پرسشنامه صمیمیت اجتماعی میلر

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

پرسشنامه صمیمت

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... پرسشنامه صمیمیت اجتماعی میلر - پرسشنامه صمیمت

خلاصه ای از توضیحات
دانلود پرسشنامه صمیمت هدف: سنجش صمیمیت تعداد سوال: ۱۷ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: : ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت ۱۳۸۷

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

دانلود پرسشنامه ترس از صمیمیت

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... پرسشنامه صمیمیت اجتماعی میلر - دانلود پرسشنامه ترس از صمیمیت

خلاصه ای از توضیحات
دانلود پرسشنامه ترس از صمیمیت هدف: ارزیابی ترس از صمیمیت تعداد سوال: ۳۵ روش نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد نرم یا هنجار: دارد منبع: ژندا ، لوئیس. آزمون های شخصیت. ترجمه بشارت و حبیب نژاد. انتشارات آییژ ،بهار ۱۳۸۸

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

تبلیغات