زراعت و اصلاح نباتات ایران

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

دانلود گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... زراعت و اصلاح نباتات ایران - دانلود گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات

خلاصه ای از توضیحات
دانلود گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات دانلود کارآموزی کشاورزی پروژه کارورزی زراعت و کشاورزی مجله زراعت و اصلاح نباتات زراعت و اصلاح نباتات ایران زراعت و اصلاح نباتات تهران زراعت و اصلاح نباتات لرستان زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران گزارش کارآموزی اصلاح نباتات دانلود گزارش کارآموزی رشته کشاورزی   موضوع : گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات فهرست مطالب عناوین                                                                                          صفحه ترویج و آموزش کشاورزی                                                                                    ۴ رابطه ترویج با تحقیق                                                                                             ۶ رابطه تحقیق با آموزش                                                                                          ۷ کمک مروج از طریق ارتباط با محقق                                                                   ۸ روشها و وسایل کمک آموزشی                                                                               ۹ نکات ایمنی هنگام سمپاشی                                                                                    ۱۰ عوامل مؤثر در کاهش بازدهی کود و زراعت و باغبانی                                      ۱۱ هورمون Pix و کاربرد در پنبه                                                                               ۱۱ ارزش مبادله یک کیلو پنبه محلوج با سایر محصولات                                           ۱۲ کرم قوزه پنبه                                                                                                        ۱۲ کنه پنبه                                                                                                                 ۱۳ رقم ساحل                                                                                                            ۱۴ بیماری بلاست برنج                                                                                          ۱۵ سوختگی غلاف برنج                                                                                        ۱۶ خسارت موشها به برنج                                                                                      ۱۷ خسارت پرندگان به برنج                                                                                 ۱۷ سیاهک دروغی برنج                                                                                       ۱۸ پوسیدگی غلاف برنج                                                                                      ۱۸ پوسیدگی ساقه برنج                                                                                        ۱۹ پروانه کرم ساقه خوار برنج                                                                             ۱۹ اختلاف بین برنج و سوروف                                                                           ۲۰ پوسیدگی طوقه برنج                                                                                     ۲۰ منابع و مأخذ                                                                                                  ۲۲ رشته زراعت و اصلاح نباتات دانلود گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات مختصری از گزارش کارآموزی : بطورکلی فعالیتهای ترویجی را که در غالب کشورهای جهان پذیرفته شده می توان به چنداصل استوار دانست:اصول اقتصادی ، اصول آموزشی و اصول اداری. که در اینجا بطور اجمالی به اصول آموزشی ، اشاره خواهد شد: برای اینکه سطح میزان بیشتر خواهی در بین جامعه روستائی بالا رود، و برای اینکه اندیشه های نو و شیوه های نوین کشاورزی در روستا رواج پیدا کند و برای اینکه حس همیاری و خودیاری در روستا ها فزونی یابد و سرانجام برای اینکه بتوان به هدفهای نهائی ترویج که همانا افزایش سطح درآمد روستائیان و رسیدن به کمال مطلوب در مظاهر مختلف زندگانی آنها دست یافت باید از لاقیدی ها و توکل داشتن روستائیان به طبیعت کاسته ، شک و تردید ها و اتکاء ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات دانه های روغنی سویا و ذرت

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... زراعت و اصلاح نباتات ایران - گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات دانه های روغنی سویا و ذرت

خلاصه ای از توضیحات
گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات دانه های روغنی سویا و ذرت گزارش کارآموزی زراعت کارآموزی روغن نباتی کارورزی زراعت کارآموزی روغن گزارش کارآموزی روغن کارآموزی کارخانه روغن گزارش کار کارآموزی روغن گزارش کارآموزی در کارخانه روغن نباتی گزارش کارآموزی تصفیه روغن گزارش کار کارآموزی روغن گزارش کارآموزی تصفیه روغن موتور گزارش کارآموزی کارخانه روغن   موضوع : گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات دانه های روغنی سویا و ذرت بهمراه فایل پاورپوینت فهرست مطالب عنوان    صفحه پروژه دانه های روغنی ( سویا و ذرت ) مهندسی کشاورزی ( زراعت و اصلاح نباتات ) تشکر و قدردانی      ۲ مقدمه ۳ فصل اول آشنایی کلی با مکان کارآموزی    ۶ فصل دوم ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز    ۷ گیاهشناسی سویا    ۹ شرایط آب و هوایی    ۱۰ تهیه ی زمین    ۱۰ مراحل آماده سازی زمین    ۱۰ عملیات کاشت    ۱۳ طرز کاشت    ۱۲ عملیات داشت    ۱۳ وجین    ۱۴ زمان برداشت محصول    ۱۸ کشت ذرت مقدمه    ۲۰ تولید کننده ها ۲۱ تاریخچه ۲۲ انواع ذرت ۲۲ شرایط لازم برای رشد گیاه ۲۵ دما ۲۵ آب ۲۵ خاک ۲۶ زمان کاشت ذرت ۲۶ کود ۲۶ آفات و بیماری های ذرت ۲۸ برداشت محصول ۲۸ کارآموزی سویا و ذرت

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

دانلود پاورپوینت زراعت و اصلاح نباتات

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... زراعت و اصلاح نباتات ایران - دانلود پاورپوینت زراعت و اصلاح نباتات

خلاصه ای از توضیحات
دانلود پاورپوینت زراعت و اصلاح نباتات پاورپوینت زراعت پاورپوینت زراعت عمومی مقاله پروژه تحقیق پاورپوینت زراعت برنج پاورپوینت زراعت گندم پاورپوینت زراعت غلات پاورپوینت زراعت نوین پاورپوینت زراعت سویا دانلود پاورپوینت زراعت دانلود پاورپوینت زراعت عمومی دانلود پاورپوینت زراعت غلات زراعت و اصلاح نباتات مقاله زراعت و اصلاح نباتات تحقیق زراعت و اصلاح نباتات پروژه زراعت و اصلاح نباتات   پاورپوینت زراعت و اصلاح نباتات فهرست مطالب مقدمه طبقه بندی علمی گیاهان گروه بندی گیاهان زراعی بر اساس هدف تولید و مورد مصرف غلات حبوبات گیاهان روغنی گیاهان علوفه ای گیاهان ریشه ای گیاهان لیفی گیاهان غذه ای گیاهان قندی گیاهان دارویی گروه بندی بر اساس مورد مصرف خاص گروه بندی بر اساس عکس العمل به طول روز گروه بندی بر اساس طول دوره ی رشد ۱- گیاهان سرمادوست ۲- گیاهان گرمادوست گروه بندی بر اساس طول عمر گروه بندی بر اساس عملیات زراعی ۱-گیاهان وجینی ۲-گیاهان غیر وجینی GENERAL   FARMING (زراعت عمومی ) مقدمه فلات (PLATEOU) دو مشخصه دارد (طبقه بندی گیاهان زراعی CROPS ) الف) طبقه بندی بر اساس هدف تولید ۱-    غلات CEREALS ۲-حبوبات LEGUMES ۳-گیاهان علوفه أی    FODELER CROPS ۴-گیا هان ریشه أی ROOTY OR RADICAL CROPS ۵-گیا هان فیبری یا لیفی      FIBEROUS CROPS ۶-گیاهان غده أی GLANDIFORM /CROPS ۷-گیاهان داروی MEDICINAL /C ۸-گیاهان قندی SUGAR/C ۹-گیاهان تدخینی SMOKING ۱۰- گیاهان روغنی OIL CROPS ب-طبقه بندی بر اساس هدف خاص ۱-گیاهان پوششی    COVER CROPS ۲-گیاهان مکمل      COMPLEMENTALY/C ۳-گیاهان سیلویی SILAGE /C ۴-    گیاهان تقویت کننده یا اصلاح کننده  SOIL CODITIONER /C ۵- گیاهان همراه   CYNERGIC /C ۶-    نباتات غله ای TRAPPING /C جنبه های فیزیولوژیکی غلات فرایند فتوسنتز کارایی فتو سنتز فتوسنتز و عملکرد غلات اختلاف در کارایی فتوسنتز نمو گیاه و فتو سنتز روابط مخزن – منبع برنج مقدمه توصیف کلی برنج سازگاری آب و هوا خاک برنج غرقابی برنج شناور برنج آپلند ( کوهی ) تیپ های برنج بیوتیپ های برنج خصوصیات خاک برنج های غرقابی و شناور اثرات غرقابی برروی خاک ها عوامل موثر بر استفاده از کودهای ازته به شرح زیر است ۱٫      تغییرات فیزیکی ۲٫      تغییرات میکروبی ۳٫      تغییرات شیمیایی کود های بیولوژیکی تولید به روش راتون در برنج ( راتون کراپینگ ) نکات قابل توجه در عملیات برنج مقایسه سیستم های کشت برنج آبکشت یا هایدروپونیک(مقاله ای از کار عملی کشت هیدروپونیک در کانکس) هدفها و ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

تبلیغات