مقاله چک

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

تحقیق در مورد چک،پول،بانک

<?php the_title(); ?>
دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... مقاله چک - تحقیق در مورد چک،پول،بانک

خلاصه ای از توضیحات
دانلود تحقیق در مورد چک،پول،بانک چك هاي بانكي چك بانكي عبارتست از چكي كه بانك، عهده خود/شعب و خود/شعب ساير بانكها، در وجه اشخاص حقيقي/حقوقي معين صادر مي‌نمايد. اين چك دو نوع مي باشد : چك بانكي بين شعب بانك صنعت ومعدن و چك بانكي بين بانكها(ساير بانكها). ضوابط : - صدور چك بانكي در وجه حامل يا به حواله كرد ممنوع مي باشد. - چكهاي بانكي همانند ساير چكها، از طريق ظهر نويسي با رعايت كنترل تسلسل ظهرنويسان و احراز هويت گيرنده نهائي وجه، قابل انتقال است. - مدت اعتبار چك بانكي 6 ماه از تاريخ صدور مي باشد و پس از سپري شدن اين مدت،چك مزبور فقط در شعبه صادر كننده قابل پرداخت مي باشد.. - وجه چك بانكي بين بانكها، نقداً قابل پرداخت به متقاضي نمي باشدو مي بايستي به حساب متقاضي در بانك منظور گردد. - احراز هويت دقيق و كامل متقاضي، خصوصاٌ در رابطه با ارقام مشمول دستورالعمل مبارزه با پولشوئي، الزامي مي باشد. - چك بانكي عهده ساير بانكها، در صورتي توسط شعب بانك صادر مي شود كه ذينفع، در بانك پرداخت كننده وجه داراي شماره حساب باشد. چك مزبور در وجه بانك مورد نظر و جهت واريز به شماره حساب درخواست شده توسط متقاضي، صادر مي گردد. نحوه صدور چك بانكي : - متقاضي فرم درخواست صدورچك بانكي را تكميل مي نمايد. - چنانچه متقاضي بخواهد وجه چك بانكي را نقداً پرداخت نمايد، بايستي فرم واريز نقدي را تكميل و وجه موردنظر و كارمزد متعلقه را به صندوق شعبه واريز نموده و نسخه مربوطه را در اختيار متصدي امور بانكي قرار دهد. در صورتيكه متقاضي وجه چك بانكي را از حساب خود در شعبه پرداخت نمايد، كارمزدي به آن تعلق نمي گيرد - فرم تكميل شده فوق، توسط متصدي امور بانكي شعبه كنترل مي گردد. - معاون خدمات بانكي شعبه ، پس از كنترلهاي لازم و تحرير چك آن را در قبال اخذ رسيد از متقاضي، تسليم ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

تحقیق قانون چک

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... مقاله چک - تحقیق قانون چک

خلاصه ای از توضیحات
دانلود تحقیق قانون چک مقاله تحقیق درباره ی قانون چک تحقیق در مورد قانون چک تحقیق درباره قانون چک مقاله در مورد قانون چک مقاله در مورد چک مقاله در رابطه با چک مقاله چک الکترونیکی مقاله چک و سفته مقاله چک سفته برات مقاله چک بی محل تحقیق درباره چک و سفته تحقیق در مورد دسته چک تحقیق در مورد چک برگشتی تحقیق درباره چک   پروژه بررسی قوانین چک چکیده: ضرورت آشنایی با مسایل چک از آن جهت حائز اهمیت است که امروزه بسیاری از روابط اقتصادی و مالی از طریق چک انجام میشود و بخاطر مشکلاتی که نقدینگی در گردش برای افراد جامعه فراهم می آید سعی وافر دولتها براین قرار گرفته که از چک ابزاری بسازند که جایگزین پول و نقدینگی باشد و به آن چنان اعتبار و اهمیتی بدهند که افراد اجتماع به راحتی آنرا در روابط مالی خود بکار گیرند. حقیقت امر آن است که نقش اقتصادی چک بسیار سرنوشت ساز و خطیر می باشد. فهرست مطالب: مقدمه چکیده فصل اول    مبحث اول: تعریف چک گفتار اول: تعریف چک و ریشه لغوی، ادبی و قانونی آن بند۱: تعریف چک در ماده ۳۱۰ قانون تجارت بند۲: تعریف چک از نظر دکترین حقوقی مبحث دوم: ارکان چک گفتار اول: دارنده چک گفتار دوم: سابقه تاریخی قوانین مربوط به چک مبحث سوم: انواع چک گفتار اول: تفاوت چک با اسناد دیگر گفتار دوم: شرایط اساسی برای عمل صدور چک گفتار سوم: تکالیف طرفین چک گفتار چهارم: تکالیف محال علیه یا بانک فصل دوم    بحث اول: شرایط تحقق کیفری چک گفتار اول: شرایط منع تعقیب کیفری چک مبحث دوم: شرایط ختم پرونده به روش حقوقی گفتار اول: طرز وصول چک از طریق حقوقی گفتار دوم: شرایط وصول چک از طریق اداره ثبت اسناد و املاک نتیجه گیری منابع

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

تبلیغات