خلاصه داستان های هفت پیکر نظامی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

مقاله ای در مورد هفت پیکر

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... خلاصه داستان های هفت پیکر نظامی - مقاله ای در مورد هفت پیکر

خلاصه ای از توضیحات
دانلود مقاله ای در مورد هفت پیکر نظامی گنجوی هفت پیکر ای جهان دیده بود خویش از توهیچ بودی نبوده پیش از توهفت گنبد و   بهرامنامه نامهای دیگر این کتاب است . دربحرخفیف مجنون مقطوع   با ۵۱۳۶  بیت به سال ۵۹۳ سروده شده است.   این منظومه تاریخ و افسانه را در خود دارد. قصه ای زیبا و جدی   است اما جنبه های تاریخی ان را نباید جدی گرفت.   در یکی از شعرهای نظامی به نام در چگونگی هفت گنبد داریم:   بیستونی زناف ملک(کلک)انگیخت     کان چه فرهادکردازاوبگریخت   درچنان بیستون هفت ستون     هفت گنبد کشید بر گردون   - در ناف مملکت یا به فرمان ناف قلم و نگارش کلک ،کوه بیستونی به   نام هفت پیکر ساخت که بیستون فرهاد از عظمت ان ترسان و گریزان بود.   - در ان کاخ بیستون مانند که بر هفت ستون استوار بود هفت گنبد تا به گردون بر افراشت و درجای دیگر می گوید:   رنگ هر گنبدی ستاره شناس                  بر مزاج ستاره کرده قیاس   - مطابق علم نجوم قدیم ، برای هر یک ازاخترسیا رنگ مخصوصی   مناسب ومعین است و به همین مناسبت قد ما رنگها را هفت گانه قائل شده اند.   کرده هردختری به رنگ وبه رای       گنبد ی راز هفت گنبد جای   - ( هفت گنبد به رنگ و طبع هفت اختر بر کشید و دختر هفت شاه از   هفت کشور در انجا بودند ) هردختری درگنبدی با رنگ مطابق ورآ ی   وافسانه ای موافق رنگ ان گنبد جای کرده بود. و ان دختر همه چیز را   به رنگ خانه خویش قرار داده بود. و در هر روز در گنبد قسم ان روز رخت می نهاد.   عدد هفت   هفت نام خداوند: هفت اسم اول خداوند که اسماء الهی نامیده می شوند:   حی، عالم، مرید، قادر، سمیع، بصیرو متکلم. این هفت اسم، اصول   همه اسماءاست و حی را امام الامه می نامند.   هفت بطن: هفت مفهوم که برای ایات قرانی قایلند در حدیث نبوی   است: ان القران ظهرا و بطنا و لبطنه بطنا الی سبعه البطن   قراء هفتگانه: ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

تبلیغات