بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

دانلود سوالات نقش مدیریت دانش در خلاقیت ونوآوری

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی - دانلود سوالات نقش مدیریت دانش در خلاقیت ونوآوری

خلاصه ای از توضیحات
دانلود سوالات نقش مدیریت دانش در خلاقیت ونوآوری سوالات نقش مدیریت دانش در خلاقیت ونوآوری؟ ب) بحث یافته های فرضیه های تحقیق:‏ فرضیه اصلی تحقیق : ‏ ین نگرشهای فرزند پروری والدین و رشد خلاقیت دانش آموزان رابطه وجود دارد . ‏ بررسی رابطه خلاقیت کلی تورنس و نگرش والدین نشان داد که میزان رابطه خطی بین ‏مقیاس سیالی و میزان نگرش والدین برابر ۱۷۴/۰=‏r‏ (۰۵/۰‏‎<‎‏۰۰۳/۰=‏P‏)، بوده که میزان این ‏رابطه بین مقیاس بسط با نگرش برابر ۱۶۱/۰=‏r‏ (۰۰۵/۰‏P<‎‏) و با مقیاس ابتکار برابر ‏‏۱۴۳/۰=‏r‏ می باشد. اما بین مقیاس انعطاف پذیری و نگرش والدین رابطه آماری وجود نداشت ‏‏(۰۵/۰‏P>‎‏) . میزان خلاقیت کلی تورنس نیز با نگرش والدین پیوندی به میزان (۲۰/۰=‏r‏) نشان ‏داد بنابراین نگرش والدین نسبت به خلاقیت فرزندان تأثیری نسبتاً ضعیفی دارد .‏ فرضیه فرعی ۱ : ‏ نگرشهای فرزند پروری منجر به رشد خلاقیت والدین در مورد دانش آموزان پسر و دختر ‏متفاوت است . ‏ برای بررسی میزان خلاقیت فرزندان دختر وپسر بر اساس نتیجه آزمون ‏t‏ ، میزان مقیاس سیالی ‏در دختران بیشتر از پسران گزارش گردید. (۵%‏P<‎‏)، در بررسی میزان مقیاس بسط بین دختران ‏و پسران دانش¬آموز، ملاحظه گردید که این میزان برای دختران برابر (۱۷/۳±۵۴/۱۵) و برای ‏پسران برابر (۲۷/۳±۸۸/۱۳) می باشد بطوریکه برابری میانگین گروهها در سطح خطای ۵% ‏معنی دار است (۵%‏P<‎‏) به بیان دیگر مقیاس بسط نیز در دختران بیشتر از پسران است. همچنین ‏میزان مقیاس ابتکار در دختران در سطح خطای ۵% معنی دار گردید (۵%‏‎<‎‏۰۱۱/۰=‏P‏) بطوریکه ‏مقیاس ابتکار هم در دختران بیشتر از پسران می باشد. در بررسی میزان مقیاس انعطاف پذیری ‏دختران و پسران ملاحظه گردید که این میزان در دختران و پسران بترتیب برابر ‏‏(۴۷۱/۲±۲۵/۱۷)، (۰۱/۳±۱۱/۱۶) می باشند که با مراجعه به نتیجه آزمون ‏t‏ می توان گفت ‏مقیاس انعطاف پذیری در دختران بیشتر از پسران می باشد. همچنین در برآورد کلی خلاقیت ‏تورنس بین دختران و پسران نتیجه حاصله ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

تبلیغات