی دولت
تنظیم حقوق ماهانه براساس جدول و ضریب حقوق
افزایش سالانه حقوق
فوق العاده ها و مزایای مختلف
انبار و اهمیت انبارداری:
اهداف و وظایف انبارداری :
انواع انبارها در بیمارستان ها:
مراحل تهیه و تدارک دارو در بیمارستانها:
کالا و لوازم مصرفی :
وسایل و لوازم غیر مصرفی:
وظایف انبار:
وظایف مدیر انبارها :
وظایف رئیس یا مقداری انبار:
رسید و صدور مواد انبار :
کنترل عملیات مالی و انبارداری باموجودی واقعی:
۱-روش ثبت دائمی موجودی ها :
۲-رسیدگی مداوم :
هزینه های انبار:
هزینه نگهداری کالا در انبار:
حسابداری انبار و تدارکات:
ورود کالا به انبار:
خروج کالا از انبار:
مفهوم هزینه‌یابی هدف
مراحل فرایند هزینه‌یابی هدف
دستیابی به هزینه‌های هدف
· محاسبه تفاوت هزینه‌های مجاز و هزینه‌های جاری،
استقرار هزینه‌های هدف
چرخه عمر محصول
هزینه‌یابی هدف در مقایسه با روش سنتی مدیریت هزینه
زنجیره ارزش
مبانی نظری هزینه‌یابی هدف
فصل سوم :
آزمون آموخته ها و نتایج و پیشنهادات


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات