دانلود گزارش کارآموزی شرکت ساحل سرمای بندر ، عمران

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی شرکت ساحل سرمای بندر ، عمران

دانلود گزارش کارآموزی شرکت ساحل سرمای بندر عمران خرید کاراموزی عمران دانلود پروژه کاراموزی عمران دانلود کاراموزی معماری کارورزی معماری کارورزی معماری رایگان گزارش کارورزی معماری دانلود کارورزی معماری کارورزی رشته معماری دانلود پروژه کارآموزی معماری دانلود پروژه کارآموزی معماری word دانلود پروژه کارآموزی معماری کارشناسی دانلود پروژه کارآموزی عمران دانلود گزارش کارآموزی عمران

The cold coast of Port Company

 

موضوع : گزارش کارآموزی شرکت ساحل سرمای بندر

فهرست مطالب
فصل اول : ۱
آشنایی با مکان کارآموزی.. ۱
مقدمه :.. ۱
فصل دوم : ۵
بخشهای مربوط با رشته علمی کارآموز. ۵
مقدمه : ۲۶
ارزش کالا / خدمت : ۳۲
فرآیند مهندسی ارزش : ۳۵
۴- فاز ارزش یابی : ۳۸
۵- فاز اجرا: ۳۸
حوزه های کاربردی مهندسی ارزش : ۳۹
ضرورت پرداختن به مهندسی ارزش : ۳۹
اصول مهندسی ارزش: ۴۱
۳٫ تمرکز بر روی ساده سازی محصول.. ۴۲
موانع فکری به کارگیری مهندسی ارزش در ایران.. ۴۷
۲-تحلیل و مدیریت ریسک.. ۶۵
۳-مهندسی ارزش.. ۷۰
۱٫پیش‌مطالعه.. ۷۰
۲٫مطالعه ارزش.. ۷۰
۳- نمونه مطالعات.. ۷۱
۴- اثرگذاری مهندسی ارزش بر ریسک پروژه‌ها.. ۷۱
۵- مزایا، معایب و محدودیت‌های استفاده از مدیریت ریسک در مهندسی ارزش   ۷۳
۶- نقش ابزارهای ریسک در فرآیند مهندسی ارزش.. ۷۵
۶-۱- پیش‌کارگاه.. ۷۶
۶-۱-۱- انتخاب تیم.. ۷۶
۶-۱-۲- تعیین مبانی مطالعه.. ۷۷
۶-۲- کارگاه.. ۷۸
۶-۲-۱- فاز اطلاعات.. ۷۸
۶-۲-۲- فاز تحلیل کارکرد و  خلاقیت..
۶-۲-۳- فاز ارزیابی..
۶-۲-۴- فاز توسعه..
۶-۲-۵- فاز ارائه..
۶-۳- پس از کارگاه..
پذیرش ریسک..
۶-۳-۲- اجرای طرح عمل ریسک جهت پاسخ به ریسک‌های سیستم.
فصل سوم :
نتیجه گیری و پیشنهادات..


قیمت : 9000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات