تحقیق در مورد قانون تجارت الکترونیک

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

مقاله قانون تجارت الکترونیک

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... تحقیق در مورد قانون تجارت الکترونیک - مقاله قانون تجارت الکترونیک

خلاصه ای از توضیحات
دانلود مقاله قانون تجارت الکترونیک فصل اول- قلمرو و شمول قانون ماده ۱- این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی جدید به کار می رود. فصل دوم – تعاریف ماده ۲ الف- داده پیام (Data Message) : هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود. ب- «اصل ساز» (Originator) : منشا اصلی داده پیام است که داده پیام به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می شود اما شامل شخصی که در خصوص «داده پیام» به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد. ج- مخاطب (Addressee) : شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی داده پیام را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با داده پیام به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد. د- ارجاع در داده پیام (Incorporation By Reference) : یعنی به منابعی خارج از داده پیام عطف شود که در صورت مطابقت با ماده (۱۸) این قانون جزئی از داده پیام محسوب می شود. ه- تمامیت داده پیام (Integrity) : عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر داده پیام. اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که به طور معمول انجام می شود خدشه ای به تمامیت داده پیام وارد نمی کند. و- سیستم رایانه ای (Computer System) : هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاههای متصل سخت افزاری نرم افزاری است که از طریق اجرای برنامه های پردازش خودکار داده پیام عمل می کند. ز- سیستم اطلاعاتی (Information System) : سیستمی برای تولید (اصل سازی)، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش داده پیام است. ح- سیستم اطلاعاتی مطمئن (Secure Information System) : سیستم اطلاعاتی است که: ۱- به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد. ۲-سطح معقولی ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

تحقیق قانون تجارت

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... تحقیق در مورد قانون تجارت الکترونیک - تحقیق قانون تجارت

خلاصه ای از توضیحات
دانلود تحقیق قانون تجارت دانلود مقاله قانون تجارت مقاله قانون تجارت الکترونیک مقاله درباره قانون تجارت مقاله قانون تجارت ایران مقاله قانون تجارت الکترونیکی مقاله در مورد قانون تجارت مقاله ورشکستگی در قانون تجارت دانلود تحقیق قانون تجارت بخشی از متن: قسمت اول باب اول تجار و معاملات تجارتی ماده ۱ - تاجرکسی است که شغل معمولی خودرامعاملات تجارتی قراربدهد. ماده ۲ - معاملات تجارتی ازقرارذیل است: ۱ - خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یانشده باشد. ۲ - تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد. ۳ - هرقسم عملیات دلالی یاحق العمل کاری (کمیسیون )ویاعاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود ازقبیل تسهیل معاملات ملکی یاپیداکردن خدمه یاتهیه ورسانیدن ملزومات وغیره . ۴ - تاسیس و بکار انداختن هرقسم کارخانه مشروط براین که برای رفع حوائج شخصی نباشد. ۵ - تصدی بعملیات حراجی ۶ - تصدی بهرقسم نمایشگاههای عمومی . ۷ - هرقسم عملیات صرافی وبانکی ۸ - معاملات برواتی اعم ازاین که بین تاجریاغیرتاجرباشد. ۹ - عملیات بیمه بحری وغیربحری . ۱۰ - کشتی سازی وخرید و فروش کشتی وکشتی رانی داخلی یاخارجی و معاملات راجعه به آنها. ماده ۳ - معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی ازآنها تجارتی محسوب می شود - ۱ - کلیه معاملات بین تجاروکسبه وصرافان وبانکها. ۲ - کلیه معاملاتی که تاجریاغیرتاجربرای حوائج تجارتی خودمی نماید. ۳ - کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجربرای امورتجارتی ارباب خودمی نماید. ۴ - کلیه معاملات شرکتهای تجارتی . ماده ۴ - معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود. ماده ۵ - کلیه معاملات تجارتجارتی محسوب است مگراینکه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتی نیست . باب دوم دفاترتجارتی ودفترثبت تجارتی فصل اول دفاترتجارتی ماده ۶ - هرتاجری به استثنای کسبه جزءمکلف است دفاترذیل یادفاتر دیگری راکه وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاترقرارمیدهد داشته باشد ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

تحقیق لایحه اصلاح قانون تجارت

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... تحقیق در مورد قانون تجارت الکترونیک - تحقیق لایحه اصلاح قانون تجارت

خلاصه ای از توضیحات
دانلود تحقیق لایحه اصلاح قانون تجارت دانلود لایحه اصلاح قانون تجارت مقاله ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قانون تجارت لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت لایحه جدید اصلاح قانون تجارت لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقاله درباره قانون تجارت مقاله قانون تجارت ایران دانلود تحقیق لایحه اصلاح قانون تجارت مقدمه: نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی، از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور،  به شمار می‌آیند. در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی، از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در  گستره‌ای بسیط و در عین حال منسجم  مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکت‌ها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد، از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است. با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ  ۱۹/۴/۱۳۸۱، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرد  و نوسازی این قانون مهم، که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داد. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی مقدمات، پیش‌نیازها و جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش  طراحی شده بود و پس از سه سال  تلاش، پیش‌نویس ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

تحقیق حقوق تجارت الکترونیک

<?php the_title(); ?>
دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... تحقیق در مورد قانون تجارت الکترونیک - تحقیق حقوق تجارت الکترونیک

خلاصه ای از توضیحات
دانلود تحقیق حقوق تجارت الکترونیک حقوق تجارت الکترونیک (۱) گر چه استفاده از وسایل الکترنیکی در تجارت ، امر تازه ای نیست و زمانی طولانی است که از تلفن وتلگرام در مذاکرات وتوافقهای تجاری استفاده می شود ومدتی نیز از کاربرد دورنگار(Telex ) ونمابر (Fax )در این زمینه می گذرد ، ولی اصطلاح «تجارت الکترونیک » از زمانی معمول شده است که سامانه های رایانه ای در مبادلات پیام ها وارد شدند ومبادله الکترونیکی داده ها Electronic Data Interchange_EDI) )رایج گردید .در EDI حجم زیاد داده ها به صورت متن ، گرافیک وحتی صدا ، باسرعت و هزینه کم از یک سامانه رایانه ای در یک نقطه زمین به نقطه دیگر انتقال پیدا می کند و بدین ترتیب بستر مناسبی را برای مبادله پیامها ، تصاویر واسناد در تجارت داخلی و بین المللی مهیا می سازد . نتیجه آنکه در آینده مواجه با تجارتی خواهیم بود که روش و استانداردهای خاص خود را خواهد داشت و آن آمیزه ای خواهد بود از واقعیات تجاری ،احکام حقوقی و مقتضیات فنی . کما اینکه هم اینک نیز در بخشهایی از تجارت نظیر حمل ونقل و خریدو فروش در پاره ای از فروشگاهها در نقاطی از جهان مانند سنگاپور وآمریکا این نوع تجارت به اجراء در آمده وپیش بینی می شود با کار برد وسیع اینترنت EDI ، رونق بیشتری نیز پیدا کند . با ماشینی شدن تجارت و حذف کامل یا زیاد کاغذ ، واجباری شدن رعایت استانداردها درپیامهای تجاری درسطح بین الملل، کشورهای کمتر توسعه یافته نیز ناگزیر می شوند که برای برقراری تماس و انجام معاملات ، به روش طرف تجاری خود عمل کرده وهمان روش را پیاده نمایند . چشم انداز آینده ، مراجعی نظیر کمیسیون ملل متحد در تجارت بین الملل (Uncitral )واتاق تجارت بین الملل (ICC ) را بر آن داشته تا مقررات نمونه ای را در تجارت الکترونیک تدوین وارائه نمایند ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

دانلود کارتحقیقی نقاط ضعف قانون تجارت فعلی

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... تحقیق در مورد قانون تجارت الکترونیک - دانلود کارتحقیقی نقاط ضعف قانون تجارت فعلی

خلاصه ای از توضیحات
دانلود کارتحقیقی نقاط ضعف قانون تجارت فعلی مقاله رشته حقوق مقاله درباره قانون تجارت مقاله قانون تجارت الکترونیک مقاله در مورد قانون تجارت مقاله ورشکستگی در قانون تجارت مقاله در مورد قانون تجارت الکترونیک مقاله در مورد لایحه قانون تجارت مقاله قانون تجارت ایران مقاله قانون تجارت الکترونیکی تحقیق در مورد قانون تجارت تحقیق درباره قانون تجارت تحقیق در مورد قانون تجارت الکترونیک   نقاط ضعف قانون تجارت فعلی فهرست مطالب چکیده مقدمه فصل اول بررسی ویژگی های اصلاحیه قانون تجارت و بررسی معایب و محاسن آن با قانون تجارت فعلی گفتار اول : پیش به سوی تجارت مدرن مبحث اول : انواع معاملات تجارتی الف)معاملات تجاری اصلی: ب:معاملات تجارتی تبعی: مبحث دوم :دلالی مبحث سوم :حق العملکاری مبحث چهارم: قائم مقامی، نمایندگی تجارتی مبحث پنجم :گروه اقتصادی با منافع مشترک مبحث ششم : ضرورت اصلاح و بازنگری قانون تجارت مبحث هفتم : نقاط ضعف قانون تجارت فعلی کلیات(تجار  و اعمال تجارتی،دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی ؛ قراردادهای تجاری، قائم مقامی و نمایندگان تجارتی؛ ضمانت؛ اسم تجارتی) باب اول: باب دوم: باب های ششم،هفتم و هشتم باب نهم الف_ نقش بارزتر اصل آزادی اراده در روابط تجاری باب دهم ب: تضامن قانونی و قراردادی ج- اشکالات شکلی و نگارشی: در باب ضمان لغزشهایی در قانون نویسی دیده می‌شود که در ذیل به برخی از موارد آن اشاره می‌گردد: پ- عدم توجه به ضمانتهای مستقل باب چهاردهم مبحث هشتم : حوزه کار ،قوانین و مقررات مرتبط حقوق شرکتها باب سوم تعارض میان قواعد حاکم بر شرکت‌های تجاری فصل دوم گفتار اول : تعارض میان قواعد حاکم بر شرکت‌های تجاری: مبحث اول : حوزه کار ، قوانین و مقررات مرتبط مبحث دوم : اسناد تجاری مبحث سوم : حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط: مبحث چهارم : بازسازی و ورشکستگی مبحث پنجم : حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط کلیات(تجار  و اعمال تجارتی،دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی ؛ قراردادهای تجاری، قائم مقامی و نمایندگان تجارتی؛ ضمانت؛ اسم تجارتی) مبحث ششم : نقاط قوت ونوآوری‌های لایحه اصلاح قانون تجارت مبحث هفتم : باب گروه اقتصادی بامنافع مشترک -حقوق شرکتها بازسازی و ورشکستگی خلاصه و نتیجه ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

دانلود مقاله تجارت اینترنتی

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... تحقیق در مورد قانون تجارت الکترونیک - دانلود مقاله تجارت اینترنتی

خلاصه ای از توضیحات
دانلود مقاله تجارت اینترنتی دانلود مقاله تجارت الکترونیک pdf دانلود مقاله تجارت الکترونیکی تحقیق پروژه پایان نامه دانلود مقاله درباره تجارت الکترونیک دانلود مقاله امنیت تجارت الکترونیک آموزش تجارت اینترنتی پایان نامه تجارت اینترنتی پایان نامه تجارت الکترونیک پایان نامه تجارت الکترونیک در ایران پایان نامه تجارت الکترونیکی - - تجارت اینترنتی فهرست مطالب ایجاد یک تجارت اینترنتی.. ۱ سفری مجازی به سیاستهای تجاری الکترونیک.. ۱ انتخاب یک مدل تجاری ایترنتی و طراحی و پیاده سازی یک استراتژی web  ۲ تجارت اول: شرکت اطلاعاتی (Infoinc) 2 تجارت دوم: صنایع فلزی هوا فضا.. ۳ تجارت سوم: کلومبیانا:.. ۴ تجارت چهارم: شرکت ابزار خانگی برای تعمیرات و خود انجام دهی برخی امور   ۴ تجارت پنجم: شرکت تایرهای کم هزینه:.. ۵ ایمنی سازی شبکه های بی سیم:.. ۶ رمز گذاری و ساختار کلیدی عمومی:.. ۷ سند دیجیتال:.. ۹ ساختار کلیدی همگانی (PKI):.. 9 اطمینان از صحت نرم افزار:.. ۱۰ ۱۰٫۵ مدیریت، فرصت ها، درگیری و راه حل ها:.. ۱۱ فرصتها:.. ۱۱ درگیری مدیریتی:.. ۱۲ طراحی سیتسمهایی که نه دارای کنترل حداکثر و نه دارای کنترل حداقل می باشند:   ۱۲ اجرای یک خط مشی امنیتی موثر:.. ۱۲ خطوط راهنمای راه حل:.. ۱۳ تجارت خود را به راه بیاندازید: مالی و حسابداری :.. ۱۴ منابع انسانی:.. ۱۴ تولید و محصول:.. ۱۴ خرید و فروش و بازار.. ۱۵ ترمین نرم افزار کاربردی: ارزیابی یک خطر در ریسک امنیتی.. ۱۹ گسترش یک طرح بازیابی موارد صدمه دیده:.. ۲۰ پروژه تجاری الکترونیک ارزیابی سرویسهای منبع یابی امنیتی:.. ۲۲ پروژه های گروهی تحلیل حساسیت های امنیتی.. ۲۳ دغدغه ای نرم افزاری بانک سلطنتی کانادا.. ۲۴ ایجاد یک تجارت اینترنتی در اینجا لیستی از تجارتهایی را که شما می توانید در دنیای اینترنت وب (web) از آنها بهره برداری نمائید را ارائه داده ایم. یکی از آنها را از لیست مورد نظر انتخاب و یک استراتژی اینترنتی را برای آن تجارت دنیا نمائید. در اینجا شما احتیاج دارید که مدل تجاری اینترنتی را که باید در این رابطه دنیال نمائید شناسائی نماید، و از اینترنت برای جستجوی و تحلیل نمودن بازار تجارت و ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

تبلیغات