دانلود تحقیق جعل اسناد

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » حقوقی و قضائی  »  دانلود تحقیق جعل اسناد

دانلود تحقیق جعل اسناد دانلود مقاله جعل اسناد سند معجول علل وانگیزه جعل سند جرایم اسناد تحقیق جعل اسناد درایران مقاله در مورد جعل اسناد دانلود مقاله جعل اسناد مقاله ای در مورد جعل اسناد مجازات جعل اسناد جرم جعل اسناد حکم جعل اسناد قوانین جعل اسناد نرم افزار جعل اسناد مجازات جعل اسناد رسمی

Falsification of documents

 

موضوع : جعل اسناد

فهرست مطالب
چکیده ۲
مقدمه ۳
مبحث اول:پیشینه جرم استفاده از سند مجعول در حقوق اسلام وایران ۴
مبحث دوم:عناصر تشکیل دهنده جرم استفاده از سند مجعول ۶
عنصر قانونی جرم استفاده از سند مجعول ۶
عنصر مادی جرم استفاده از سند مجعول ۶
فعل استفاده از سند مجعول ۸
مفهوم استفاده در جرم استفاده از سند مجعول ۱۰
اشکال مختلف تحقّق فعل مثبت خارجی در جرم استفاده از سند مجعول ۱۹
نقش ضرر در تحقّق جرم استفاده از سند مجعول ۲۲
مبحث سوم: عنصر روانی جرم استفاده از سند مجعول(علم مرتکب) ۲۳
نتیجه گیری ۲۶

جرم استفاده از سند مجعول
چکیده
جرم استفاده از سند مجعول از جرائم علیه آسایش عمومی است که ممکن است مقدمه یا وسیله ارتکاب بسیاری از جرائم مهم دیگر، خصوصاً جرائم علیه اموال باشد. در کنار این بزه، جرم جعل اسناد و نوشتجات در مواد قانونی یاد می شود، در حالی که قانون گذار نه تنها تعریفی از آن ارائه نداده، بلکه از ذکر مصادیق آن نیز خودداری کرده است.
در این مقاله، کوشش می شود افزون بر اشاره به پیشینه فقهی و تقنینی این جرم، ضمن ارائه تعریفی از آن با رجوع به منابع مختلف، به ویژه رویّه قضایی و مقایسه حقوق برخی کشورها، خصوصاً انگلستان و فرانسه، عناصر، ارکان و شرایط لازم برای تحقّق این جرم بررسی شود.

مقدمه
از جرائم مهمی که در پی توسعه و پیشرفت روزافزون روابط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… به وجود آمده و روزبه روز، پیچیدگی، ظرافت و اهمیت آن بیشتر می شود، «جعل» و در پی آن، استفاده از اسناد و نوشتجات مجعول و مزور می باشد که از جرائم مهم و مخلّ به امنیت و آسایش عمومی به شمار می رود. با توجّه به اهمیت موضوع و لزوم بررسی هرچه بیشتر منابع مختلف آن، به منظور تبیین ابعاد مختلف، عناصر و ارکان این بزه با رجوع به منابع مختلف، قوانین و رویّه قضایی، به ویژه آرای هیئت عمومی دیوانعالی کشور، کوشش شده است قواعد جزایی و جنبه های حقوقی و فنّی این پدیده مجرمانه استخراج شود و عناصر اختصاصی آن براساس مبانی و اصول حاکم بر نظام کیفری کشور تجزیه و تحلیل و نظرات قانون گذار در تصویب مواد قانونی مربوط بررسی و تبیین گردد. در این مقاله، ابتدا پیشینه جرم استفاده از سند مجعول در حقوق جزای اسلام و ایران و سپس عناصر تشکیل دهنده این جرم را با مقایسه با حقوق جزای برخی از کشورهای دیگر بررسی می کنیم.


قیمت : 2000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات