پرسشنامه فرهنگ سازمانی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

پرسشنامه نقاط قوت سازمانی

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... پرسشنامه فرهنگ سازمانی - پرسشنامه نقاط قوت سازمانی

خلاصه ای از توضیحات
دانلود پرسشنامه نقاط قوت سازمانی هدف: ارزیابی نقاط قوت سازمانی از ابعاد مختلف (نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات، آموزش و ترویج، منابع مالی) تعداد سوال: ۱۶ تعداد بعد: ۴ شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد (محقق ساخته) نوع فایل: word 2007

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... پرسشنامه فرهنگ سازمانی - پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون

خلاصه ای از توضیحات
دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون هدف: ارزیابی فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان از ابعاد مختلف (توانمند سازی، تیم گرایی، توسعه قابلیت ها، ارزش های بنیادین، توافق، انسجام و هماهنگی، ایجاد تغییر، مشتری مداری، یادگیری سازمانی، نیت و جهت استراتژیک، اهداف و مقاصد و چشم انداز) تعداد سوال: ۶۰ تعداد بعد: ۱۲ شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد نوع فایل: word 2007

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

پرسشنامه ارزیابی فرهنگ سازمانی

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... پرسشنامه فرهنگ سازمانی - پرسشنامه ارزیابی فرهنگ سازمانی

خلاصه ای از توضیحات
دانلود پرسشنامه ارزیابی فرهنگ سازمانی هدف: ارزیابی میزان فرهنگ سازمانی  و ابعاد آن (تسهیم دانش، محیط بیرون، نوآوری) تعداد سوال: ۱۲ تعداد بعد:‌ ۳ شیوه نمره گذاری و تفسیر:‌ دارد روایی و پایایی: دارد منبع:‌ دارد

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

پرسشنامه فرهنگ سازمانی

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... پرسشنامه فرهنگ سازمانی - پرسشنامه فرهنگ سازمانی

خلاصه ای از توضیحات
دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی هدف: بررسی فرهنگ سازمانی در وضع موجود و وضع مطلوب تعداد سوال: ۶ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد منبع: نامشخص

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

پرسشنامه تاثیر پذیری میزان کارایی انتقال دانش از عوامل سازمانی، فرهنگ و ساختار سازمانی

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... پرسشنامه فرهنگ سازمانی - پرسشنامه تاثیر پذیری میزان کارایی انتقال دانش از عوامل سازمانی، فرهنگ و ساختار سازمانی

خلاصه ای از توضیحات
دانلود پرسشنامه تاثیر پذیری میزان کارایی انتقال دانش از عوامل سازمانی، فرهنگ و ساختار سازمانی پرسشنامه ارزیابی کارایی مدیریت پرسشنامه استاندارد کارایی پرسشنامه عوامل سازمانی پرسشنامه عوامل درون سازمانی پرسشنامه عوامل موثر بر تعهد سازمانی پرسشنامه فرهنگ سازمانی پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون پرسشنامه ساختار سازمانی پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز   پرسشنامه آماده مدیریت توضیحات: این پرسشنامه در یک پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی مورد استفاده قرار گرفته است. تعداد سوالات پرسشنامه ۴۲ سوال است. طیف مورد استفاده ۵ درجه ای لیکرت است. منبع اصلی پرسشنامه در در.ن متن آورده شده است.

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

پرسشنامه فرهنگ سازمانی و نظام پشنهادات

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... پرسشنامه فرهنگ سازمانی - پرسشنامه فرهنگ سازمانی و نظام پشنهادات

خلاصه ای از توضیحات
دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی و نظام پشنهادات رشته مدیریت پایان نامه کارشناسی ارشد پرسشنامه نظام پیشنهادات پرسشنامه نظام پیشنهادها دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی مدل دنیسون دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی کامرون و کویین   پرسشنامه آماده مدیریت این فایل مربوط به یک پرسشنامه مورد استفاده در مقطع کارشناسی ارشد می باشد. تعداد سوالات برابر با ۳۴ سوال با طیف ۵ درجه ای لیکرت است. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است.

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

پرسشنامه فرهنگ سازمانی و نظام پیشنهادها

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... پرسشنامه فرهنگ سازمانی - پرسشنامه فرهنگ سازمانی و نظام پیشنهادها

خلاصه ای از توضیحات
دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی و نظام پیشنهادها پرسشنامه نظام پیشنهادها دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی کامرون و کویین دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی کامرون و کوئین دانلود رایگان پرسشنامه فرهنگ سازمانی   پرسشنامه آماده مدیریت توضیحات: این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در یکی از تحقیقات در مقطع ارشد به کار رفته است. تعداد سوالات پرسشنامه ۳۴ سوال می باشند و از طیف ۵ درجه ای لیکرت استفاده شده است. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

پرسشنامه یادگیری سازمانی

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... پرسشنامه فرهنگ سازمانی - پرسشنامه یادگیری سازمانی

خلاصه ای از توضیحات
دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی پرسشنامه آماده مدیریت دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه دانلود رایگان پرسشنامه یادگیری سازمانی دانلود رایگان پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه دانلود رایگان پرسشنامه یادگیری سازمانی پیتر سنگه دانلود رایگان پرسشنامه یادگیری سازمانی سنگه پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی پرسشنامه یادگیری سازمانی نیف   پرسشنامه آماده مدیریت توضیحات: این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در سال ۱۳۸۹ در یک پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد به کار رفته است. تعدا سوالات این پرسشنامه ۱۷ سوال و ابعاد مورد سنجش به شرح زیر هستند: - کسب، بکارگیری و انتقال دانش - کار و یادگیری تیمی - یادگیری مرتبط با رسالت و چشم انداز سازمان - ایجاد فرهنگ یادگیری - محیط تسهیل کننده یادگیری - به کارگیری فناوری

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

تبلیغات