پرسشنامه منابع انسانی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

پرسشنامه ارزیابی عوامل داخلی فرآیند نگه داری منابع انسانی (نقاط قوت و نقاط ضعف)

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... پرسشنامه منابع انسانی - پرسشنامه ارزیابی عوامل داخلی فرآیند نگه داری منابع انسانی (نقاط قوت و نقاط ضعف)

خلاصه ای از توضیحات
دانلود پرسشنامه ارزیابی عوامل داخلی فرآیند نگهداری منابع انسانی (نقاط قوت و نقاط ضعف) Questionnaire هدف: ارزیابی عوامل خارجی فرآیند نگه داری منابع انسانی (نقاط قوت و نقاط ضعف موثر بر نگه داری منابع انسانی) تعداد سوال: ۳۱ تعداد بعد: ۲ شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد منبع: دارد نوع فایل: word 2007

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

پرسشنامه نقاط قوت و ضعف منابع انسانی

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... پرسشنامه منابع انسانی - پرسشنامه نقاط قوت و ضعف منابع انسانی

خلاصه ای از توضیحات
دانلود پرسشنامه نقاط قوت و ضعف منابع انسانی Questionnaire (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای ۱۹ سوال بوده و هدف آن ارزیابی عوامل داخلی فرآیند ورودی منابع انسانی (نقاط قوت و ضعف منابع انسانی) می باشد. هدف: ارزیابی عوامل داخلی فرآیند ورودی منابع انسانی (نقاط قوت و ضعف منابع انسانی) تعداد سوال: ۱۹ تعداد بعد: ۲ شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد روایی و پایایی: دارد مولفه: دارد مقاله بیس: دارد منبع: دارد نوع فایل: ورد آفیس word

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

پرسشنامه فرصت ها و تهدیدها منابع انسانی

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... پرسشنامه منابع انسانی - پرسشنامه فرصت ها و تهدیدها منابع انسانی

خلاصه ای از توضیحات
دانلود پرسشنامه فرصت ها و تهدیدها منابع انسانی Questionnaire هدف: ارزیابی عوامل خارجی فرآیند ورودی منابع انسانی (فرصت ها و تهدیدهای منابع انسانی) تعداد سوال: ۲۰ تعداد بعد: ۲ شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد نوع فایل: word 2007

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

پرسشنامه اقدامات منابع انسانی

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... پرسشنامه منابع انسانی - پرسشنامه اقدامات منابع انسانی

خلاصه ای از توضیحات
دانلود پرسشنامه اقدامات منابع انسانی هدف: ارزیابی اقدامات منابع انسانی در سازمان از ابعاد مختلف (کارمندیابی، گزینش، آموزش، بهسازی، جبران خدمات، ارزیابی عملکرد) تعداد سوال: ۲۱ تعداد بعد: ۶ شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد منبع: محقق ساخته نوع فایل: word 2007

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

پرسشنامه عوامل موثر بر تلقی شدن مدیران منابع انسانی بعنوان شریک استراتژیک در سازمان

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... پرسشنامه منابع انسانی - پرسشنامه عوامل موثر بر تلقی شدن مدیران منابع انسانی بعنوان شریک استراتژیک در سازمان

خلاصه ای از توضیحات
دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر تلقی شدن مدیران منابع انسانی بعنوان شریک استراتژیک در سازمان هدف: بررسی عوامل موثر بر تلقی شدن مدیران منابع انسانی بعنوان شریک استراتژیک در سازمان (خودمدیریتی، مهارت مذاکره، کمال گرایی حرفه ای، صداقت و درستی، تیم سازی و کار تیمی، ارزش گذاری منابع انسانی، فرهنگ سازمانی، جانشین پروری، سیستم اطلاعاتی و نرم افزار مدیریت منابع انسانی، رهبری توسعه منابع انسانی، ساختار سازمانی، حفظ کارکنان کلیدی  و دانشی، هوش هیجانی، قوانین و مقررات، اهداف یا رسالت سازمان، برون سپاری فرآیندهای منابع انسانی، دانش فنی  و حرفه ای بالا در زمینه منابع انسانی، مدیریت تغییر، توانایی مهندسی مجدد، توانایی انسجام و یکپارچه سازی منابع انسانی، توانایی مدیریت عملکرد استراتژیک، اعتبار فردی، توانایی تفکر استراتژیک، دارا بودن داشته های تحلیلی، روایط موثر با کارکنان، توانایی تجزیه و تحلیل استراتژیک، مدیریت استعداد، انعطاف پذیری، مشاور قابل اعتماد، آشنایی با فرهنگ ملی و بین المللی، آشنایی با تغییرات نیروی انسانی و بافت جمعیتی، دیدگاه ارزش افزوده، مذاکره کننده با انجمن های کارگری، کوچک سازی، نمایندگی انجمن های تخصصی، هوشیاری محیطی) تعداد سوال:‌ ۱۰۸ تعداد بعد: ۳۶ شیوه نمره گذاری: دارد تفسیر:‌ دارد منبع:‌محقق ساخته نوع فایل: word 2007

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

پرسشنامه نقاط قوت سازمانی

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... پرسشنامه منابع انسانی - پرسشنامه نقاط قوت سازمانی

خلاصه ای از توضیحات
دانلود پرسشنامه نقاط قوت سازمانی هدف: ارزیابی نقاط قوت سازمانی از ابعاد مختلف (نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات، آموزش و ترویج، منابع مالی) تعداد سوال: ۱۶ تعداد بعد: ۴ شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد (محقق ساخته) نوع فایل: word 2007

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

پرسشنامه تفاوتهای فردی

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... پرسشنامه منابع انسانی - پرسشنامه تفاوتهای فردی

خلاصه ای از توضیحات
دانلود پرسشنامه تفاوتهای فردی پرسشنامه تفاوتهای فردی دانلود پرسشنامه رشته مدیریت تفاوتهای فردی کارکنان پرسشنامه ارتباطات میان فردی پرسشنامه مشخصات فردی پرسشنامه روابط بین فردی پرسشنامه سازگاری فردی اجتماعی کالیفرنیا پرسشنامه مشکلات بین فردی پرسشنامه عوامل فردی پرسشنامه حساسیت بین فردی پرسشنامه وابستگی بین فردی پرسشنامه خلاقیت فردی   پرسشنامه آماده مدیریت   توضیحات: این پرسشنامه در یک پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران مورد استفاده قرار گرفته است. تعداد سوالات ۲۳ سوال ۵ گزینه ای است. آلفای کرونباخ پرسشنامه ۸۲/ بدست آمده است. مولفه های تفاوت های فردی عبارتند از: هوش، ادراک، استعداد، شخصیت، خلاقیت

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و اثربخشی سازمانی

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... پرسشنامه منابع انسانی - پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و اثربخشی سازمانی

خلاصه ای از توضیحات
دانلود پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و اثربخشی سازمانی پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک نمونه پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک دانلود رایگان پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک پرسشنامه برنامه ریزی منابع انسانی   پرسشنامه آماده مدیریت این فایل مربوط به یک پرسشنامه استفاده شده در یک پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری می باشد. تعداد سوالات پرسشنامه ۱۹ سوال می باشند. سوالات با طیف ۵ درجه ای لیکرت تنظیم شده اند. لازم به ذکر است که منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است.

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

تبلیغات