دانلود مقاله ماشین های صفحه تراش

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله  »  دانلود مقاله ماشین های صفحه تراش

دانلود مقاله ماشین های صفحه تراش انواع ماشینهای صفحه تراش خرید پروژه ماشین های صفحه تراش دانلود تحقیق ماشین های صفحه تراش ماشین های صفحه تراش ماشین های صفحه تراش دروازه ای مقاله در مورد صفحه تراش تحقیق در مورد صفحه تراش تحقیق درباره صفحه تراش تحقیق ماشین صفحه تراش پروژه ماشین صفحه تراش ماشین صفحه تراش عمودی

Powered by CNC machines

 

موضوع : مقاله ماشین های صفحه تراش

فهرست مطالب

ماشین های صفحه تراش

ساختمان ، انواع ، طریقه تنظیم و عملیات مختلف

انواع ماشین های صفحه تراش

ماشین صفحه تراش معمولی (کورس کوتاه)

اجزاء مختلف ماشین صفحه تراش

پایه ماشین صفحه تراش

بدنه (ستون)

ریل عرضی

زین

میز ماشین و پایه محکم کننده آن

اهرم لنگ (اهرم نوسانی)

کشاب

حرکت بار یا دستگاه تنظیم بار

دستگاه تنظیم بار

گام پیچ بر حسب اینچ

مقدار پیشروی میز

مقدار پیشروی میز بازاء یک دور گردش پیچ

مثال

دستگاه تنظیم بار با چرخ دنده های مخروطی

دستگاه بار عمودی یا دستگاه قلم گیر

دستگاه زیر رنده

ظرفیت و اندازه ماشینهای صفحه تراش

انواع ماشین های صفحه تراش

ماشین صفحه تراش لنگی

ماشین صفحه تراش هیدرولیکی

دانلود مقاله ماشین های صفحه تراش
ماشین های صفحه تراش

مختصری از مقاله :
ماشین صفحه تراش یکی از ماشینهایی است که آنرا جزء ماشینهای ابزار می نامند . این نوع ماشین برخلاف ماشین تراش دارای حرکت اصلی رفت و برگشت خطی است . با حرکت رفت و برگشت متوالی که رنده را حمل می کند قطعه کارتراشیده می شود . در ماشینهای ابزار مشابه مثل ماشین صفحه تراش دروازه ای اختلاف آنها در حرکت ابزار می باشد . زیرا حرکت ابزار در ماشین صفحه تراش معمولی فقط طولی ولی در ماشین صفحه تراش دروازه ای حرکت ابزار عمودی یا عرضی است . در ماشین تراش معمولی قطعه کار را که روی میز ماشین می بندند دارای حرکت عرضی است که در این صورت بار برداشته شده بارنده بوسیله حرکت عرضی میز ماشین انجام میگیرد . بطور کلی عمل برش ماشینهای صفحه تراش معمولی و دروازه ای یکسان است . بنابراین اصول قوانینی که در صفحات آینده خواهد آمد برای هر دو نوع ماشین فوق صادق می باشد . عمل براده برداری فقط در زمان رفت قلم صورت میگیرد برای محافظت قلم در زمان برگشت قلم قدری از روی کار بسمت بالا حرکت کرده در این حالت با سطح کار فاصله خواهد داشت .
انواع ماشین های صفحه تراش
معمولاً برای تراش کارها از نظر فرم و اندازه ماشینهای صفحه تراش را بانواع مختلف بشرح زیر می سازند .
۱ـ ماشین صفحه تراش معمولی (کورس کوتاه)
۲ـ ماشین صفحه تراش دروازه ای (کورس بلند)
۳ـ ماشین صفحه تراش عمودی (کله زنی)

ماشین صفحه تراش معمولی (کورس کوتاه)
امروزه در ساخت کارهای فلزی که مورد نیاز صنایع است صفحه تراش یکی از ماشینهای مفیدی می باشد که برای انواع مختلف کارها با سرعت های متفاوت و قابل تنظیم پیشنهاد و ساخته شده است .
ماشینهای صفحه تراش را در کارگاههای ابزار سازی و قالبسازی و کارگاههای تعمیراتی کارخانجات مختلف و نیز در کارهای کوچک بکار می برند . کارهائیکه با این ماشین میتوان انجام داد با سایر ماشینها تقریباً غیر عملی و با مقرون بصرفه نیست .
ماشین صفحه تراش ماشینی است که برای براده برداری از روی
سطوح مسطح با حرکت متوالی رفت و برگشت بکار میبرند . این نوع ماشین با حرکت کشاب در صفحه افقی بطور معمولی بسیار زیاد مورد استفاده قرار میگیرد .

اجزاء مختلف ماشین صفحه تراش
قسمتهای عمده ماشین صفحه تراش معمولی قطعاتی هستند که از سوار نمودن آنها روی یکدیگر تشکیل ماشین صفحه تراش را میدهند .
وظایف اصلی و موارد استفاده ماشین صفحه تراش عمودی (کله زنی) که یکی از انواع ماشین های صفحه تراش می باشد بعداً مورد بحث قرار میگیرد


قیمت : 2500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات