دانلود مقاله ژنراتور ها

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله  »  دانلود مقاله ژنراتور ها

تحقیق ژنراتور برق دانلود مقاله ژنراتور ها دانلود تحقیق ژنراتور ها دانلود پروژه ژنراتور ها مقاله ژنراتور سنکرون مقاله ژنراتور dc مقاله درمورد فانکشن ژنراتور مقاله دیزل ژنراتور مقاله درباره ژنراتور مقاله حفاظت ژنراتور مقاله سیگنال ژنراتور دانلود مقاله ژنراتور مقاله در مورد ژنراتور دانلود مقالات ژنراتور دانلود مقاله دیزل ژنراتور دانلود مقاله ژنراتور سنکرون دانلود رایگان مقاله ژنراتور دانلود تحقیق در مورد ژنراتور

Paper generators

 

موضوع : مقاله ژنراتور ها

فهرست مطالب

مقدمه

کنتاکتهای عمومی(GENERAL – PVRPOSE )

ژنراتورها(GENERATORS )

کوپه های بار و کولکتور

(سپراتورهای اینرسی)

پیش فیلترهای میانی (MEDIA PRE- FILTERS )

درب بای پاس (BY PASS – DOOR )

کوپه وردی کانال ورودی و صداگیرها(SILENCERS )

خنک کننده های تبخیری(EVAPORATIVE- COOLERS )

« تنظیم فلوی آب »

کارکرد پمپ در وضعیت شان دان واحد

بخ ش۴ (TAB 4 )

« تعمیرات برنامه ریزی شده توربین »

بخش چهار

تعمیرات برنامه ریزی شده توربین

بازرسی های در حین کار واحد

سیستم های آف بیش(OFF-BASE )

کلی GENERAL

ثبت اطلاعات

اطلاعات کاری

مقادیر اولیه در محاسبه کارائی

(PERFORMANCE INPUTS)

ژنراتور

چک های کرنکنیگ( تنظیمات نهائی)

متفرقه

ازرسی های ویژه

اندازه گیریهای کلیرنس نوزل( در صورت نیاز)

مناطق بازرسی

(a دمونتاژ والو:

(b روش تمیز کردن:

(c مونتاژ:

کلیات

روش تست فشار (PRESSURE TEST)

مونتاژ مجدد

۱) چک فلوی هوای نوزل سوخت

انبارکردن نوزل سوخت

عمل ۱۲- بازرسی لاینرهای احتراق

ونتاژ مجدد (REASSEMBLY)

چکهای راه اندازی (START UP)

دانلود مقاله ژنراتورها
دانلود مقاله ای درمورد ژنراتور ها

مختصری از مقاله :
کوپه های بار و کولکتور
اطمینان حاصل کنید که اتصالات شل در این کوپه ها وجود نداشته ، فصل مشترک های بین انتهای کوپه ها و ژنراتور در مقابل نشت اب سیل بوده و سیل ها صدمه ندیده باشند. در صورتیکه تجمعی از گردوغبار و گثافت وجود داشته باشد باید تمیز و برطرف شود. و نت های تخلیه هوای خنک کننده را از نظر اطمینان از عدم گرفتگی چک کنید.
تعمیرات سیستم های وای ورودی و تجهیرات سیستم و توربین گاز توری ورودی (INLET SCREEN)
تور های ورودی درست در بالای سپراتورهای( جداکننده های) اینرسی(INRETIAL – SEPRATORS ) قرار دارند تا از ورود پرندگان، برگها، ترکها، کاغذها، و دیگر اشیاء مشابه جلوگیری شود. در این توربینها باید از تجمع زیاد آشغالها ممانعت کرد تا ا زجریان آزاد هوا اطیمنان حاصل شود.
(سپراتورهای اینرسی)
سپراتورهای اینرسی معمولاً( خودتمیز کننده) (SELE CLEANING) بوده و برخلاف فیلترهای هوا که ذرات گردوغبار راجمع کرده و نگه می دارند به سرویس روتین نیاز ندارند هر چند د ر فواصل زمانی منظم سیستم فوق از نظر صحت اتصالات سیل یا آسیب اتفاق، باید بازدید شو سالی یک بار اطاقک های(CELLS ) سپراتورهای اینرسی از نظر تجمع رسوبات باید مورد امتحان قرار گیرد. پوشش نازک از غبار، طبیعی بوده و کارکرد یا راندمان اطاقک ها را خراب نخواهد کرد. هر چند در برخی واحدها ممکناست در اطاقک به علت وجود بخار روغن(OIL MIST ) یا بخارات مشابه دیگر در هوا رسوبات ضخیم تری از کثافت قشری تجمع کنند. چنین تجمع در سپراتور سبب کاهش راندمان تمیزکنندگی یا تنگی مسیر عبور هوا یا هر دو مورد می شود در چننی مظرح تیغه ها و(یا) وزیدن هوای فشرده می تواند تمیز کرکد. سپراتورهای اینرسی قابل جداشدن( دراوردن) را می تواند د رمحول دترژنت یا جدول مناسب دیگری تمیز کرد. وزنده های تخلیه به بیرون(BELLD- BLOWERS) وقتی که توربین در حال کار باید می بایست روشن باشد. اگر وزنده های فوق در موقع کار توربین در حال عمل نباشد سپراتورهای اینرسی دارای راندمان تمیز کاری خواهند بود. مووتور های وزنده تخلیه به بیرون، طبق چارت راهنمای روغنکاری که رد بخش ۲( عملیات استاندارد از دستورالعمل بازرسی و تعمیر و نگهداری د رجلد ۲) تشریح شده بطور متناوب به سرویس نیاز خواهند داشت.
پیش فیلترهای میانی (MEDIA PRE- FILTERS )
ممکن است یک ردیف از پیش فیلترهای میانی در پائین دست(DONSTREAM) سپراتورهای اینرسی و در ست در بالا دست فیلترهای میانی با راندمان بالا واقع باشد. مقصود از پیش فیلترهای میانی طولانی کردن عمر مفید فیلترها با راندمان بالا میباشد. دقیقترین روش جههت تعیین زمان صحیح تعویض پیش فیلتر میانی اندازه گرفتن افزایش در تنی ناشی از آلوده کننده ها در داخل این بخش است. برای تعیین این موضوع واحد باید نقطه با فیلترهای نصب شده تمیز با راندمان بالا کار کند. اختاف فشار باید اندازه گیری و ثبت شود. سپس فیلترها می بایست نصب شده و افت فشار دوباره ثبت شود این مقدار مجموع افت فشار در طول همه طبقات فیلتراسیون می باشد. وقتی افزایش نشان داده شده توسط گیج فشار متناظر با مقدایر توصیه شده توسط تولیدکننده فیلترباشد پیش فیلترها باید تعویض شود و دور انداخته شوند قبل از نصب پیش فیلترهی نو افت فشار در فیلترهای با راندمان بالا باید ثبت و با مقدار اولیه(ORIGINAL ) مقایسه شود. روش فوق باید تکرار شود تا موقعی که افت فشار در طول فیلترهای با راندمان بالا به حدهای یقین شده توسط تولیدکننده فیلتر برسد، در این موقع فیلترهای با راندمان بالا (HIGH-EFFECIENCY – FILTERS ) باید تعویض شود.


قیمت : 7000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات