تحقیق جرم سیاسی در حقوق ایران

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » حقوقی و قضائی  »  تحقیق جرم سیاسی در حقوق ایران

دانلود تحقیق جرم سیاسی در حقوق ایران مقاله پروژه جرم سیاسی در حقوق ایران جرم سیاسی در حقوق فرانسه جرم سیاسی در حقوق کیفری اسلام مقاله در مورد جرم سیاسی مقاله جرم سیاسی مقالات جرم سیاسی تعریف جرم سیاسی متن لایحه جرم سیاسی مصادیق جرم سیاسی مجازات جرم سیاسی متن طرح جرم سیاسی قانون جرم سیاسی

Political crimes in Iran Law

 

موضوع : تحقیق جرم سیاسی در حقوق ایران

فهرست مطالب
بخش اول : احکام و مسائل جرم سیاسی
گفتار اول : تعریف جرم سیاسی ۱
مبحث اول : تعریف جرم سیاسی در حقوق موضوعه ۲
مبحث دوم:تعریف جرم سیاسی از دیدگاه حقوقدانان اسلامی (بغی ) ۲
گفتار دوم:ارکان عمومی جرم سیاسی ۲
مبحث اول : رکن قانونی جرم ۳
مبحث دوم: رکن معنوی جرم ۳
مبحث سوم : رکن مادی جرم ۴
گفتار سوم : ضوابط تشخیص جرم سیاسی ۴
فصل دوم: تاریخچه جرم سیاسی در حقوق ایران ۵
فصل سوم: تفاوت جرم سیاسی و جرم عادی از نظر شیوه ی دادرسی و مجازات ۷
گفتار اول : دادرسی مجرمان سیاسی ۷
مبحث اول : حضور هئیت منصفه در جلسه دادرسی ۷
مبحث دوم : عدم استرداد مجرمان سیاسی ۹
مبحث سوم: مراجع اختصاصی رسیدگی به جرایم سیاسی ۱۰
الف ) دادگاه انقلاب ۱۰
ب) دادگاه نظامی ۱۱
ج) دادگاه ویژه روحانیت ۱۲
مبحث چهارم: دادرسی علنی ۱۲
گفتار دوم :مجازات ۱۴
مبحث او ل: اجرای حد محاربه نسبت به مجرما ن سیاسی ۱۵
مبحث دوم : مجازات جرم سیاسی از راه تعزیر ۱۶
مبحث سوم : مجازات جر م سیاسی از راه کیفرهای بازدارنده و احکام حکومتی ۱۷
مبحث چهارم: مجازات جرم سیاسی از راه کیفر افساد فی الارض ۱۸
مبحث پنجم: امتیازاتی که مجرمان از جهت تحمل مجازات از آن برخوردارند: ۱۹
بخش دوم : مصادیق جرم سیاسی
فصل اول : جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ۲۱
فصل دوم: خیانت و جاسوس ۲۳
گفتار اول : خیانت به مملکت ۲۴
گفتار دوم : جاسوس ۲۵
فصل سوم: بغی ۲۵
فصل چهارم: محاربه ۲۸
نتیجه گیری : ۲۸
منابع و مأخذ ۲۹

گویا ماجرای تعریف جرم سیاسی در نظام قضایی ما ، پس از صدور چند سال ممکن است به سامان برسد، قطعاً می توان گفت که به ویژه بعد از نهضت مشروطه در ایران ، جرم سیاسی و تعریف این جرم، از مباحث بسیار مهم و اساسی بین روشنفکران ، حقوقدانان ، دولتمرادن و سیاستمداران بوده است البته تا کنون تعاریف زیادی از جرم سیاسی شده است و هر صاحب نظری به اعتبار جایگاه و موقعیت اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی خود به گونه ای از این جرم سخن گفته است .
در اصل « ۱۶۸» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از محاکمه مجرمین سیاسی در دادگاه های دادگستری وبا حضور هئیت منصفه سخن به میان آمده است لیکن در این اصل و دیگر اصول قانون اساسی ، تعریفی از جرم سیاسی نمی بینیم.
در مرحله رسیدگی مجرم سیاسی باید به طور علنی و با حضور هئیت منصفه محاکمه شود . شرط علنی بودن در اصل ۱۶۵ قانون اساسی برای همه محاکمات مقرر شده است و استثنای آن منافات موضوع محاکمه با عفت عمومی یا نظم عمومی است . در متن ، این موضوعات به طور مفصل تر بیان خواهد شد . اگر بین دو کشور قرا داد خاصی وجود داشته باشد.


قیمت : 4500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات