تحقيق در مورد قانون تجارت

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

تحقیق قانون تجارت

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... تحقيق در مورد قانون تجارت - تحقیق قانون تجارت

خلاصه ای از توضیحات
دانلود تحقیق قانون تجارت دانلود مقاله قانون تجارت مقاله قانون تجارت الکترونیک مقاله درباره قانون تجارت مقاله قانون تجارت ایران مقاله قانون تجارت الکترونیکی مقاله در مورد قانون تجارت مقاله ورشکستگی در قانون تجارت دانلود تحقیق قانون تجارت بخشی از متن: قسمت اول باب اول تجار و معاملات تجارتی ماده ۱ - تاجرکسی است که شغل معمولی خودرامعاملات تجارتی قراربدهد. ماده ۲ - معاملات تجارتی ازقرارذیل است: ۱ - خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یانشده باشد. ۲ - تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد. ۳ - هرقسم عملیات دلالی یاحق العمل کاری (کمیسیون )ویاعاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود ازقبیل تسهیل معاملات ملکی یاپیداکردن خدمه یاتهیه ورسانیدن ملزومات وغیره . ۴ - تاسیس و بکار انداختن هرقسم کارخانه مشروط براین که برای رفع حوائج شخصی نباشد. ۵ - تصدی بعملیات حراجی ۶ - تصدی بهرقسم نمایشگاههای عمومی . ۷ - هرقسم عملیات صرافی وبانکی ۸ - معاملات برواتی اعم ازاین که بین تاجریاغیرتاجرباشد. ۹ - عملیات بیمه بحری وغیربحری . ۱۰ - کشتی سازی وخرید و فروش کشتی وکشتی رانی داخلی یاخارجی و معاملات راجعه به آنها. ماده ۳ - معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی ازآنها تجارتی محسوب می شود - ۱ - کلیه معاملات بین تجاروکسبه وصرافان وبانکها. ۲ - کلیه معاملاتی که تاجریاغیرتاجربرای حوائج تجارتی خودمی نماید. ۳ - کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجربرای امورتجارتی ارباب خودمی نماید. ۴ - کلیه معاملات شرکتهای تجارتی . ماده ۴ - معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود. ماده ۵ - کلیه معاملات تجارتجارتی محسوب است مگراینکه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتی نیست . باب دوم دفاترتجارتی ودفترثبت تجارتی فصل اول دفاترتجارتی ماده ۶ - هرتاجری به استثنای کسبه جزءمکلف است دفاترذیل یادفاتر دیگری راکه وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاترقرارمیدهد داشته باشد ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

تحقیق لایحه اصلاح قانون تجارت

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... تحقيق در مورد قانون تجارت - تحقیق لایحه اصلاح قانون تجارت

خلاصه ای از توضیحات
دانلود تحقیق لایحه اصلاح قانون تجارت دانلود لایحه اصلاح قانون تجارت مقاله ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قانون تجارت لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت لایحه جدید اصلاح قانون تجارت لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقاله درباره قانون تجارت مقاله قانون تجارت ایران دانلود تحقیق لایحه اصلاح قانون تجارت مقدمه: نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی، از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور،  به شمار می‌آیند. در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی، از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در  گستره‌ای بسیط و در عین حال منسجم  مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکت‌ها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد، از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است. با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ  ۱۹/۴/۱۳۸۱، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرد  و نوسازی این قانون مهم، که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داد. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی مقدمات، پیش‌نیازها و جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش  طراحی شده بود و پس از سه سال  تلاش، پیش‌نویس ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

تبلیغات