حقوق تجارت

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

تحقیق قانون تجارت

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... حقوق تجارت - تحقیق قانون تجارت

خلاصه ای از توضیحات
دانلود تحقیق قانون تجارت دانلود مقاله قانون تجارت مقاله قانون تجارت الکترونیک مقاله درباره قانون تجارت مقاله قانون تجارت ایران مقاله قانون تجارت الکترونیکی مقاله در مورد قانون تجارت مقاله ورشکستگی در قانون تجارت دانلود تحقیق قانون تجارت بخشی از متن: قسمت اول باب اول تجار و معاملات تجارتی ماده ۱ - تاجرکسی است که شغل معمولی خودرامعاملات تجارتی قراربدهد. ماده ۲ - معاملات تجارتی ازقرارذیل است: ۱ - خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یانشده باشد. ۲ - تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد. ۳ - هرقسم عملیات دلالی یاحق العمل کاری (کمیسیون )ویاعاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود ازقبیل تسهیل معاملات ملکی یاپیداکردن خدمه یاتهیه ورسانیدن ملزومات وغیره . ۴ - تاسیس و بکار انداختن هرقسم کارخانه مشروط براین که برای رفع حوائج شخصی نباشد. ۵ - تصدی بعملیات حراجی ۶ - تصدی بهرقسم نمایشگاههای عمومی . ۷ - هرقسم عملیات صرافی وبانکی ۸ - معاملات برواتی اعم ازاین که بین تاجریاغیرتاجرباشد. ۹ - عملیات بیمه بحری وغیربحری . ۱۰ - کشتی سازی وخرید و فروش کشتی وکشتی رانی داخلی یاخارجی و معاملات راجعه به آنها. ماده ۳ - معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی ازآنها تجارتی محسوب می شود - ۱ - کلیه معاملات بین تجاروکسبه وصرافان وبانکها. ۲ - کلیه معاملاتی که تاجریاغیرتاجربرای حوائج تجارتی خودمی نماید. ۳ - کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجربرای امورتجارتی ارباب خودمی نماید. ۴ - کلیه معاملات شرکتهای تجارتی . ماده ۴ - معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود. ماده ۵ - کلیه معاملات تجارتجارتی محسوب است مگراینکه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتی نیست . باب دوم دفاترتجارتی ودفترثبت تجارتی فصل اول دفاترتجارتی ماده ۶ - هرتاجری به استثنای کسبه جزءمکلف است دفاترذیل یادفاتر دیگری راکه وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاترقرارمیدهد داشته باشد ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

جزوه درسی حقوق تجارت ۴

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... حقوق تجارت - جزوه درسی حقوق تجارت ۴

خلاصه ای از توضیحات
جزوه درسی حقوق تجارت ۴ جزوه درسی حقوق تجارت ۴، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته منبع درس: کتاب حقوق تجارت، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته نوشته دکتر ربیعاسکینی انتشارات سمت. در گذشته عدم استطاعت مدیون نسبت به پرداخت دیونش، موجب سرزنش و مجازات وی می شد. به تدریج که روابط تجاری توسعه یافت، انسان بدین نتیجه رسید که بایستی بین تاجر وغیرتاجر در این مورد خاص تفاوت قایل شد چرا که نابسامانی در دریافت و پرداخت ها میان تجار سبب اختلال در نظام اقتصادی می شد. روابط تجاری به طور زنجیروار به یکدیگر وابسته هستند و اگر تاجری نتواند بدهی خود را بپردازد ممکن است باعث شود بدهیهای دیگری نیز پرداخت نشود. عدم پرداخت یک دین در روابط تجاری ممکن است باعث مختل شدن یک یا چند رابطه شود و حتی ممکن است در نهایت منجر به اختلال در نظام اقتصادی گردد. به همین جهت مقررات روابط تجاری و غیر تجاری از هم جدا شد.

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

دانلود مقاله تجارت و مدیریت آن

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... حقوق تجارت - دانلود مقاله تجارت و مدیریت آن

خلاصه ای از توضیحات
دانلود مقاله تجارت و مدیریت آن مقاله مدیریت تجارت الکترونیکی تحقیق پروزه دانلود مقاله مدیریت تجارت الکترونیک مقاله مدیریت نام تجاری مقاله در مورد حقوق تجارت مقاله در مورد تجارت بین الملل مقاله درباره حقوق تجارت مقاله در مورد تجارت الکترونیک pdf مقاله تجارت مقاله تجارت سیار مقالات تجارت سیار مقاله در مورد تجارت سیار مقاله تجارت جهانی   موضوع : تجارت و مدیریت آن تجارت و مدیریت آن در دنیای تجارت، پرداختن به موضوعات سخت افزاری (ماشین آلات، مواد و…) و نرم افزاری (روش کار، دانش فنی و…) تولید، به  منظور استفاده از منابع (۴M) به صورت امری بدیهی و روزمره رواج دارد. ضمن آنکه مدیران و کارشناسان و دیگر نیروهای انسانی نیز به عنوان نیروی مغز افزاری، بهره مندی از منابع را با فعالیت های تحقیقاتی و آزمایشگاهی خود و در واقع بکارگیری تکنولوژی، توسعه می دهند و امکان تسلط بیشتر انسان را بر روی منابع به وجود می آورند. در این راستا، آنها با ارائه راه حل های مختلف و تحلیل های چند جانبه بر فضای درون و برون سازمان نیز اثر می گذارند و سازمان ها را در جوامع بشری به شکل های مختلف از قبیل خصوصی، ملی، منطقه ای و بین‌المللی و در انواع ساختارهای تشکیلاتی مختلف ایجاد می نمایند. اما نکته حائز اهمیت که شاید کمتر مورد توجه و تجزیه و تحلیل های کارشناسانه و مدیریتی قرار می گیرد و بحث اصلی کتاب حاضر نیز می باشد، پارامتر شخصیتی یک سازمان است که حاصل همان روح حاکم بر آن نیروی مغز افزاری و علت اصلی رفتارهای سازمانی است. شخصیتی که به واسطه آن سازمان اعمالی را از خود بروز می دهد و در ذهن مراجعین تصاویری معین می سازد. تصاویری که بیانگر تفکرات، نگرشی ها و رسالت سازمان بوده و تا زمان حیات سازمان با او باقی می‌ماند. امر بدیهی است که این شخصیت مانند دیگر شخصیت ها ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

دانلود مقاله تجارت الکترونیک EDI

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... حقوق تجارت - دانلود مقاله تجارت الکترونیک EDI

خلاصه ای از توضیحات
خرید مقاله تجارت الکترونیک دانلود مقاله تجارت الکترونیک EDI دانلود مقاله تجارت الکترونیک pdf دانلود تحقیق پروژه تجارت الکترونیک با ترجمه دانلود مقاله تجارت الکترونیک ورد دانلود مقالات تجارت الکترونیک دانلود مقاله تجارت الکترونیکی دانلود مقاله امنیت تجارت الکترونیک     تجارت الکترونیک EDI تجارت‌ الکترونیک‌ فهرست مطالب تجارت‌ الکترونیک‌ ۱ تعاریف‌ تجارت‌ الکترونیک‌ ۱ پیدایش‌ تجارت‌ الکترونیک‌ ۳ چارچوب‌ نظری‌ ۴ فناوریهای‌ پشتیبانی‌کننده‌ ۸ پیدایش‌ و پیشرفت‌ اینترنت‌ ۱۱ چگونگی‌ عرضه‌ اطلاعات‌ ۱۳ سطوح‌ تماس‌ با اینترنت‌ ۱۴ آدرسهای‌ اینترنت‌ ۱۵ اطلاعات‌ در صفحات‌ وب‌ ۱۶ اینترنت‌ها و اکسترانت‌ها ۱۸ ابزارهای‌ اجرایی‌ و عملیاتی‌ ۱۹ مبادله‌ الکترونیک‌ داده‌ها ۲۰ پست‌ الکترونیک‌ ۲۳ ابزارهای‌ اینترنتی‌ ۲۴ نمابر پیشرفته‌ ۲۵ ابزارهای‌ صوتی‌ ۲۵ پشتیبانی‌ درخواست‌ پیوسته‌ ۲۵ انتقال‌ پرونده‌ها ۲۵ طراحی‌ و تولید به‌ کمک‌ رایانه‌ ۲۶ ابزارهای‌ چندرسانه‌ای‌ ۲۷ تابلوهای‌ اعلان‌ الکترونیکی‌ ۲۷ کنفرانسهای‌ راه‌دور ۲۷ تعیین‌ هویت‌ به‌ صورت‌ خودکار ۲۸ تجارت‌ الکترونیک‌ واژه‌ای‌ است‌ که‌ امروزه‌ در مقالات‌ و ادبیات‌ بازرگانی‌ و تجارت‌ و رسانه‌های‌ عمومی‌ بسیار به‌ گوش‌ می‌رسد. این‌ پدیده‌ نوین‌ هم‌ به‌ علت‌ نوپابودن‌ و هم‌ به‌ علت‌ کاربردها و زمینه‌های‌ بسیار متنوع‌ فعالیت، نزد مراجع‌ گوناگون‌ تعاریف‌ مختلفی‌ دارد. همچنین‌ تجارت‌ الکترونیک‌ پدیده‌ای‌ چندرشته‌ای‌ است‌ که‌ ازطرفی‌ با پیشرفته‌ترین‌ مفاهیم‌ فناوری‌ اطلاعات‌ و ازسوی‌ دیگر با مباحثی‌ مثل‌ بازاریابی‌ و فروش، مباحث‌ مالی‌ و اقتصادی‌ و حقوقی‌ پیوستگی‌ دارد. از این‌رو تعابیر گوناگونی‌ از آن‌ پدید آمده‌ است ‌برخی‌ فکر می‌کنند تجارت‌ الکترونیک‌ به‌ معنی‌ انجام‌ امور تجاری‌ بدون‌ استفاده‌ از اسناد و مدارک‌ کاغذی‌ است. برخی‌ دیگر تبلیغات‌ بر روی‌ اینترنت‌ و حتی‌ خود اینترنت‌ را مترادف‌ با تجارت‌ الکترونیک‌ می‌دانند. برخی‌ دیگر تصور می‌کنند تجارت‌ الکترونیک‌ یعنی‌ سفارش‌ دادن‌ کالاها و خدمات‌ و خرید آنها به‌وسیله‌ رایانه. همه‌ دیدگاههای‌ بالا بخشی‌ از مفهوم‌ تجارت‌ الکترونیک‌ را پوشش‌ می‌دهند اما کامل‌ نیستند. تعاریف‌ تجارت‌ الکترونیک‌  سازمانها و موسسات‌ علمی‌ و تحقیقاتی‌ و مراکز تجاری‌ معتبر جهانی‌ و پژوهشگران‌ فعال‌ در زمینه‌ تجارت‌ الکترونیک‌ چندین‌ تعریف‌ از تجارت‌ الکترونیک‌ ارائه‌ کرده‌اند: تعریف‌ لینچ‌ و لیندکوئیست: تجارت‌ الکترونیک‌ به‌ معنای‌ مبادله‌ محصولات‌ و خدمات‌ درمقابل‌ پول‌ با ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

تبلیغات