پایان نامه درباره سلامت روانی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

دانلود پایان نامه بررسی بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمانی شده بیمارستان امام حسین (ع) تهران در تابستان ۸۵

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... پایان نامه درباره سلامت روانی - دانلود پایان نامه بررسی بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمانی شده بیمارستان امام حسین (ع) تهران در تابستان ۸۵

خلاصه ای از توضیحات
دانلود پایان نامه بررسی بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمانی شده بیمارستان امام حسین (ع) تهران در تابستان ۸۵ فصل اول     کلیات پژوهش مقدمه: بدون شک سلامت افراد جامعه اهمیت بسزایی دارد. جوامع انسانی بدون حفظ سلامت و رعایت بهداشت نمی توانند بقا و استمرار خود را حفظ کنند. بیماری و ناتوانی، روابط انسانی را مختل و در نتیجه احساس امنیت و همبستگی را از انسان سلب می سازد. پس طبیعی است که علم طب با هدف دستیابی به اطلاعات جدید همواره در حفظ و بهبود سلامت جامعه تلاش میکند. حفظ سلامت جسمانی افراد یک جامعه معنی جلوگیری از شیوع یا ریشه کن ساختن بیماریهایی که باعث از کار افتادن یا نابودی انسان می شوند. همانطور که بهداشت به عنوان وظیفه علم طب و در حیطه علوم پزشکی از اهمیت شایانی برخودار است و حفظ سلامت جسمانی افراد بدان وابسته است، بهداشت و سلامت روانی فرد فرد جامعه نیز مورد توجه خاص متخصصین و دست اندرکاران قرار گرفته است. آنچه امروزه به عنوان بهداشت روانی  در جوامع مختلف مطرح است، در حقیقت یک رشته تخصصی در محدوده روان‌پزشکی محسوب می شود. اما آنچه در بدو امر باید بدان اشاره کرد این مسئله مهم است که با توجه به تفاوتهای عمده‌ای که بین بیمارهایی روانی و بیماریهایی جسمانی وجود دارد، بهداشت روانی در عملی ساختن اهداف خود با مشکلات فراوانی روبروست. فهرست مطالب : فصل اول : کلیات پژوهش مقدمه موضوع و بیان مسئله اهمیت و ضرورت پژوهش فرضیه های پژوهش تعاریف عملیاتی متغیرها فصل دوم : پیشینه های پژوهش مفاهیم بهداشت روانی انواع پیشگیری در بهداشت روانی سرطان – عوامل روان شناختی مؤثر در بروز سرطان روند بیماری پیش آگاهی سندرم های روانپزشکی در بیماران سرطانی درمان زندگی پس از سرطان فصل سوم : روش اجرایی پژوهش جامعه آماری نمونه پاسخ گویی و نمره گذاری میزانهای روایی میزانهای بالینی فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری فصل پنجم : نتیجه گیری محدودیتهای پژوهش پیشنهادات پژوهش منابع

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

پایان نامه بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... پایان نامه درباره سلامت روانی - پایان نامه بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی

خلاصه ای از توضیحات
پایان نامه رشته روانشناسی دانلود پایان نامه بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی عنوان: بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی شهر نیشابور در سال ۱۳۸۶ چکیده: پژوهش حاضر با هدف مطالعه میزان سلامت روانی در کارمندان اداره بهزیستی شهر نیشابور انجام شده است که جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارمندان زن و مرد اداره بهزیستی شهر نیشابور با حجم ۳۶ نفر تشکیل می دهند که از این افراد تعداد ۳۱ نفر با محقق در اجرای آزمون سلامت عمومی GHQ و پرسشنامه محقق ساخته همراه آن همکاری نموده اند این تحقیق از انواع زمینه یابی و با هدف بررسی یک فرضیه و چهار سوال تحقیقی انجام گرفت که داده های آماری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS با درجه آزادی ۹۵% مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت پس از تجزیه و تحلیل داده های آماری نتایج بدست آمده در پاسخ به فرضیه و سوالات تحقیق به این ترتیب مشخص شده است که میزان سلامت روانی در مردان بیشتر از زنان است و بین سلامت روانی و سن کارمندان رابطه معنی داری وجود ندارد همچنین نتایج گویای این مطلب است که نوع اشتغال در کارمندان در میزان سلامت روانی آنها تأثیر گذار نیست و وجود گروههای مختلف فعالیتی در اداره بهزیستی تأثیری در میزان سلامت روانی کارمندان ندارد و بالاخره این که بین سلامت روانی و سنوات کاری کارمندان بهزیستی رابطه معنی داری وجود ندارد. فهرست مطالب: چکیده  فصل اول: کلیات و مقدمه        مقدمه بیان مسئله    اهمیت و ضرورت تحقیق    اهداف تحقیق    فرضیه ها و سئوالات تحقیق    متغیرهای تحقیق    تعریف مفهومی و عملیاتی     فصل دوم: پیشینه تحقیق و پایه های نظری        پیشینه نظری تحقیق    مفهوم سلامت روان    تاریخچه سلامت روان در جهان    تاریخچه سلامت روان در ایران    مفهوم سلامت روان از دیدگاه های مختلف    سلامت روان از نظر مکاتب    اصول سلامت روان    هدف ایجاد سلامت روان    مکانیزم های دفاعی و نقش آن در سلامت روان    جمع بندی    پیشینه عملی تحقیق همه گیر شناسی در ایران    بررسی همه گیر شناسی در جهان     فصل سوم: روش شناسی تحقیق        روش تحقیق    جامعه آماری    نمونه تحقیق    ابزار تحقیق    مقیاس های ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

تبلیغات