پرسشنامه صمیمیت

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

پرسشنامه صمیمت

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... پرسشنامه صمیمیت - پرسشنامه صمیمت

خلاصه ای از توضیحات
دانلود پرسشنامه صمیمت هدف: سنجش صمیمیت تعداد سوال: ۱۷ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: : ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت ۱۳۸۷

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

دانلود پرسشنامه ترس از صمیمیت

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... پرسشنامه صمیمیت - دانلود پرسشنامه ترس از صمیمیت

خلاصه ای از توضیحات
دانلود پرسشنامه ترس از صمیمیت هدف: ارزیابی ترس از صمیمیت تعداد سوال: ۳۵ روش نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد نرم یا هنجار: دارد منبع: ژندا ، لوئیس. آزمون های شخصیت. ترجمه بشارت و حبیب نژاد. انتشارات آییژ ،بهار ۱۳۸۸

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

تبلیغات