گیاه شناسی گیاه درمنه (آرتمیزیا)

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست » -  »  گیاه شناسی گیاه درمنه (آرتمیزیا)

گیاه شناسی گیاه درمنه (آرتمیزیا)

فصل اول: مقدمه و هدف

مقدمه و هدف

فصل دوم: کلیات و مروری بر منابع

کلیات و مروری بر منابع

گیاه شناسی گیاه درمنه (آرتمیزیا)

آرتمیزیا

1-2- اختصاصات پیوسته گلبرگان

1-1-2- راسته آسترال

2-1-2- تیره کاسنی

1-2-1-2- اختصاصات دستگاه رویشی

3-2-1-2 – اختصاصات دستگاه زایشی

3-1-2- زیر تیره پرتو آساها (رادیه)

4-1-2- طایفه بابونه

5-1-2- جنس درمنه (آرتمیزیا)

1-5-1-2- آرتمیزیا سیبری

1-1-5-1-2- اسامی مختلف گیاه

2-5-1-2- گیاه آرتمیزیا سانتولینا

2-1-5-1-2 – مشخصات گیاه آرتمیزیا سیبری

3-1-5-2- انتشار در جهان

4-1-5-1-2- انتشار در ایران

5-1-5-1-2- نوع مناطق رویش

6-1-5-1-2- خصوصیات مناسب درمنه دشتی جهت رشد در مناطق بیابانی

7-1-5-1-2- قسمتهای مورد استفاده گیاه و فصل رویش

8-1-5-1-2- ترکیبات مهم شیمیایی گیاه

1-8-1-5-1-2- خواص آرتمیزین (آرتمیزینین)

2-8-1-5-1-2 – مکانیسم اثر آرتمیزنین

3-8-1-5-1-2 خواص تعدادی از متابولیت‌های ثانویه

2-5-1-2 – کاربرد گیاه درمنه در طب سنتی

3-5-1-2– تحقیقات انجام گرفته روی برخی ازگونه‌های جنس آرتمیزیا

1-3-5-2-1 اثرات ضد انگلی گونه‌های مختلف درمنه

2-3-5-1-2- اثر ضد میکروبی درمنه

3-3-5-1-2- اثرات ضد قارچی درمنه

4-3-5-1-2- سایر اثرات گونه‌های مختلف درمنه

1-2- طبقه بندی انگل پارابرونام اسکریابینی

2-2- مشخصات راسته اسپیروریدا

3-2- مشخصات فوق خانواده اسپیروریده آ

4-2- مشخصات جنس پا را برونما اسکریابینی

1-4-2-جنس نر

2-4-2-جنس ماده

3-4-2-محل زندگی

4-4-2-سیر تکاملی

5-4-2-تخم

6-4-2-بیماریزایی

7-4-2-همه گیری شناسی انگل در ایران

8-4-2 همه‌گیری شناسی انگل درسایر نقاط دنیا

3-2 – لوامیزول

1-3-2- فرمول شیمیایی و مشخصات لوامیزول

2-3-2- موارد کاربرد

3-3-2- فارماکوکینتیک

4-3-2-فارماکودینامیک

5-3-2-عوارض جانبی

6-3-2-مسمومیت دارویی

7-3-2-تداخل دارویی

8-3-2-احتیاطات لازم

9- 3-2-میزان درمانی دارو

فصل سوم: مواد و روش کار

مواد و روش کار

1-3 مواد مورد استفاده

1-1-3 – وسایل و دستگاه‌های مورد استفاده :

2-1-3 مواد شیمیایی مورد استفاده

2-3- روش کار

1-2-3-تهیه عصاره

1-1-2-3- انتخاب گیاهان مورد استفاده

2-1-2-3- خشک کردن

3-1-2-3 آسیاب کردن و آماده‌سازی گیاه برای عصاره‌گیری

4-1-2-3- تهیه عصاره‌ گیاهی

5-1-2-3-آماده‌سازی عصاره‌های گیاهی با غلظتهای مختلف

1-5-1-2-3- تهیه عصاره‌های آبی

2-5-2-3- تهیه عصاره متانولی

3-5-2-3- تهیه عصاره متانولی

4-5-2-3- تهیه لوامیزول

2-2-3- تهیه انگلها

1-2-2-3 تهیه شیردان جهت جداسازی انگلها

2-2-2-3- جدا سازی انگلها

3-2-3- انجام آزمایشات

فصل چهارم: نتایج

1-4 نتایج حاصل از عصاره آبی گونه آرتمیزیا سیبری 42

2-4 -نتایج حاصل از عصاره آبی آرتمیزیا سانتولیا

4-4-نتایج حاصل از عصاره متانولی آرتمیزیا سانتولینا

5-4-نتایج حاصل از عصاره اتانولی آرتمیزیا سیبری

6-4- نتایج حاصل از عصاره اتانولی آرتمیزیا سانتولیا

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث

منابع فارسی

منابع لاتین

قیمت : 13000 تومان

13000 تومان – خرید
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.


برچسب ها:
تبلیغات