معنی تکوین

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

دانلود کارتحقیقی نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... معنی تکوین - دانلود کارتحقیقی نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم

خلاصه ای از توضیحات
دانلود کارتحقیقی نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم   فهرست مطالب قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌های ارائه شده ۴ عوامل اقتصادی آسیب های اجتماعی ۱۱ بحران اقتصادی وبیکاری : ۱۳ اختلافات طبقاتی: ۱۴ بحث دوم -اقتصاد شخصی ۱۵ وضع مسکن در رابطه با شرایط اقتصاد و تاثیر آن در بزهکاری ۱۶ نتیجه گیری : ۱۷ عوامل اجتماعی موثر بر یادگیری جرم در زندان ۲۳ طرح و بیان مسئله: ۲۴ اهمیت و ضرورت تحقیق: ۲۵ چارچوب نظری: ۲۷ ۲-۶ فرضیات: ۲۷ روش پژوهش: ۲۸ ابزار گرد آوری اطلاعات: ۲۹ ۴-۳ توصیف چند متغیری ۳۰ جـــرم، اجتــــماع، اقلــــیم ۳۲ کنترل اجتماعی ،جرائم ،انحرافات ۳۷ انحرافات و جرایم ۳۹ انحراف غیر مجرمانه ۴۰ الگوی جرم : ۴۲ چرا بیشتر محکومین مردان هستند؟ ۴۳ جرم اداری ۴۵ اشتباه آمارهای رسمی جرم در کجاست؟ ۴۵ نتیجه گیری نظری ۴۸ گفتار نخست: ۵۱ گفتار دوم: ۶۲ بحث دوم: ۶۶ آسیب شناسی اجتماعی ۷۲ تعریف  کج  رفتاری ۷۳ اثبات گرایی  و کج رفتاری ۷۴ برساخت گرایی  و کج رفتاری ۷۶ رویکرد تلفیقی  در تعریف  کج  رفتاری ۷۹ چرا مردم  کج  رفتاری  می کنند؟ ۸۱ دسته بندی  علل  و عوامل  کج رفتاری ۸۲ نظریه های  فشار ۸۴ مرتن  و فرصت های  مشروع  افتراقی ۸۴ کوهن  و ناکامی  منزلتی ۸۵ کلوارد و الین  و فرصت های  نامشروع  افتراقی ۸۶ برخی  انتقادات  وارده  به  نظریه های  فشار اجتماعی ۸۷ نظریه های  یادگیری  اجتماعی ۸۸ سادرلند و پیوند افتراقی ۸۸ گلیزر و هویت پذیری  افتراقی ۹۰ برگس  و ایکرز و تقویت  افتراقی ۹۰ برخی  انتقادات  وارده  به  نظریه های  یادگیری  اجتماعی ۹۱ نظریه های  کنترل ۹۲ انسان جنایتکار ۹۴ بررسی میزان تأثیر و تأثر عوامل اجتماعی در بروز جرایم ۹۸ جرم شناسی اسلامی، تصور یا واقعیت ؟ ۱۰۳ نتیجه گیری و پیشنهاد ۱۲۱ جرم و راههای پیشگیری از آن ۱۲۴ عوامل موثر در بروز جرم ۱۲۵ عوامل جرم زای اجتماعی ۱۲۶ جمعیت شهری ۱۲۸ عوامل اجتماعی تبعیض ۱۳۰ اختلال در نظام توزیع ۱۳۱ از هم پاشیدگی خانواده: ۱۳۱ تبعیض و جرم ۱۳۳ قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌های ارائه شده بحث درباره قولنامه معارض است. گاهی فروشنده قولنامه‌ای را امضا می‌کند و در آن متعهد می‌شود اگر خریدار طبق زمان‌بندی مشخص، به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند انتقال را به نام خریدار امضا کند. اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ موخر همان ملک را با دیگری قولنامه می‌کند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند انتقال را به نام خریدار دوم امضا می‌کند. اینجا بین تعهدات ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

تبلیغات