دانلود کارآموزی زراعت

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

دانلود گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... دانلود کارآموزی زراعت - دانلود گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات

خلاصه ای از توضیحات
دانلود گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات دانلود کارآموزی کشاورزی پروژه کارورزی زراعت و کشاورزی مجله زراعت و اصلاح نباتات زراعت و اصلاح نباتات ایران زراعت و اصلاح نباتات تهران زراعت و اصلاح نباتات لرستان زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران گزارش کارآموزی اصلاح نباتات دانلود گزارش کارآموزی رشته کشاورزی   موضوع : گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات فهرست مطالب عناوین                                                                                          صفحه ترویج و آموزش کشاورزی                                                                                    ۴ رابطه ترویج با تحقیق                                                                                             ۶ رابطه تحقیق با آموزش                                                                                          ۷ کمک مروج از طریق ارتباط با محقق                                                                   ۸ روشها و وسایل کمک آموزشی                                                                               ۹ نکات ایمنی هنگام سمپاشی                                                                                    ۱۰ عوامل مؤثر در کاهش بازدهی کود و زراعت و باغبانی                                      ۱۱ هورمون Pix و کاربرد در پنبه                                                                               ۱۱ ارزش مبادله یک کیلو پنبه محلوج با سایر محصولات                                           ۱۲ کرم قوزه پنبه                                                                                                        ۱۲ کنه پنبه                                                                                                                 ۱۳ رقم ساحل                                                                                                            ۱۴ بیماری بلاست برنج                                                                                          ۱۵ سوختگی غلاف برنج                                                                                        ۱۶ خسارت موشها به برنج                                                                                      ۱۷ خسارت پرندگان به برنج                                                                                 ۱۷ سیاهک دروغی برنج                                                                                       ۱۸ پوسیدگی غلاف برنج                                                                                      ۱۸ پوسیدگی ساقه برنج                                                                                        ۱۹ پروانه کرم ساقه خوار برنج                                                                             ۱۹ اختلاف بین برنج و سوروف                                                                           ۲۰ پوسیدگی طوقه برنج                                                                                     ۲۰ منابع و مأخذ                                                                                                  ۲۲ رشته زراعت و اصلاح نباتات دانلود گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات مختصری از گزارش کارآموزی : بطورکلی فعالیتهای ترویجی را که در غالب کشورهای جهان پذیرفته شده می توان به چنداصل استوار دانست:اصول اقتصادی ، اصول آموزشی و اصول اداری. که در اینجا بطور اجمالی به اصول آموزشی ، اشاره خواهد شد: برای اینکه سطح میزان بیشتر خواهی در بین جامعه روستائی بالا رود، و برای اینکه اندیشه های نو و شیوه های نوین کشاورزی در روستا رواج پیدا کند و برای اینکه حس همیاری و خودیاری در روستا ها فزونی یابد و سرانجام برای اینکه بتوان به هدفهای نهائی ترویج که همانا افزایش سطح درآمد روستائیان و رسیدن به کمال مطلوب در مظاهر مختلف زندگانی آنها دست یافت باید از لاقیدی ها و توکل داشتن روستائیان به طبیعت کاسته ، شک و تردید ها و اتکاء ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات دانه های روغنی سویا و ذرت

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... دانلود کارآموزی زراعت - گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات دانه های روغنی سویا و ذرت

خلاصه ای از توضیحات
گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات دانه های روغنی سویا و ذرت گزارش کارآموزی زراعت کارآموزی روغن نباتی کارورزی زراعت کارآموزی روغن گزارش کارآموزی روغن کارآموزی کارخانه روغن گزارش کار کارآموزی روغن گزارش کارآموزی در کارخانه روغن نباتی گزارش کارآموزی تصفیه روغن گزارش کار کارآموزی روغن گزارش کارآموزی تصفیه روغن موتور گزارش کارآموزی کارخانه روغن   موضوع : گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات دانه های روغنی سویا و ذرت بهمراه فایل پاورپوینت فهرست مطالب عنوان    صفحه پروژه دانه های روغنی ( سویا و ذرت ) مهندسی کشاورزی ( زراعت و اصلاح نباتات ) تشکر و قدردانی      ۲ مقدمه ۳ فصل اول آشنایی کلی با مکان کارآموزی    ۶ فصل دوم ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز    ۷ گیاهشناسی سویا    ۹ شرایط آب و هوایی    ۱۰ تهیه ی زمین    ۱۰ مراحل آماده سازی زمین    ۱۰ عملیات کاشت    ۱۳ طرز کاشت    ۱۲ عملیات داشت    ۱۳ وجین    ۱۴ زمان برداشت محصول    ۱۸ کشت ذرت مقدمه    ۲۰ تولید کننده ها ۲۱ تاریخچه ۲۲ انواع ذرت ۲۲ شرایط لازم برای رشد گیاه ۲۵ دما ۲۵ آب ۲۵ خاک ۲۶ زمان کاشت ذرت ۲۶ کود ۲۶ آفات و بیماری های ذرت ۲۸ برداشت محصول ۲۸ کارآموزی سویا و ذرت

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

تبلیغات