اثربخشی مدیریت منابع انسانی الکترونیکی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

مقاله مدیریت اثربخش

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... اثربخشی مدیریت منابع انسانی الکترونیکی - مقاله مدیریت اثربخش

خلاصه ای از توضیحات
دانلود مقاله مدیریت اثربخش مقدمه‌ ‌امروزه‌ عواملی‌ چون‌ بزرگ‌ شدن‌ سازمانها، پیچیدگی‌ ساختار و فعالیتهای‌ آنها، افزایش‌ متغیرهای‌ محیطی‌ تاثیرگذار و... مدیران‌ را ناگزیر کرده‌ است. برای‌ انجام‌ بهتر وظایف‌ و اداره‌ موثر سازمان، از سایر اعضا کمک‌ بگیرند. بدین‌منظور، مدیران‌ معمولاً‌ جلساتی‌ را تشکیل‌ می‌دهند و با همفکری‌ و تعامل‌ درمورد موضوعهای‌ مطرح‌ شده‌ به‌ تبادل‌ اطلاعات‌ می‌پردازند یا تصمیماتی‌ را به‌ صورت‌ گروهی‌ اتخاذ می‌کنند. تشکیل‌ جلسات‌ نه‌ تنها منجر به‌ تبادل‌ اطلاعات‌ و اتخاذ تصمیمات‌ مطلوب‌ می‌شود بلکه‌ تا اندازه‌ زیادی‌ به‌ بهبود ارتباطات‌ و درک‌ متقابل‌ واحدها از همدیگر نیز کمک‌ می‌کند. البته‌ موارد مذکور درصورتی‌ صادق‌ است‌ که‌ جلسات‌ نیز همانند سایر فعالیتهای‌ سازمانی‌ از مدیریت‌ مناسب‌ برخوردار باشد وگرنه‌ تشکیل‌ جلسات‌ نه‌ تنها به‌ بهبود کارایی‌ و کارآمدی‌ سازمان‌ کمک‌ نخواهدکرد بلکه‌ به‌عنوان‌ یک‌ غده‌ سرطانی‌ موجب‌ اتلاف‌ منابع‌ و ایجاد تضادهای‌ درون‌ سازمانی‌ خواهدشد. در مقاله‌ حاضر ابتدا تعریفی‌ از جلسه‌ ارائه‌ می‌شود، سپس‌ انواع‌ جلسه‌ و ارکان‌ جلسه‌ همراه‌ با وظایف‌ آنها تشریح‌ خواهدشد در نهایت‌ ضمن‌ معرفی‌ موانع‌ و مشکلات‌ جلسات، توصیه‌هایی‌ را نیز برای‌ اثربخشی‌ جلسات‌ ارائه‌ خواهیم‌ کرد. تعریف‌ جلسه‌ ‌اگرچه‌ تعاریف‌ به‌ ظاهر متفاوت‌ از جلسه‌ ارائه‌ شده‌ است‌ با این‌ حال، این‌ تعاریف‌ از ارکان‌ مشترکی‌ برخوردارند. جلسه‌ را می‌توان‌ گردهمایی‌ دو نفر یا بیشتر از کسانی‌ تعریف‌ کرد که‌ دارای‌ هدفهای‌ مشترک‌ هستند و ارتباطات‌ (شفاهی‌ و یا کتبی) را وسیله‌ اصلی‌ نیل‌ به‌ این‌ اهداف‌ قرار می‌دهند (هینز: ۱۳۷۲). به‌ عبارت‌ دیگر، جلسه‌ گروهی‌ از افراد واحدهای‌ مختلف‌ سازمان‌ است‌ که‌ برای‌ انجام‌ وظایف‌ سازمانی‌ مشخص‌ به‌طور موقت‌ یا دائم‌ دور هم‌ جمع‌ می‌شوند(۲۰۰۱(VENTERS FELICIA:. انواع‌ جلسه‌ ‌جلسات‌ متفاوتی‌ در سازمانها برگزار می‌شود. گاهی‌ هدف‌ از جلسه‌ تبادل‌ اطلاعات‌ و گزارش‌دهی‌ است، گاهی‌ توجیه‌ و قانع‌ کردن‌ دیگران‌ برای‌ انجام‌ کار و گاهی‌ تصمیم‌گیری‌ درمورد یک‌ مساله‌ است. دویل‌ و استراوس‌ جلسات‌ را به‌ چهار نوع‌ زیر تقسیم‌ می‌کنند: (دویل، استراوس: ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

مقاله ارزشیابی و اثر بخشی

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... اثربخشی مدیریت منابع انسانی الکترونیکی - مقاله ارزشیابی و اثر بخشی

خلاصه ای از توضیحات
دانلود مقاله ارزشیابی و اثر بخشی ارزشیابی واثربخشی ‏(در فعالیت های ترویجی تعاون)‏ ارزشیابی نوعی فعالیت پژوهشی است که در جهت شناخت مجموعه امتیازهای معنوی و مادی، ‏اعم از ملموس یا غیر ملموس ، عینی یا ذهنی، حاصل از فعالیتی یا پدیده ای بکار گرفته می ‏شود. این امتیازها با معیارهای از پیش تعیین شده مقایسه می شوند و تحقق یا عدم تحقق کمی و ‏کیفی موجودیت این امتیازات با در نظرگرفتن شرایط خاص در زمان بکارگیری و در نتیجه ‏کارآیی آن فعالیت و وسعت دانش و آگاهی ارزشیاب در شناخت و احاطه به این شرایط، ‏بررسی می شود.‏ کلمه ارزشیابی معادل عبارت “‏Evaluation‏ “ است که مفهوم آن کلیه اعمال وفعالیت هایی ‏را که هدفشان تعیین ارزش کمی وکیفی رفتاری معین است را در بر می گیرد .‏ پس هر کاری که برای تعیین میزان موفقیت برنامه آموزشی _ ترویجی انجام می شود زیر عنوان ‏ارزشیابی قرار می گیرد.‏ همچنین ارزشیابی ، جمع آوری و ترکیب داده های مربوط به عملکرد با یک سلسله مقیاسهای ‏تفکیکی موزون است که منجر به رتبه بندی مقایسه ای یا عددی بشود و خود مستلزم منظور ‏داشتن ابزار گردآوری اطلاعات و انتخاب ملاکهاست.‏ ‏ ارزشیابی وارزیابی اثر بخشی وکارآیی برنامه های ترویجی درارتباط با میزان یادگیری مفاهیم ‏وآموزش ها، تغییر نگرش ، تغییر رفتار، تشکیل تعاونی، بهبود سطح بهره وری، بهبود وارتقای ‏سطح تعاونگران وعموم مردم و .......صورت گرفته و با روش های علمی وتکنیک های ذیربط ‏اندازه گیری می شود. ‏ ارزشیابی یکی از ارکان پیشرفت هدفهای آموزشی است وبه وسیله آن می توان با یک کنترل ‏سیستماتیک نقاط قوت ‏‎, ‎‏ ضعف ‏‎, ‎‏ فرصت ها وتهدید ها رادربرنامه شناسایی نموده وبا یک ‏رویکرد استراتژیک ‏‎,‎‏ نسبت به بهبود سیستم و دستیابی به اهداف اقدام نمود.‏ بدیهی است ارزیابی وارزشیابی مناسب وموثر می تواند کمک بسیار قابل توجهی به اصلاح ‏وبهبود برنامه ها در مراحل مختلف تهیه واجرا بنماید.از ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

تبلیغات