پرسشنامه کنترل خشم

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

پرسشنامه خشم در کودکان

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... پرسشنامه کنترل خشم - پرسشنامه خشم در کودکان

خلاصه ای از توضیحات
دانلود پرسشنامه خشم در کودکان هدف: سنجش میزان خشم و ابعاد آن (رفتار پرخاشگرانه، فکر پرخاشگرانه، احساس پرخاشگرانه) در کودکان توسط والدین، مربیان و … تعداد سوالات: ۱۶ تعداد بعد: ۳ شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد (محقق ساخته و استفاده شده در پایان نامه) نوع فایل: word 2007

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

پرسشنامه خشم صفت – حالت اسپیلبرگر (STAXI-2)

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... پرسشنامه کنترل خشم - پرسشنامه خشم صفت – حالت اسپیلبرگر (STAXI-2)

خلاصه ای از توضیحات
دانلود پرسشنامه خشم صفت – حالت اسپیلبرگر (STAXI-2) هدف: سنجش خشم حالت (احساس خشمگینانه، تمایل به بروز کلامی خشم، تمایل به بروز فیزیکی خشم) خشم صفت (خلق و خوی خشمگینانه، واکنش خشمگینانه) و بروز و کنترل خشم (بروز خشم بیرونی، بروز خشم درونی، کنترل خشم بیرونی، کنترل خشم درونی) تعداد سوال: ۵۷ تعداد بعد: ۳ (هر بعد خود چندین زیرمقیاس دارد) شیوه نمره گذاری و تفسیر کامل نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد نوع فایل: word 2007 منبع: Spielberger، C.، Johnson، E.، Crane، R.، Jacobs، C. & Worden، T. (1985). The experience and expression of on anger expression scale. In M. A. Chesney & R. H. Rosenman (Eds.). Anger and hostility in cardiovascular and behavioral disorders. (pp. 5-30). New York: Hemisphere / Mc Craw – Hill.

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

دانلود پرسشنامه منبع کنترل درونی

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... پرسشنامه کنترل خشم - دانلود پرسشنامه منبع کنترل درونی

خلاصه ای از توضیحات
دانلود پرسشنامه منبع کنترل درونی هدف: بررسی منبع کنترل درونی افراد (درونی  بودن، شانس، افراد مسلط) تعداد سوال: ۲۴ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد ماخذ : گنجی، حمزه. ارزشیابی شخصیت. نشر ساوالان. ۱۳۸۰

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

پرسشنامه مکان هندسی چند بعدی کنترل

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... پرسشنامه کنترل خشم - پرسشنامه مکان هندسی چند بعدی کنترل

خلاصه ای از توضیحات
دانلود پرسشنامه questionnaire استاندارد با عنوان پرسشنامه مکان هندسی چند بعدی کنترل این پرسشنامه به صورت word و پرسشنامه دارای ۳ صفحه می باشد.  در زیر به مختصری از  آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است. پرسشنامه مکان هندسی چند بعدی کنترل دانلود پرسشنامه مکان هندسی چند بعدی کنترل هدف: ارزیابی شیوه کنترل زندگی افراد تعداد سوال: ۹ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد منبع: چارلز اس. کارور و مایکل اف. شی یر. نظریه های شخصیت. ترجمه احمد رضوانی. معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی. ۱۳۷۵

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

دانلود پرسشنامه سنجش مهارت های کنترل خشم

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... پرسشنامه کنترل خشم - دانلود پرسشنامه سنجش مهارت های کنترل خشم

خلاصه ای از توضیحات
دانلود پرسشنامه سنجش مهارت های کنترل خشم هدف: سنجش میزان توانایی افراد در مهارت های کنترل خشم تعداد سوال: ۸ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد منبع: حاجتی، فرشته السادات . اکبرزاده، نسرین و خسروی ، زهره . تاثیر آموزش برنامه ترکیبی درمان شناختی رفتاری با رویکرد مثبت گرایی بر پیشگیری از خشونت نوجوانان شهر تهران . فصلنامه مطالعات روان شناختی . دانشگاه الزهرا . دوره ۴ / شماره ۳ . ۱۳۸۷ . صفحات ۳۵-۵۶

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

دانلود پرسشنامه پرخاشگری (AQ)

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... پرسشنامه کنترل خشم - دانلود پرسشنامه پرخاشگری (AQ)

خلاصه ای از توضیحات
دانلود پرسشنامه پرخاشگری (AQ) هدف: سنجش چهار جنبه از پرخاشگری تعداد سوال: ۲۹ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت ۱۳۸۷

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

پرسشنامه خشم چند بعدی

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... پرسشنامه کنترل خشم - پرسشنامه خشم چند بعدی

خلاصه ای از توضیحات
دانلود پرسشنامه خشم چند بعدی هدف:‌ ارزیابی میزان خشم و ابعاد آن در افراد تعداد سوال: ۳۰ روش نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد نرم یا هنجار: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: ژندا، لوئیس.آزمون های شخصیت.ترجمه بشارت و حبیب نژاد.انتشارات آییژ،بهار ۱۳۸۸

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

تبلیغات